Minska den psykiska ohälsan

060427-005.jpg

Rysskräcken är ett stort problem för många på Gotland idag. Det märker man inte minst på tidningarnas insändarsidor. Att leva i en ständig skräck vare sig den är befogad eller inte ska ingen behöva göra. Därför anser jag att det är dax att kommunen agerar. Ge sjukvården extraanslag så de som behöver psykiatiskt vård för att avhjälpa fobier och tvångsföreställningar kan få nödvändig behandling. Oftast saknar de behövande med tvångsföreställningar sjukdomsinsikt varför ett aktivt uppsökandearbete är av nöden. Och ni som känner någon som lider av rysskräcken tvekan inte att försöka påverka så personen ifråga söker vård. Alla måste vi hjälpas åt för att minska den psykiska ohälsan.

Andra bloggar om:

Lämna en kommentar