Public service-media sprider fascistpropaganda.

_Är det inte dax för det officiella Sverige – politiker, kapitalister och media – att ompröva den kappvändning deras föregångare gjorde under andra världskriget när Tysklands krigslycka vände? Är det inte läge att åter hylla Adolf Hitler och hans idéer?_

_Den fascism – vi kallar den Fascism 2.0 – som USA nu har gjort till officiell politisk linje har sitt fulla stöd bland dagens svenska makthavare – politiker, kapitalister och media – och politiskt skiljer den sig inte nämnvärt från dåvarande Tysklands._

h4. Jag tänkte här ta upp hur vår public service-radio hanterade fascismen då. Och hur den hanterar fascismen nu.

1941 fann sig Vilhelm Moberg tvungen att protestera, med följande brev, mot Radiotjänst villighet att sprida Tysklands propaganda.

bq. Ektorp den 13 febr. 1941

bq. Ledningen för A.-B. Radiotjänst, Stockholm.
Undertecknad, innehavare av betald radiolicens, tillåter sig härmed framställa följande fråga till Eder:
När meddelade den svenska radions dagsnyheter, att Danmark tvingats överlämna ett antal torpedbåtar till Tyskland?
Frågan gav sig av sig själv, när de senare kvällsnyheterna i går återgav den tyska versionen av nämnda transaktion, enligt vilken densamma skulle ha varit en helt frivillig överenskommelse. Om nu den svenska radion icke tidigare omnämnt det faktiska förhållandet – i så fall har detta gått underteckand förbi – utan delar vår utrikeslednings uppfattning, att vårt folk bör hållas i okunnighet om detta och alla övriga väsentliga händelser i våra grannländer, så förefaller det opåkallat att genom ett återgivande av de tyska kommentarerna rycka radiolyssnarna ur deras av U.D påbjudna lyckliga okunnighet.
Om Radiotjänsts dagsnyheter tidigare underhållit oss lyssnare sanningen – d.v.s. den danska synpunkten – så önskar vi därför icke, att desamma i stället till oss vidarebefordrar lögnen – d.v.s. den tyska synpunkten.

bq. Tacksam för Edert svar.
Högaktningsfullt”

Av detta kan vi dra slutsatsen att inget har ändrats på de nästan 70 år som gått sedan Vilhelm Moberg skrev sitt brev. Idag är det public service-radions Dagen Eko och dess underavdelningar P1-morgon, Studio Ett och Godmorgon Världen som tagit på sig uppgiften att sprida det makthungriga och fascistoida USA-propaganda.
Följande berättar Naomi Klein i sin nya bok Chockdoktrinen.

bq. ”I upptakten inför den chilenska statskuppen finansierade CIA en omfattande propagandakampanj som utmålade Salvador Allende som en förklädd diktator, en machiavellisk intrigmakare som hade svingat sig upp till makten med hjälp av den konstitutionella demokratin, men som när som helst kunde införa en polisstat efter sovjetiskt mönster, som chilenarna aldrig skulle kunna frigöra sig ifrån.”

Det är samma story som nu valsar runt men som påstås beskriva Venezuela och dess folkvalde ledare Hugo Chavez.

I P1:s radioprogram ”Konflikt”:http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?programID=1300 den 3:dje november togs amerikansk media upp till granskning. Amerikanska mediekritiker hävdar att USA:s etablerade medier, om inte helt så till stor del, satt sig i knät på den politiska och ekonomiska makten.
Erik Åsard, professor och föreståndare för Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid engelska institutionen, Uppsala universitet, säger att:

bq. ”Det är få administrationer i modern tid, ska vi säga, efter andra världskriget, som varit så besatta utav att styra nyhetsförmedlingen som Bush-administrationen har varit.”

Han fortsätter:

bq. Det är klarlagt nu att många av just de etablerade tidningarna och nyhetskanalerna i väldigt hög grad gav administrationens bild av irakkriget. Utav massförstörelsevapen, utav vilken fara Saddam Husein utgjorde och så. Och att man i efterhand då har fått be om ursäkt på vissa håll för det, tyder på att så har varit fallet också.”

Svenska medier är inte ett dugg bättre i sin USA rapportering. Snarare sämre eftersom utbudet är så litet och rapporteringen så ensidig. När till exempel italienska tv-kanalen RAI sände en film om att USA använt olagliga fosforbomber i Falluja i Irak väntade Dagen Eko en dryg veckan innan de vågande omnämna saken. Först när en amerikansk armetidning skrivit om krigsförbrytelsen vågade Ekot gå ut och berätta för sina lyssnare. Ekots dåvarande utrikeschef skrev följande till mig i veckan som gick mellan RAI:s avslöjande och då den amerikanska armetidningen gav Ekot råg i ryggen att gå ut med fakta i fallet.

bq. “Vi har tittat igenom RAIs reportage och försökt kontrollera deras uppgifter. Problemet är att de forskare vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) som vi talat med säger att vit fosfor helt enkelt inte kan användas så som RAI hävdar. I korthet gick forskarnas förklaring ut på att vit fosfor börjar brinna direkt i luften, och därmed inte kan regna ner så som beskrivs i reportaget. Detta gör att vi har svårt att gå vidare på RAIs uppgifter.”

FOI är Dagens Eko och dess underavdelningar P1-morgon, Studio Ett och Godmorgon Världens favoritskällor när det gäller amerikansk utrikespolitik och krigshandlingar. I fallet Falluja har FOI uppenbarligen ljugit Ekot rakt upp i ansikten. Frågan är hur mycket man ska förlita sig på FOI:s utsagor i de ärenden som de i ensamt majestät får uttala sig om i Dagens Eko med flera program. Men utan tvivel sker valet av FOI-medarbetare som källa för ”nyhetsfördjupning” med stor omsorg.

Anders R Olsson utkom förra året med boken ”Lögn, förbannad lögn och journalistik”. Som journalist är det ovanligt att komma ut med kritik mot skrået, men Olsson skräder inte orden. För att visa hur man kan rapportera sant utan att ljuga, men ändå ge en helt falsk verklighetsbeskrivning anför han följande exempel:

bq. ”Man kan, för att välja ett övertydligt exempel, med användande av endast sakligt korrekta uppgifter skildra den sovjetiska kommunismens politik som byggande av sjukhus och daghem, sociala reformer som sjukförsäkring och betald semester samt avskaffande av arbetslösheten.”

Men en sådan ensidigt positiv bild är endast förbehållet USA. Enligt svenska medier är USA är en altruistisk stat som endast tvingas ingripa militärt för att befria förtryckta människor och ge dem demokrati och frihet. Tänkt på det nästa gång du lyssnar på radion.

2 tankar på “Public service-media sprider fascistpropaganda.”

  1. Det är riktigt det du skriver och det är massivt. Man brukar ju säga att ägarintressen styr nyheterna (annonsintäkter etc), det gåtfulla är att public service är lika påverkat. Här är en anslutande kommentar .

    Svara

Lämna en kommentar