Grattis Hitler

Idag firar inte många svenskar Adolf Hitlers födelsedag. Gör någon det så är det i smyg. Annat var det 1939 då ett antal höga svenska officerare uppvaktade Hitler på 50-årsdagen.
I spetsen för delegationen var dåvarande chefen för försvarsstaben, generallöjtnant Olof Thörnell. – _Året därpå, under brinnade världskrig tilldelades Thörnell, som då blivit ÖB, Stora Örnens Ordern, en av tyska krigsmaktens finaste ordnar, ur Hitlers hand._ –
Med på gratulationsresan var även medlemmar ur Samfundet Manhem och Svensk-Tyska föreningen. De överlämnade en staty av Karl XII och en hyllningstext som löd:

bq. *”Svenska män och kvinnor, som i den tyske ledaren och folkkanslern Adolf Hitler se Europas räddare, vilja ge uttryck åt sin djupt kända hedersbevisning och tacksamhet. Vi förbinda med denna hälsning en erinran om vår store konung Karl XII, som i sin hårda historiska kamp var besjälad av samma anda, vilken vi svenskar också förnimma i Eder världshistoriska insats för Stortysklands grundande och Europas vidmakthållande.”*

Hyllningtexten var för Svensk-Tyska föreningen undertecknad av överstelöjtnant Emil Fevrell och f.d. generallöjtnant Henri de Champs. För Samfundet Manhem undertecknade Ernst B Almqvist och ingenjör CE Carlberg.

Mönstren går aldrig ur den svenska krigsmakten. Bland andra Vilhelm Moberg, som var inkallad under andra världskriget, vittnade om att på officersmässarna lästes Göbels propagandaskrifter. Likaså bedrevs det inom krigsmakten värvning av soldater till Tysklands krigsmakt. De för några år sedan så uppmärksammade svenskarna, som varit soldater i Hitlers armeér, var inte så udda eller ensamma som nuvarande svensk historierevisionism vill göra gällande.

Generallöjtant Henry Kellgren, som var chef för försvarets kommandoexpedition under andra världskriget, skriver i sina memoarer att de svenska officerarnas tyskorientering ”berodde huvudsakligen på att den tyska militära skolan under deras utbildningstid och långt in i deras mannaålder varit den allena saliggörande”.
Även Thorsten Gilh skriver i sin historik över svensk utrikespolitik under första världskriget – där han drar vissa paralleller till Sveriges förhållande till Tyskland under andra världskriget – om svensk militärs ”beundran för det tyska militärväsendets effektivitet”.
Tyskarna uppfattade till och med att de svenska officerarna, tillsammans med ”vissa högre ämbetsmän”, utgjorde en femtekolonn. Detta framkom i dechiffrerade tyska telegram sommaren 1943.

Krigsmaktens nutida förhållande med USA:s dito speglar med all tydlighet dåtidens samarbete och beundran för Nazityskland. Ränderna går inte ur den svenska officerskåren trots generationsväxlingar. Beundran för vapenmakt och all slags facistisk ideologi präglar Sveriges officerskår och därmed ”vår” krigsmakt. Om detta må ni berätta!

* Fakta har jag hämtat från Janne Flyghed:s doktorsavhandling ”Rättstat i kris” som finns att köpa för 59 kronor hos ”Federativs förlag.”:http://www.mamut.net/federativ/shop Klicka på ”REA !”:http://www.mamut.net/controls/shop/shops/4/standardplist.asp?wwwalias=federativ&gid=13
* Vilhelm Mobergs vittnesmål hörde jag i radioprogrammet Publicerat ”2008-01-05”:http://www.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_publicerat_080105040030.mp3 eller ”2008-01-12.”:http://www.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_publicerat_080112040026.mp3 som då hade två mycket bra program om Moberg som journalist.
* Bloggen ”Röda Raketer”:http://raketen.blogspot.com har också skrivit om ”Sveriges nazistiska förflutna.”:http://raketen.blogspot.com/2008/01/ur-sveriges-nazistiska-frflutna.html Där används samma bild som här men med följande, förtydligande, bildtext.

bq. *”Ovan syns den svenska militärledningen som gratulerar Adolf Hitler på 50-årsdagen den 20 april 1939. Från vänster syns Chef des Protokolls friherre von Doernberg, Adolf Hitler, Sveriges minister i Berlin Arvid Richert, Chefen för försvarsstaben generallöjtnant Olof Thörnell, Chefen för marinen viceamiral Fabian Tamm, Chefen för arméstaben generalmajor Helge Jung, Kapten friherre Gösta Stedingk. (Dåvarande moderatledaren Gösta Bagge syns inte på bilden.)”*

Lämna en kommentar