Dagens Bild: Burgsvik – grind

grinden-till-strandangen.jpg

Här nere vid på ängen, men nära vattnet, är mitt vanligaste tillhåll. Som jag skrivit tidigare så är det så vackert där att det borde byggas en rad med fritidshus vid strandkanten. Gotland ses, som alla vet, bäst genom ett fönster. Antingen ska man bygga fritidshus mitt i den vackraste naturen, och sitta därinne och titta ut, eller så ska man likt mången turist köra ön runt i bil och aldrig kliva ur mer än för att tanka. Men…

i Göran Greiders bok Fucking Sverige berättar han om psykologisk forskning som kommit fram till att:

”Människor i gemen tycks tilltalas mer av naturlandskap än bebyggda miljöer. Redan mindre framträdande konstgjorda inslag, såsom kraftledningar, reklamskyltar och asfaltsvägar, uppfattas som oönskade”

Greider citerar också den svenske kulturgeografen Jan Amcoff som säger:

”Det ska vara ett öppet landskap med gräsartad grundvegetation, här och var brutet av träddungar och vatten.”

Det sista citatet stämmer till 100 procent med Gotland. Men om man tänker på det första citatet så inser alla utom centerpartisten Lars Thomsson att det finns en gräns för när Gotland kommer att vara så exploaterat att turister och sommargäster vänder ön ryggen för att söka sig till andra platser.

Andra bloggar om: , , ,

Lämna en kommentar