Länstyrelsen får kritik för att den räddar Gotland från kommunen

Som jag skrivit tidigare så är Gotlands kommun en korrupt kommun. Det innebär bland annat att de favoriserar en viss företagare på andras bekostnad. Igår stod att läsa i GA att just Pigge Werkelin skulle få hyra den gamla hamnterminalen. Detta trots att det fanns en annan intressent. Men den andra intressenten blev aldrig kontaktad trots brev till Tekniska förvaltningen med önskan om ett möte med förvaltningens chef Bertil Klintbom. Detta är precis samma agerande som gällde vid nytecknandet av tomträttsavtal för Norderstrand i juni då dåvarande tomträttsinnehavare inte fick vara med och konkurrera om området utan det gick till just Pigge Werkelin.
Hyran för hamnterminalen blir också rabatterad i förhållande till när kommunen bedrev egen verksamhet i lokalerna. Då betalades 2239 kronor per kvadratmeter. Hyran för Pigge Werkelins företag Östersjöns Förvaltning AB blir 752 kronor per kvadratmeter. En rejäl rabatt alltså.

Men Pigge har problem, fattas annat. I båda lokaltidningarna fick han i torsdags breda ut sitt missnöje med landshövdingen. Tydligen sitter inte Marianne Samuelsson i knät på Pigge så som han önskar och så som kommunens politiker och tjänstemän gör. Det ironiska är att mycket av det Pigge anklagar landshövdingen för inte ligger på länstyrelsens bord eller så är det just det det gör. På Gotland är det till exempel inte länstyrelsens uppgift att syssla med regional utveckling. Här är det kommunens uppgift. Däremot har länsstyrelsen att tillse att kommunen följer lagar och regelverk i sin myndighetsutövning. Och eftersom kommunen inte gör det så blir det då länsstyrelsen uppgift att sätta ner foten och hindra genomförandet av lagstridiga beslut.
Att lagen ska omfatta även Pigge Werkelin ser inte han själv som självklart. Vilket är förståeligt. När kommunens politiker och tjänstemän skiter i lagen så kan ju inte Pigge Werkelin förstå varför inte länstyrelsen kan göra detsamma. Därför känner han sig motarbetad av länstyrelsen och landshövding Marianne Samuelsson. Pigge Werkelin skriver: ”Man har försökt att dra tillbaka bygglov som jag har fått av en enig byggnadsnämnd vid två tillfällen.” Vilket påminner mig om följande händelse.

Tisdagen den 6 november åt jag lunch på Alis som ligger strax utanför Österport. Vid bordet bredvid lunchade 3 män. Jag hörde inte allt som sades men jag hörde intressanta fragment. De tre pratade om just bygglov. En av männen sa ”det händer ju att man får med sig en flaska wisky”. Varpå en annan nämnde att det finns regler för hur dyr gåva man får ta emot. Vilket replikerades av den förra med ”så billig wisky kan man hellre vara utan”.
Det skulle vara väldigt intressant att veta vilket arbete personen, som ibland får med sig en flaska wisky, har.

husvagnarna-pa-snack.jpg

På bilden är de ”villavagnar” på Snäck camping som kommunens byggnadsnämnd beviljat tillfälligt bygglov för med motiveringen att villavagnarna är tillfälliga. Länsstyrelsen anser inte att 40 nya villavagnar på Snäck camping är någon tillfällig åtgärd som man kan ge tillfälligt bygglov för. Därför säger man nej och upphäver därmed byggnadsnämndens beslut. Av handlingarna i ärendet framgår att villavagnarna ska anslutas till det kommunala VA-nätet och att nya vägar och parkeringsplatser ska ordnas för att betjäna boende i villavagnarna. När jag var där och fotograferade såg jag att förutom asfalterade vägar mellan villavagnarna finns även asfalterade gångvägar fram till varje villavagns entré. På vilka grunder kommunens politiker och tjänstemän kunde förmå sig se detta som tillfällig uppställning är oklart men tankeväckande. Snäck Camping AB ägs av Pigge Werkelin.


Mitt i all bedrövelse med korruption och exploatering så kom det idag in en, för mig, mycket glädjande insändare i Gotlands Allehanda. Den var till och med undertecknad med namn – vilket tyder på personlig integritet och kurrage – vilket är mycket ovanligt. Utan författarens medgivande (ringde för att fråga men fick inget besked om publicering av telefonsvararen) publicerar jag den här i sin helhet. Läs och njut.

