Privilegierade bidragstagare som får göra jobbavdrag

”Rapport avslöjar idag”:http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1076167&lid=puff_1076164&lpos=lasmer att det finns ett undantag från regeln att jobbavdrag bara ska omfatta inkomst av arbete. Före detta riksdagsledamoten för folkpartiet Lennart Fremling säger till Rapport att:

bq. *”Överhuvud taget när du klassar någonting som någonting i skatteskalorna så… så kan det uppstå konstigheter.”*

Lennart Fremling lever numera på bidrag i form av inkomstgaranti för riksdagsledamöter. Självklart har han som tidigare riksdagsledamot fått en extra tusenlapp i månaden på grund av dessa ”konstigheter” med jobbavdraget. För det är just de före detta riksdagsledamöter som uppbär bidrag i form av inkomstgaranti som fått rätt att göra jobbavdrag på sina bidrag. Inga andra bidragstagare har råkat ut för några konstigheter, i och med lagstiftningen om jobbavdrag, som skulle innebära något positivt för dem. Är inte det konstigt? När alla andra får det sämre med den sociala tryggheten så får politikerna, som av en slump, det bättre.

*Enligt Skatteverket ska pensionen från riksdagen de första fem åren räknas som inkomst av anställning och därmed berättiga till jobbavdraget.*
Så det där med slumpen får man avskriva. Istället är det lagstiftarna, det vill säga politikerna, som ville ge sig själva ännu en förmån och därför beslutat lagstifta så som de har för vana. En lag/moral för undersåtarna och en annan lag/moral för politikerna, dem själva.

Läs också ”mitt samtal med Pär-Axel Sahlberg”:http://motbild.se/index.php?id=11 (s) en annan före detta riksdagsledamot som numera lever på bidrag i form av inkomstgaranti.
Samtalet handlar om frågan varför det inte är skadligt för tidigare riksdagsledamöter att gå arbetslösa och leva i utanförskap. Och varför inte arbetslösa och bidragsberoende riksdagsledamöter får förmånen med aktivitetsgaranti samt gå på söka-jobb-kurs.
Pär-Axel Sahlbergs svar är trots allt mycket talande.

Lämna en kommentar