Fascistpolisen motarbetar demokratin

I tisdags dömdes en 55-årig man till livstids fängelse för mord på en polis. Mannen anses tillräckligt psykiskt frisk för att sättas i fängelse samtidigt som upprinnelsen till händelsen, där mannen dödade polisen, var att 55-åringen skulle hämtas för att det skulle utredas om han skulle vårdas enligt lagen om pykiatrisk tvångsvård. Nu har tingsrätten i alla fall, utifrån Socialstyrelsens rättsliga råds bedömning, bestämt att mannen är frisk.

Det som upprör mig ännu mer är tingsrättens motivering till det långa fängelsestraffet.

bq. ”Att angripa polis på det sätt 55-åringen gjort är att angripa demokratin och rättsstaten.
Även om mannen till följd av sin psykiska störning kan ha haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande är omständigheterna sådana att straffet skall bestämmas till fängelse på livstid”

Tingrätten fastslår alltså i sin motivering att polisen är demokratin och rättsstaten. Samma snack om att polisen skulle vara demokratin och rättsstaten använde Polisförbundets Jan Karlsson när han i radio kommnterade händelsen med de sönderskjutna polishelikoptrarna vid Säve flygplats i Göteborg. Då talade han om att det var ett angrepp på demokratin och rättsstaten.

Men hur kan man komma på tanken att svensk polis skulle vara symbolen för demokratin och rättsstaten?

I ett demokratiskt samhälle blir det problem om de så kallade rättsvårdande instanserna polis och åklagare har en egen politisk agenda eller består av individer som till en mycket stor majoritet bekänner sig till en viss politisk värdegrund.
Inom polisen är mer än tre fjärdedelar moderater eller ännu längre till höger på den politiska skalan. Detta innebär självklart problem eftersom de gör åtskillnad på människor beroende på samhällsklass. Om detta vittnar tidigare polisenmannen vid Norrmalmspiketen ”Michael Lundh”:http://www.michaellundh.se i sin bok ’Sveriges Likas Lag’. Han berättar bland anant att piketen åkte runt och misshandlade underklassiga missbrukare medan de blundade för överklassens knarkande. Boken finns på pocket och slår sönder allt snack om polisen som synonym till demokratin och rättsstaten. LÄS BOKEN!

Polisvåld mot skattefuskare har väl aldrig någonsin förekommit. Annars skulle det vara effektivt att tortera dem genom att trycka upp deras armar högt på ryggen eller ta ett kvävande strypgrepp tills skattefuskaren berättar var han har sina konton med obeskattade pengar. Dessa metoder används däremot regelmässigt i kampen mot brott som till övervägande del begås av underklassen.

Ett stort demokratisk problem med fascistpoliser är att de sympatiserar med högerextremismen och väljer att blunda för vad högerextremisterna gör. Däremot har de ögon, kameror, batonger, pepparspray och pistoler riktade mot vänstersympatisörer. Och helt godtyckligt kan fascistpoliserna ge sig på en vänsterdemonstration och förhindra vänstersympatisörerna att utöva sina demokratiska rättigheter. Medan det i högerextrema demonstrationståg får heil:as utan hinder.

Något vi inte får glömma är de händelser som utspelades under EU-toppmötet i Göteborg 2001. Medan propagandamedierna slutat sin rapportering med att det var maskerade yrkeshuliganer som oprovocerat angrep polis, skövlade Avenyn, förstörde viktiga demonstrationer och nu fått de straff de förtjänar, fortsätter det komma ut mer och mer fakta om vad som verkligen hände och låg bakom händelserna.

Det mest uppseendeväckande, men förtiget i propagandamedierna, är vad Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsfrågor, har kommit fram till efter att under åren som gått rest runt och pratat med berörda, bland annat Håkan Jaldung och George W Bush:s säkerhetsanvariga, och sammanställt resultatet i boken ’En Delad Värld’ som kom ut förra året. Jag måste poängtera att ’En Delad Värld’ är ett mycket viktigt verk för att förstå hur vårt samhälle fungerar bakom kulisserna. Visste ni till exempel att det inte är självklart att Sveriges regering _ska_ känna till vem som är chef för försvarets underrättelsetjänst MUST. Eller att USA:s president ska skyddas av sin säkerhetspersonal från att behöva ”fördömjukas politiskt”. Förödmjukas politisk kan innebära sådant som protester och demonstrationer. Detta kan vara förklaringen till att de planerade demonstrationerna mot Bush sabboterades av svensk polis genom att ockupera Hvitfeldtska skolan. LÄS BOKEN!

Erik Wijks skrev också en mycket upplysande bok om rättsrötan under och efter EU-toppmötet. Boken heter ’Orätt’ med underrubriken ’Rättsrötan Efter Göteborgshändelserna’ och utkom 2003. Precis som i Abrahamssons bok tar han upp hur polis och åklagare ljög ihop bevis och uppsåt som gjorde att de som blev fällda för sin medverkan i Göteborg blev dömda till helt occeptabelt långa fängelsestraff. LÄS!

”Mitt eget inlägg i debatten om Göteborgshändelserna”:http://motbild.se/index.php?id=6 som jag skickade till tidningen Svensk Polis blev refuserat.”

För ett par veckor sedan sände radion:s P3 en ”dokumentär om Göteborgshändelserna.”:http://www.sr.se/laddahem/podradio/SR_p3_dokumentar_071125080100.mp3
Dokumentären var klart hörvärd men så där balanserad som en public service-grej måste vara för att inte fällas i Granskningsnämnden. En av de som hörs i dokumentärern är bloggaren ”Anders Svensson.”:http://www.zaramis.nu/blog/
En sak som jag fäste min öron vid var en inspelning från en domstolsförhandling där en vittnande polis hela tiden kallde de åtalade för ”terroristerna”.

Det är verkligen bra att händelsen återupplivas och diskuteras igen. Göteborgshändelserna har stora likheter med ”Ådalen 1931”:http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85dalsh%C3%A4ndelserna ; *Folket mot maktens marionetter.* Dessa händelser visar så otroligt klart och tydligt att polisen inte är till för att upprätthålla demokratin och rättsstaten, utan tvärt om.

Lämna en kommentar