Det är med viss vånda jag ger mig in i ”Pigge-debatten”. Men efter att läst gårdagens inlägg i GA och reportaget i anslutning, så känns det nödvändigt att uttrycka min åsikt som jag vet jag delar med många bofasta gotlänningar, sommargotlänningar och turister.
Jag har precis återvänt till min hemö Gotland efter lång tids boende på fastlandet. Under mina somrar här har jag dock inte kunnat undvika att se vad som händer med Gotland och vad som så flitigt och hätskt debatteras i tidningarna angående öns framtid – utseende och utveckling. Jag har ofta tänkt att Pigge Werkelin och hans många projekt upptar en oproportionerligt stor andel av tidningssidorna. Nu blir jag också delaktig i detta.
Fulzoner – den kvoten uppfylldes redan i början av 1980-talet – Kneippbyn låg i framkant redan då – och idag tycks de här fula områdena ohämmat breda ut sig över vår speciella ö.
Det är djupt tragiskt att se hur Gotland på många sätt börjar likna vilket charteresrmål som helst i övriga turistvärlden.
Vad har ön då för konkurrensfördelar? Inte är det vädret och inte heller ekonomiska.
Pigge Werkelin försöker under täckmanteln ”gott entrepenörskap” försvara sina idéer med att han värnar billighetsturismen. Men de som har råd att ta del av hans anläggningar behöver en större plånbok. Nu är det hög tid att ta Gotlands unika värde på allvar, och med äkta stolthet om de egna kultur- och skönhetsvärden som redan finns här, möta framtiden med nya visioner på stabil kunskapsgrund. Samt med insikt och känsla för den oroande framtidsbilden och den utarmning av jordens resurser som vi för länge sedan borde ha bidragit färdigt med. De grundläggande goda förutsättningarna finns redan på Gotland i natur och historia. Det är hållbart och ansvarsfullt att förstå värdet av detta genuina kapital och förvalta det med ansvar och kunskap.
”Hur många har
tjänat pengar
på hans projekt?”

Med fasa avvaktar jag Pigge Werkelins ombyggnad av hamnterminalen. Att han skulle få rabatt på hyran för att investera i renovering, det borde nästan vara tvärtom! Med tanke på den dåliga smak – just det ”dåliga smak” i betydelsen avsaknad av kunskap om exempelvis arkitektur och kultur som Pigge tydligt visat – så borde istället hyran höjas och någon med bättre kännedom få ta ansvar för hur Hamnterminalen med sitt fantastiska läge skall gestalta sig i fortsättningen.
På den vackra – just det vackra – högskolan i Visby finns en kurs ”Det offentliga rummets gestaltning” Kursen ”ger kännedom om idéer, ideal och betydelser som skapas genom det offentliga rummets gestaltning.
Företeelser, arkitektur, utsmyckning och reklam beaktas med tonvikt på 1900-talets och samtidens Sverige”. Jag anser att det är fler än Pigge Werkelin i ansvariga positioner på Gotland som borde anmäla sig.
För det skall framhållas att det naturligtvis inte enbart är Pigge som är ansvarig när det gäller förfulningen på många stora delar av ön.
På de beslutsfattare, som tillstyrker och ger Pigge tillstånd – det känns nästan som man inte vågar annat ibland – till det ena förskräckliga projektet efter det andra, vilar det absolut största ansvaret för Gotlands i dessa framtidsfrågor.
Till våren startar en annan kurs på Högskolan, ”Servicekvalitet inom turism”. Den verkar också i hög grad vara aktuell i sammanhanget. Och allt finns här! I Visby på Gotland! Anmäl er gotlänningar! Var med och ta ert ansvar för Gotlands framtid!
Slutligen Pigge, förstår jag inte varför du med sådan aggression ger dig på stackars Marianne Samuelsson? Du har väl tillräckligt många inflytelserika vapendragare på andra viktiga positioner i Gotlands kommun?
Och det handlar inte bara om dina nöjda kunder.
Det finns många på Gotland som drabbas negativt av de kortsiktiga beslut som tas i flera av dina företag? Till exempel genom man att inte längre kan ta sig till eller vistas på platser som utgjort målet för favoritutflykter i generationer.
Jag avslutar med att citera min trevliga vaktmästare från Gotlandshem.
Hon sade:
”Hur många gotlänningar är det som personligen fått en högre inkomst på grund av Pigge Werkelins olika projekt?”

Annkie Medin hemvändare

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Intressant

1 tanke på “Länstyrelsen får kritik för att den räddar Gotland från kommunen”

  1. Håller helt med att Gotland behöver förskönas, inte förfulas av alla hemska projekt som kommunen beviljar. Gotland är en sagolik ö, varför inte ta tillvara på den vackra naturen.
    Låt familjer och andra som inte har stor fet plånbok ha råd att turista på ön.
    Tycker också att Visby framförallt har blivit ett tillhåll för festande ungdomar. Varför skall de ta över stan? Kanske vill vi andra också kunna njuta av Visby under högsommaren.
    Jag är gotländska i förskingringen som tillbringar varje sommar på ön och visst har den förändrats till en charterö.

    Svara

Lämna en kommentar