GotlandsHem bjuder på råttor


Idag läste jag en sådan underbar insändare i GA. Den hade inte imponerat ens 10 procent så mycket om den inte varit undertecknad med namn. Dessutom var det återigen Annkie Medin som hade det för Gotland så ovanliga kurraget att stå för sina åsikter. Jag tog mig friheten att publicera en insändare av henne, här på bloggen, för en tid sedan då hon skrev om Kneippbyn. Nu tar jag mig återigen friheten och klistrar jag in hennes nya alster längst ner i denna blogartikel.

Annkie Medins insändare, som den här gången handlade om skitföretaget GotlandsHem, gav mig en sådan otrolig kick att jag fick energi till att utföra ett projekt som jag tänkt på att utföra under de senaste 1,5 åren. Jag släpade blixtar, blixtstativ och paraplyer på en stege upp genom vindsluckan och fotograferade råttstigarna på vinden.

Som jag skrev för en tid sedan så luktar det sur råtta här i lägenheten. Det beror på att GotlandsHem inte åtgärdar problemet med råttor på annat sätt än att hänvisa oss till Anticimex som kommer hit med råttgift.

På Anticimex hemsida kan man läsa att första åtgärden vid problem med råttor är att hindra råttorna från att ta sig in. Och detta skiter GotlandsHem i. Det medför att råttor springer fritt på vinden. Varifrån de också tar sig ner i väggarna. Råttorna vara väldigt enerverande med sitt tuggande i väggar och tak. När Anticimex varit här tar det en vecka innan råttgiftet gjort full verkan. Råttor som dör kan då råka bli liggande i husets väggar och lukta fan. Dessutom så lockar råttgift till sig fler råttor i och med att det luktar och uppfattas som föda. Men som sagt GotlandsHem är ett skitföretag och skiter i sina hyresgäster.

Jag fick visserligen svara på frågor i en enkät som GotlandsHem hade beställt. En sådan enkär skickades ut 2004 och gav enligt GotlandsHem följande resultat:

”Enkäten skickades ut till drygt 2400 hyresgäster. Totalt 76,5 procent lämnade in sina svar.
Betyget för Gotlandshem ligger på 65, vilket är ett hyggligt medelvärde – något bättre än mätningen 2004.
Flertalet inflytelsefaktorer är mycket höga, men medelbetyget dras ner genom att hyresgästerna inte anser att Gotlandshem anstränger sig tillräckligt för att lyssna och ta reda på hyresgästernas synpunkter.”

Betyg 65 på en skala upp till 100 är inte ens ett hyggligt resultat. Det är dåligt med tanke på att skalan går från ”Helt missnöjd” till ”Helt nöjd”. Trots det så påstod GotlandsHem:s VD Carl Eklund, både i media och i företagets årsberättelser, att GotlandsHem hade ett gott rykte. Möjligvis har GotlandsHem gott rykte bland de föreningar som företaget prioriterar att sponsra framför att ge hyresgästerna ett bra boende. Därför förväntar jag mig inte att årets enkät på något sätt ska påverka boendesituationen. Carl Eklund lär fortsätta tala om gott rykte och vi boende får allt mindre valuta för pengarna.

Nu följer Annkie Medin:s insändare:


Grattis Carl Eklund!
Läste i GA härom dagen att du lyckats gneta ihop till en vinst på 19 miljoner för Gotlandshem. Här kommer ett tips som garanterat kommer att resultera i ännu mer klirr i kassan.
Där jag bor har vi en tvättstuga med en gammal uttjänt maskinpark. Det tar cirka sex (6) timmar i torkrummet för en veckotvätt att torka i de snåla vindarna från den ljumma fläkten. Att torka fyra frottéhanddukar i den enda torktumlaren tar minst tre timmar. Mycket beror säkert på att de två hushållstvättmaskinerna inte klarar att centrifugera effektivt längre.
Jag behöver väl inte påpeka vilket slöseri detta är med både tid och pengar men framför allt med miljön. Vi måste alla hjälpas åt både individuellt och kollektivt när det gäller att rädda jorden från utarmning. I det här fallet står vi hyresgäster ganska maktlösa. Och eftersom jag vet att ni tillämpar likställighetsprincipen så antar jag att samma problem finns på andra ställen i Gotlandshems fastighetsbestånd. Det blir många onödiga kilowattimmar det!

Idag finns nya energisnåla tekniska alternativ avsedda för en fastighet som denna med sina drygt 50 lägenheter. En förnyelse av den maskinella utrustningen skulle betala sig både i pengar och genom mindre uttag ur vår fantastiska miljö.
Dessutom skulle de hyresgäster som i flera år släpat sin våta tvätt både två och tre trappor för att hänga på tork runt om i lägenheten bli glada och tacksamma. Vi lever ju ändå på 2000-talet.
Jag tror dessutom att de just nu så aktuella grannbråken om överskridna tvätt- och torktider skulle minska om utrustningen fungerar som den skall.

Annkie Medin

Lämna en kommentar