Kommunens tillgångar sälj på rea

På Gotland är skatterna höga samtidigt som kommunens tillgångar nu säljs ut till rabatterat pris. Därmed kan det kännas omotiverat att överhuvudtaget betala skatt till Gotlands kommun. För egen del ångrar jag djupt att jag skrev mig på Gotland. Inte av ekonomiska skäl men av ideologiska. Jag vill inte vara med och subventionera den fria marknadens tillbedjare på ön som ständigt förväntar sig och får bidrag i en eller annan form av kommunen. Är det inte direkt ekonomiskt stöd till verksamhet eller marknadsföring så är det kraftigt rabatterat pris på mark eller fastigheter. Över 200 fastigheter har kommunen sålt ut under de senaste två och ett halvt åren. Många långt under marknadspris. I en artikel i Gotlands Tidningar berättas hur kommunens tjänstemän ser på utförsäljningen och de långt ifrån marknadsmässiga priserna.

Här kommer några lösryckta men talande citat ur tidningsartikeln.

”-Inledningsvis stod vi för marken för att underlätta för bolagen. Nu är ränteläget bra och då är det bättre för dem att förvärva marken än att betala avgäld, säger Lars-Gunnar Wedin, chef på tekniska förvaltningen.”

”-Den var aldrig ute på öppna marknaden. Hade den varit det hade vi nog fått mer, säger Lars Gunnar Wedin.”

””Det är långt ifrån marknadspriset, men vi vill ge Grafikgruppen en chans att stanna i lokalerna. Deras verksamhet är viktig”, försvarade dåvarande tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell beslutet.”

”Inför försäljningen varnades också regiondirektören av kommunens jurist för att agerandet kunde strida mot EU:s regler. Detta fick dock inte de beslutande politikerna veta.”

”I juni undertecknades tomträttsavtalet för Norderstrands camping av ytterligare ett Werkelinföretag och Gotlands kommun. Då hördes protester när dåvarande entreprenör inte fick vara med och konkurrera om området.”

”-Jag har vid flera tillfällen kritiserat Gotlands kommuns fastighetsaffärer. Det tyder på att det här ärendet inte varit ett olycksfall i arbetet, utan ett resultat av allvarliga brister i kommunens rutiner, säger Mårten Hyltner.”

Det är ju som jag tidigare skrivit omöjligt att få politiker och tjänstemän att ta till sig kritiken. De väljer att avfärda kritik som gnäll eller avundsjuka. Detta är allvarligt i en demokrati. Antingen är det av ren inkompetens de fattar dessa för kommuninvånarna dåliga försäljningsbeslut eller så är det av någon annan anledning. Något folkligt stöd har dessa dåliga beslut inte och är därför odemokratiska.

Andra bloggar om: , , , ,
Intressant

Lämna en kommentar