Gotländsk korruption

grindstolpe.jpg

Jag har tidigare skrivit om korruptionen på Gotland. Nu ska jag skriva om att man inte får skriva om den och ge två politikers syn på korruption.

Kommunens mest gynnade näringsidkare är Pigge Werkelin. Därför är det inte heller så konstigt att det oftast är han som får klä skott för kritik mot korruptionen. Fast egentligen borde det i första hand vara politiker och tjänstemän som kritiken riktade sig mot. Pigge beter sig bara som ett ohämmat barn och ställer krav, det ena efter det andra. Och mot dessa krav ger kommunens politiker och tjänstemän efter.

Pigges beundrare hävdar att kritiken mot korruptionen är baserad på avundsjuka. Men som en insändarskribent påpekar: ”Nej det vi irriterar oss på är att av någon konstig anledning så överraskas vi ständigt av att Pigge blir erbjuden markområden till långt under marknadsvärdena. Han lyckas också med det omöjliga att gå förbi lagen om strandskydd. Att allt han pekar på genast ska erbjudas av kommunen annars blir han stött och sur.”

När ansvariga politiker inte tycks förstå skillnaden mellan avundsjuka och kritik mot kommunens korruption så är det allvarligt.

Allvarligt är kommunalrådet Eva Nypelius (c) påhopp på korruptionskritikerna i en artikel publicerad på ledarplats i Gotlands Tidningar 070613 med rubriken ”Nu måste jantes gräva ner” där redan rubriken avslöjar hennes bristande förståelse för de som värnar demokratin och lagarnas efterlevnad. I artikeln kommer så följande passus: ”Nej, gräv ner Jante för gott och gläds med de många duktiga företagare vi har på Gotland inom olika branscher istället för att ge uttryck för avundsjuka genom att leta fel och brister.”
Dessutom ger hon tydligt uttryck för att hon anser att media ska vara undfallande okritiska i sin bevakning och lierade med politikerna i en gemensam strävan för de intressen som Eva Nypelius anser bra. Hon skriver: ”För att lyckas med den satsning vi nu gör i kommunen krävs ett gediget engagemang från alla som är berörda, och det är många. Politiker, tjänstemän, näringslivets aktörer och företagarna själva samt inte minst media.” Och där avslöjar hon att fria media, enligt västerländska ideal om en tredje statsmakt/kommunmakt , inte är hennes melodi. Hon skulle uppenbarligen kännt sig mer hemma i en diktatur med en press underställd härskaren.

Det uppenbarligen mest allvarliga demokratiföraktet bland kommunens politiker har utan tvekan Inger Harlevi (m). Hon har flera politiska uppdrag, bland annat som ledamot för moderaterna i kommunfullmäktige och ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Hon har har under sommaren gått ut i media med debattartiklar till Pigges försvar och anklagat länstyrelsen för att vara bittra, som motiv för att länsstyrelsen i demokratisk ordning och enligt gällande lagstiftning överprövat och korrigerat kommunens olagliga beslut. Beslut som inneburit bakslag för Pigge och henne själv.
Länstyrelsens jurister kritiserade nyligen Gotlands kommun för att kommunen sålde Björkhaga camping till ett av Pigge Werkelins bolag för 2 miljoner kronor trots att den värderingsman kommunen anlitat värderade Björkhaga till 6 miljoner. Nu har länstyrelsen även dragit in det tillfälliga bygglov kommunen beviljat Pigge och Harlevi för att ställa upp 40 så kallade villavagnar på Snäck. Villavagnarna ansågs av kommunen vara tillfälligt utplacerade trots att det krävdes entreprenadarbete i form av el och VA-ledningar samt omfattande schaktning av det strandområde där de placerades. Och till skillnad mot riktiga vagnar har villavagnarna inte hjul.
Harlevi är sedan många år väletablerad i näringslivet genom företaget Gotlands Konferens & Turistservice. Vilket bara det leder till frågan om hennes politiska uppdrag i kommunen är lämpliga med tanke på risken för jäv. Dessutom äger familjen Harlevi Snäcks camping tillsammans med just Pigge Werkelin. Vilket gör hennes inhopp som Pigges försvarare, tillsammans med rollen som kommunpolitiker, ytterst olämplig. Om Harlevi hade varit utrustad med ett gott omdöme och en föredömlig moral skulle hon själv ha dragit slutsatsen att lämna politiken. Istället anser Harlevi, i en intervju i Gotlands Tidningar, att det är de som efterser att kommunen följer lagarna som ska lämna sina poster. ”Jantelagen är stark i det gotländska samhället, inte minst bland tjänstemännen i offentlig förvaltning. För att komma åt den måste man jobba med attityden till företagandet på myndigheterna, tycker Inger Harlevi.
-Någon kanske måste tala om att ”du passar inte in i vår organisation”

Den som sa’t hon va’t!

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Intressant

Lämna en kommentar