ICA är bra också…

Varje år får Konsumentverket in omkring 8000 anmälningar från konsumenter som fått betala ett annat pris i kassan än det pris som fanns angivet på varan eller hyllmärkningen. Dessa 8000 är bara den ynka toppen på ett jättelikt isberg. Som observant konsument har jag blivit helt övertygad om att åtminstone dagligvaruhandeln satt i system att blåsa sina kunder genom att ange ett lågt pris på varan och/eller hyllkanten och lägga in ett högre pris i butikens kassasystem. Felaktigheterna visar sig alldeles för ofta för att det ska kunna vara slump eller oaktsamhet.

”Prisinformationslagen”:http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:601 har som det står ”till ändamål att främja en god prisinformation till
konsumenter”. Där fastslås hur prisinformationen ska vara utformad och vilka uppgifter som ska finnas med. Om en näringsidkare inte lämnar prisinformation enligt prisinformationslagen skall ”marknadsföringslagen”:http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:450 tillämpas.

Konsumentombudsmannen är den enda instans som kan väcka talan i domstol för att åberopa marknadsföringslagen och yrka att den fuskande handlaren ska dömas att betala en marknadsstörningsavgift. Konsumentens möjlighet att ge handlaren en minnesbeta för bluff-försöket är alltså att göra en anmälan till Konsumentombudsmannen. ”Gör det!”:http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=567&lngArticleId=620 Jag vet dock inte hur många ärenden av de 8000 anmälningarna som görs varje år som Konsumentombudsmannen driver vidare. Men att anmäla ger viktiga signaler till berörda myndigheter och politiker om hur omfattande fusket är.

bq.. 24 § Marknadsstörningsavgiften skall fastställas till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens årsomsättning. Årsomsättningen skall avse omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas eller är bristfälliga, får årsomsättningen uppskattas.

p. ICA har bland dagligvarukedjorna tagit ett eget, mycket bra grepp, i frågan om felaktiga prismärkningar. ICA kallar det prisgaranti eller ”25-kronan.”:http://www.ica.se/FrontServlet?s=kundservice&state=faq_search_result&event=show_qa&qa_id=22&search_query=pris&group_id Men av någon anledning så informerar ICA inte överdrivet mycket om detta. I alla fall är det så att:
*Om priset inte är det samma på hylletiketten eller prisskylten som när du kommer till kassan så får man som observant kund 25 kronor får varje fel plus mellanskillnaden man betalat. Detta gäller i varenda ICA-butik i hela Sveriges land utan något undantag.*
Skulle din handlare säga något annat så stå på dig och be honom ringa till ICA:s centrala kundservice.

Aktiva konsumenter kan här ligga på som iglar och verkligen se till att det inte lönar sig för ICA-handlaren att fuska med prismärkningen. Kanske kan vi kan få ett slut på fusket.
Tyvärr har inte de andra dagligvarukedjorna hakat på ICA:s föredömliga initiativ.

Lämna en kommentar