Apoteket – från statligt monopol till privat oligopol

Carls konsumentblogg skriver idag om ”Tokliberalerna och apoteket.”:http://konsumenter.se/blogg/?p=724 Apoteket ska avregleras efter ”flera års påtryckningar”:http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=72771 från EU-kommissionen och konkurrensverket.

Göran Hägglund har haft utredaren Lars Reje till att se över frågan om Apotekets avreglering. Lars Reje uttalar sig i radioprogrammet ”Tendens Apoteks-special”:http://www.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_tendens_071205120018.mp3 och som vanligt vid utredningar om avregleringar lovar utredaren lägre priser, effektivare läkemedelshantering, fler apotek och ökade öppetider, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.

Dessutom förväntar sig Lars Reje att en handfull större aktörer ska etablera sig på den Svenska apoteksmarknaden. Han tror även att enskilda läkare kan tänka sig att driva Apotek vid sidan om. Avregleringen kommer, enligt Lars Reje, dessutom att innebära fler arbeten och att fler farmaceuter behöver utbildas.

”I Stockhoms Fria tidning kan man läsa att”:http://www.stockholmsfria.nu/artikel/20632 Miljöpartiets Peter Eriksson varnar för en utveckling liknande den i Norge, där tre större aktörer snabbt lade beslag på den avreglerade marknaden.
”Göran Hägglund har slagit blå dunster i folks ögon och sagt att han vill gynna småföretag i apoteksbranschen. Det är inte troligt att småföretagen gynnas, utan att vi byter ett monopol mot ett oligopol”, säger språkröret i ett pressmeddelande.

Och vi som inte är födda igår vet att Peter Eriksson får rätt och Lars Reje får fel.

”Apoteket – Gåtan om ett monopolföretag i förändring”:http://www.uppsatser.se/uppsats/bc4802bcdf/ är en D-uppsats från Lunds universitet/Department of Business Administration som inte direkt handlar om Apotekets avreglering men ändå intressant i dessa sjuka tider då myndigheter och offentligt ägda företag vill låtsas verka på en konkurrensutsatt marknad med allt det innebär i form av gigantiska marknadsföringsbudgetar med mera.

”Syftet med uppsatsen är att undersöka, varför ett företag som verkar på en monopolmarknad under starkt reglerade former, väljer att genomföra förändringar som leder till att de närmar sig en marknadsorientering på ett sätt som om de hade verkat på en konkurrensutsatt marknad.”

Lämna en kommentar