Länstyrelsen räddar Gotland, från Kommunen

070826-020

Länstyrelsens Jerker Loré gör ett genidrag och visar hur det ska gå till vid bygglov.

Tack gode Gotland för att Länsstyrelsen finns. Länstyrelsen är den instans som överprövar kommunala beslut och som behandlar de överklaganden som kommit in mot kommunens beslut. Utan Länsstyrelsen vet i fan hur det hade varit på Gotland. Kommunens politiker och tjänstemän fattar beslut helt efter eget dumhuvud utan hänsyn till lagar, förnuft och framtid.

Jag brukar tänka på Länsstyrelsens beslut om de så omstridda fiskebodarna i Ygne när jag vill bli glad för en stund. Jag tror att även Länstyrelsens rättrådige jurist Jerker Loré kände glädje över sitt smarta och mycket föredömliga beslut.

Saken är den att Olof Högström från Umeå ansökt om att få uppföra sju fiskebodar vid stranden i Ygne. Kommunen hade faktiskt i det här fallet avslagit bygglov. Då överklagar Umeåbon till Länstyrelsen som nu har beslutat bevilja bygglov med motivering att ”Vi ansåg att det fanns särskilda skäl för att ge dispens. Det har stått bodar på exakt samma plats tidigare.” Och när Högstöm läst så långt i protokollet var han nog mäkta glad. Men sen kom då Jerker Loré genidrag. En lista med villkor som totalt utesluter att de påtänkta fiskebodarna ska kunna användas till fritidshus.

Länsstyrelsen uppställer följande villkor:
# Fönster på maximalt 55×55 cm.
# Staket, uteplats, gräsmatta eller andra anläggningar får inte uppföras.
# Bodarna får inte inredas med säng eller bäddsoffa.
# Inget uppförande av TV-antenn, parabol eller markiser.
# Ingen isolering eller invändig panel.
# Bodarna får förses med kamin med kokplatta – men inte någon annan utrustning för köksändamål.
# De får heller inte anslutas till avloppsanläggning – bara till vattenledning med utvändigt tappställe.

Därmed tror inte jag att det blir några fiskebodar byggda. Olof Högström hade nog helt andra planer än att uppföra en handfull simpa förråd. Och vad ska han med sju till? Det är alldeles uppenbart att den typ av byggnader det nu kan bli frågan om inte går att hyra ut till betalningsvilliga turister eller sommargäster. Jag förutsätter att det nu inte blir något av med bygget på strandskyddat område trots att Olof Högström drev ärendet till Länstyrelsen och vann.

Länstyrelsens Jerker Loré visar var skåpet ska stå.

Som bekant så kallas fritidshus för permanentbostad, redskapsskjul eller fiskebod vid ansökan om bygglov. Kommunens politiker och tjänstemän går på detta varenda gång. Kan de tro att det ska inflytta årentruntboende skattebetalare i alla nybyggda permanentbostäder och på så vis öka antalet gotlänningar till de 65.000 som är målet? Och tror de att det blir en fiskeboom utan dess like med alla fiskebodar och som skulle ge arbete och viss skatt i kommunen? Det tror i alla fall inte Länsstyrelsen. Där håller de ögonen öppna och lutar sig inte tillbaka och drömmer.

Nu ska Länstyrelsen inventera alla Gotlands fiskebodar. Har man exempelvis inrett boden eller byggt en uteplats så kan man tvingas bygga om. Man kan ha satt spröjs på fönstren, isolerat och satt in panel, och så kanske det slutar med en stor veranda och parabol-antenn på taket. ”Och har man gjort detta efter 1975 så har man ändrat boden på ett sätt som inte är tillåtet”, säger Jerker Loré. Han tror det kommer att bli fler ärenden framöver där Länstyrelsen kommer att kräva att bodarna återställs till det som bygglovet avsett nämligen förråd för förvaring av fiskeredskap.

Är det inte fantastiskt vad man kan göra för strandskyddet, och dess syfte att ge allmänheten tillträde till våra vackra stränder, om man bara vill följa lagen. Nu hoppas jag att kommunens byggnadsnämnd tar lärdom av de duktiga och ambitiösa tjänstemännen på Länstyrelsen och i sina framtida bygglovsbeslut infogar en lista med krav. Speciellt när bygglovet berör så kallade permanentbostäder, redskapsskjul och fiskebodar.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Intressant

Lämna en kommentar