USA hotade Norge

Eftersom svenska medier förskonat Sveriges medborgare från att få veta att USA hotat Norge så tänkte jag nu berätta en obehaglig och nästa två år gammal f.d. nyhet.

Efter att, Kristin Halvorsen, Norges finansminister och tillika ledare för Sosialistisk Venstreparti – _Sosialistisk Venstreparti sitter i regeringställning tillsammans med Arbeiderpartiet och Senterpartiet_ – uttalat stöd för sitt partis krav på bojkott av Israeliska varor ”tog det hus i helvete.”:http://www.aftenposten.no/english/local/article1192476.ece

Naturligtvis så infann sig Israels Norge-ambassadör till NRK:s sena sändningar där han troligen ägnade sig åt att spela upp hela indignationsregistret samt klaga på bojkottförslaget och tycka synd om Israel.

Sedan fick Norska ambassaden i Washington motta en ”not från USA:s regering”:http://www.aftenposten.no/english/local/article1196096.ece med Condoleezza Rice i spetsen. Noten utlovade ett ”tougher climate” mellan USA och Norge och ”serious political consequences” ifall den Norska regeringen skulle gå på Sosialistisk Venstrepartis linje och inleda en bojkott.

Norska regeringen var snabbt ute och meddelade genom utrikesminister Jonas Gahr Støre att bojkotten inte var regeringens linje utan enbart hade stöd av Sosialistisk Venstreparti.

Det intressanta i den här historien är att den visar så tydligt att USA inte bara sätter sig över u-länder utan även i-länder och till och med NATO-medlemmar. Jag har alltid undrat, och undrar fortfarande, varför Sverige legat på rygg för USA allt sedan Olof Palme blev mördad. Är det för att svenska politiker tar samma typ av ansvar för nationen nu som de gjorde när Nazityskland var ett hot under andra världskriget? Finns det bland politiker en för medborgarna hemlighållen rädsla för vad USA skulle ta sig till om Sverige tillgodosåg sina egna intressen, i första hand, istället för att underkastade sig och tillgodose USA:s intressen?

Om USA hotar Norge med ”serious political consequences” så skulle USA utan tvekan hota Sverige om vi körde vår egen linje. Men hur långt skulle USA vara beredd att gå i sin vedergällning? Tänk om Vänsterpartiet fick egen majoritet vid nästa val och kunde bilda en egen USA-kritisk regering. Hur skulle USA agera då? Skulle USA tillåta en svensk demokratiskt vald vänsterregering som inte låg på rygg för USA? Skulle USA agera militärt?

Frågorna är många men en sak är klar:
*USA godtar inte att demokratiska länder driver en politisk linje som inte sammanfaller med USA:s intressen.*

Lämna en kommentar