Rysskräck på Gotland och inom krigsmakten

Rysskräcken är stor just nu på Gotland efter att Tekniska nämnden tagit ett prestigelöst beslut att låta det ryska statligt ägda företaget Nord Stream använda hamnen i Slite som bas vid bygget av en ännu inte beslutad gasledning mellan Ryssland och Tyskland.

Ryssfobin tar sig inte bara sjuka uttryck på lokaltidningarnas insändarsidor utan den så kallade public service radion har letat upp en så kallad forskare på det alltid lika USA-trogna och ryssfienliga Försvarets Forsknings Institut, FOI, som fick uttrycka sina antipatier mot Ryssland.

”Ett beslut av den här karaktären får ju inte bara en lokalpolitisk betydelse, utan får även en utrikespolitisk dimension, eftersom man genom ett sådan här beslut möjliggör för ett statskontrollerat utländskt bolag att få ett inflytande över delar av ett svenskt territorium”, säger Robert Larsson.

Robert Larsson har tillsammans med Jakob Hedenskog på uppdrag av Försvarsdepartementet gjort en hel kartläggning av Rysslands ondska och stävan efter världsherravälde. Jag har tagit del av den och kan konstatera att om man byter ut Ryssland mot USA så kan utredningen lika väl användas som en annalys av USA’s strävan efter världsherravälde.
Skillnaden är bara att USA kommit mångfallt längre i sin strävan, med hjälp av nyttiga idioter som svenska regeringar och svenska försvaret.

USA har redan har 747 officiellt medgivna militärbaser i 130 länder jorden runt. Ryssland däremot har fått fientligt sinnade stater direkt inpå sina gränser och har inte kontroll över vare sig regeringar eller militär i ens en tiondel så många länder som USA.
Med detta vill jag ha sagt att det är mycket märkligt och irrationellt med den rysskräck som kommer till uttryck både på Gotland och inom svenska försvarets olika grenar.
Sedan är det precis som överstelöjtnant Stefan Ring, befälhavare på ubåten HMS Gotland sa – HMS Gotland som varit utlånad till USA i 2 år för att USA’s flotta skulle lära sig sänka svenska ubåtar av just Gotland’s tystgående typ – att svensk försvarindustri ägs av utländska intressen. Därför är det jävligt patetiskt av Robert Larsson med flera att gnälla över att ett ryskt företag fått tillgång till en svensk hamn när USA har tillgång till varenda svensk försvarhemlighet som tänkas kan, bland annat HMS Gotland, och dess företag äger dessutom före detta svensk försvarsindustri som utvecklar vapensystem till svenska försvaret.

Andra bloggar om: , , , , ,
Intressant

4 tankar på “Rysskräck på Gotland och inom krigsmakten”

  1. Visst känns det igen men före 1942 var det Nazityskland vill beundrade och bedrev militärt samarbete med. Men nu står inte Nazitysklnad så högt i kurs och jag förutspår att USA inte kommer att stå högt i kurs om 50 år. Då kommer alla USA-sympatisörer att förneka att de stod på USA’s sida. Precis som alla Nazi-sympatisörer förnekade sina nazi-sympatier efter andra världskriget.

    Vi med öppna ögon vänder ju inte kappan efter vinden utan kan och vågar ta ställning mot totalitära regimer innan det blir en allmän hållning. Död åt all slags imperialism!

    Svara
  2. Du kanske skulle flytta till sibirien???
    Ryssarna kommer att älska dej där…Tar du ansvaret för erbjudandet om ett ryskt medlemskap när det kommer till Gotland??

    Svara

Lämna en kommentar