Tankar om EMU-valet

Den våldsamma valrörelse som kommer att bli upptakten till EMU folkomröstningen börjar redan tränga fram. Temat från ja-sidan tycks vara återanvändning. Argumenten är desamma som inför EU omröstningen. De argument som i verkligheten visat sig overkliga. Och gjorde många ja-väljare besvikna, när detta bedrägeri visade sig med all tydlighet.

Ska samma lögnaktiga och förenklade retorik få fälla utslaget även i det kommande EMU valet?

Den retoriken har 10 faldigt mer resurser till sitt förfogande och stödjs av mer än nittio procent av medierna. Att då försöka föra ut fakta och sunt förnuft låter sig knappast göras i större omfattning. Enda orsaken till att det trots allt blev så jämt i EU valet är människornas inneboende förnuft kombinerat med självförtroende nog för att övertygas av det.

Därmed vill jag inte säga att alla som röstade ja var oförnuftiga. Ur sitt personliga perspektiv kan det ha varit ett mycket väl övervägt och genomtänkt beslut.

Andra tänkte inte hela tanken runt. De nöjde sig med att inkludera den förenklade tankevärld som så totalt präglat den ångerköpte under en lång period före EU valet. Tacka i huvudsak media för det. Utan deras hjälp hade det aldrig gått att genomdriva en sån hjärntvätt. Goebbels skulle ha blivit imponerad av den gemensamma kraftsamlingen av partier, näringsliv och media.

Den diskussion som förs mun till mun får därför mycket större betydelse än man kan tänka sig. Där du har själv en uppgift. Att påminna om EU-valets brustna löften räcker långt. Eftersom det blir samma tomma argument nu som då.
Även om det inte blir samma ekonomer den här gången – folk har mist förtroendet för dem – kan man räkna med att de ekonomer som får förekomma i media blir de som garanterat framför rätt åsikt.

Dagen före EU-valet presenterade DN ett uppslag med ekonomer som förutspådde valutgångens påverkan på Sveriges ekonomi. Alla var EU positiva och alla fick fel.

Eftersom makthavarna redan bestämt sig för att vi ska gå med I EMU så är det på sin plats att fråga om det är någon mening med att gå och rösta överhuvudtaget.

Om det blir nej till EMU, i valet, kommer vi att få höra att vi röstat fel. Och att en ny folkomröstning måste göras inom några år. Så hanterar makthavarna folkviljan.

Det blir dyrt med nya val. Borde vi kanske av ekonomiska själ avstå från att rösta?

Då skulle Statsministern bli nöjd. Inte av ekonomiska själ. Valet belastar inte hans plånbok. Men han vill med i EMU fortast möjligt.

Han skulle beklaga det låga valdeltagandet. Så faderligt och bekymrat, som han blivit lärd av sina amerikanska konsulter. Men bakom masken inget genuint intresse för folkviljan.

EMU kommer vi med i oavsett valutgången. Det kommer fler val. ända tills politikerna, näringslivets organisationer och media fått oss att för tillfället tänka rätt. Sen blir det inga fler omröstningar i EMU frågan.

Lämna en kommentar