Ge ”terroristerna” upprättelse nu

*Tänk er att _nu_ var år 1536 och bondeledaren Nils Dacke blir uppmärksammad för första gången i media för att ha dräpt en av kung Gustav Vasas fogdar. Skulle Nils Dacke tituleras frihetskämpe eller terrorist?*

!http://motbild.se/images/25.jpg (Terroristtåget)!
@Terroristtåget@

Med tanke på att makthavaren, kung Gustav Vasa, kallar Dacke för upprorsman, tjuv och mördare så är det väl ingen tvekan om att våra ”ansvarskännande” medier inklusive public service-medierna tveklöst skulle använda det kungliga epitetet upprorsman, vilket i vår tid heter terrorist. Dacke kämpade liksom sina nuvarande dito för upprättelse och värdighet. Då var det kungen som lagt ett ohämmat skattetryck och kostsamma kyrkovisitationer på bönderna. Samt det förtryck och rättlöshet som fogdeväldet innebar.

Men _nu_ är inte året 1536 utan 2007 och sedan många år tillbaka är Nils Dacke erkänd som frihetskämpe även bland överheten. Måhända har SÄPO en mapp om Dacke, hans föräldrar och den son som kung Gustav Vasa lät svälta ihjäl i en fängelsecell. Alla andra hyllar Nils Dacke. Till sin ära har Dacke fått en staty rest i Småländska Virserum och ett tågsätt samt ett ”fartyg”:http://kommandobryggan.se/skane/dacke.htm döpt efter sig.

Vi med lite innanför pannbenet förstår ju att dagens snabba och obarmhärtiga terroriststämplingar av allehanda rörelser och individer inte kommer att stå sig i historiens klara sken. Många kommer att få upprättelse men tyvärr alldeles försent. Det bekräftas redan att många av dagens terroristmisstänkta är och varit oskyldiga. Trots det fortgår rättsövergreppen medan de så kallade rättvårdande myndigheterna och ansvariga politiker ger sitt medgivande.

Västvärldens moral är totalt korrupt. Stölder av naturresurser i andra länder och vanan att kalla de som skyddar sitt lands tillgångar för terrorister är en skandal så stor att det blir en gigantisk skamfläck i historien. Vi kan inte längre försvara oss med att de vi stjäl från är ociviliserade vildar, så som skedde under kolonialismen. Det finns inga förmildrande omständigheter för de övergrepp USA och dess medhjälpare, inklusive Sverige, begår.

Respekt och medmänsklighet kräver att vi i västvärlden accepterar andra livsstilar och ideal än de vi själva blivit indoktrinerade till att leva efter. Vi måste respektera att andra länder har rätt att styra sig själva och få bygga upp välstånd med hjälp av egna naturresurser. Vi har ingen rätt att kräva ett jävla skit av andra folk och länder mer än att de respekterar oss så som vi respekterar dem. Och när USA sin vana trogen begår våld på andra folk och länder så är det fullt legitimt att dessa brottoffer skyddar sig eller slår tillbaka efter bästa förmåga. Annat är inte att vänta. Kalla därför de som gör motstånd för vad de är; *Frihetskämpar, inte terrorister.*

Av den ”civiliserade” västvärden tycker jag man kan man kräva moral enligt filosofen Immanuel Kants kategoriska imperativ:

bq. *”Handla alltid så att principen för din handling kan upphöjas till allmän lag.”*

Lämna en kommentar