Korrupta kommunen anmäls till EU-kommissionen

olflaska_utanfor_kruttornet.jpg

I går beslutade den så kallade företagarombudsmannen Mårten Hyltner, vid den nyliberala tankesmedjan Den Nya Välfärden, att anmäla Gotlands kommun till EU-kommissionen. Anmälan gäller den rabatterade försäljningen av Björkhaga camping. Pigge Werkelin fick köpa campingen för 2 miljoner trots att kommunens anlitade värderingsman fastställt värdet till 6 miljoner. Precis som åtskilliga gånger förut har kommunen struntat i att följa EU-kommissionens riktlinjer vid försäljning av offentligt ägd mark. Om anmälan får stöd av EU-kommissionen kan Pigge Werkelin komma att bli betalningskyldig för mellanskillnaden mellan fastställt värde och erlagt pris. Företagarombudsmannen skriver att: ”I det här fallet har Gotlands kommun valt att gynna en enskild näringsidkare genom att sälja mark till underpris.”

Jag blev så glad över Mårten Hyltners beslut att anmäla den korrupta kommunen till EU-kommissionen att jag skickade honom en länk till den tidningsartikel i Gotland Tidningar, från i somras, där kommunens ansvariga politiker och tjänstemän bekräftar att kommunens mark och fastigheter medvetet säljs till underpris.

Några citat ur tindingsartikeln:

”Den var aldrig ute på öppna marknaden. Hade den varit det hade vi nog fått mer”, säger Lars Gunnar Wedin, chef på tekniska förvaltningen.
”Det är långt ifrån marknadspriset, men vi vill ge Grafikgruppen en chans att stanna i lokalerna. Deras verksamhet är viktig”, försvarade dåvarande tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell beslutet.

Björkhaga camping såldes till tomträttsinnehavaren, ett av Pigge Werkelins företag. Enligt en värdering som kommunen lät utföra skulle köpeskillingen ha varit minst 6 miljoner kronor, men priset blev bara 2 miljoner.
Inför försäljningen varnades också regiondirektören av kommunens jurist för att agerandet kunde strida mot EU:s regler. Detta fick dock inte de beslutande politikerna veta.

I juni undertecknades tomträttsavtalet för Norderstrands camping av ytterligare ett Werkelinföretag och Gotlands kommun. Då hördes protester när dåvarande entreprenör inte fick vara med och konkurrera om området.

I artikeln citeras även Mårten Hyltner. ”Jag har vid flera tillfällen kritiserat Gotlands kommuns fastighetsaffärer. Det tyder på att det här ärendet inte varit ett olycksfall i arbetet, utan ett resultat av allvarliga brister i kommunens rutiner.” Tidigare har det  gällt bland annat kommunens försäljning av Burmeisterfastigheten som köptes av Payex, dåvarande Faktab, som fick köpa framför ögonen på krögaren som var verksam i huset, trots att han bjudit över Payex.

Nu ser jag fram emot att de notoriska lagbrytarna, det vill säga Gotlands kommuns politiker och tjänstemän, äntligen får klart för sig att lagen även gäller dem. Tyvärr finns väl inga straffsanktioner att vänta för de ansvariga vilket bevisar att som ”ansvarig” politiker och hög kommunal tjänstman behöver man inte ta ansvar. Därmed finns heller ingen anledning för kommunen att för skattebetalarnas pengar betala hög lön för ett påstått ansvar.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Intressant

Lämna en kommentar