Dagens Bild: Burgsvik – vår?

080310-003.jpg

080310-004.jpg

080310-006.jpg

På Helagotland.se står att läsa:

Det nya regeringsförslaget om ett förändrat strandskydd kommer inte innebära några större förändringar för Gotland, enligt Stellan Hedgren, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen. Möjligtvis kan det bli svårare att få dispens i vissa fall på Gotland. Prövningsskälen ska, enligt förslaget, bli tydligare.

Tack för det regeringen! Om förslaget går igenom kommer inte Gotlands kommun att godtyckligt kunna ge dispens. Ha, ha, ha! Och även om kommunen, sin vana trogen, skiter i lagar och regler så kommer länstyrelsen att sätta P. Hi, hi, hi! Än finns det hopp för Gotland! 🙂

Andra bloggar om: , , ,

2 tankar på “Dagens Bild: Burgsvik – vår?”

  1. Men det kan ju inte stämma….Naturskyddsföreningen sa att borgarna tänker avskaffa påde allemansrätt och strandskydd.

    Svara
  2. När jag lyssnade på Ekots tidningskrönika så verkade alla ledarskribenter utom DN:s vara mot förslaget. Till och med i en riktigt nyliberal tidning som Sydsvenska Dagbladet skriver Henrik Bredberg ”Stränderna tillhör folket, hela folket.”
    Förslaget berör inte södra och mellersta Sveriges kuster utan inlandet och norra Sverige. I och med att Gotland inte berörs av strandskyddets partiella avveckling så blir det i stället större skydd i och med förslagets krav på tydligare skäl för dispens.
    Troligen åker förslaget i papperskorgen i och med den stora opinion mot som bland andra ledarskribenterna ger uttryck för.

    Svara

Lämna en kommentar