Dagens Bild: Burgsvik – kustnära boende

vy_i_fonster.jpg

Jag beskär aldrig mina bilder i datorn. Bildutsnittet bestämmer jag, och fulländar, redan innan jag trycker på kamerans avtryckare. Men bilden ovan är undantaget.
Jag kunde ju inte stå mitt framför fönstret, och ta bilden, eftersom jag själv skulle ha avspeglats i rutan. Därför är bilden tagen något snett ifrån sidan. Vilket fick till följd att fönstret i orginalbilden är är mindre symetrisk än vad jag önskade. För att kompensera detta har jag rätat upp fönstret i datorn och därefter beskurit bilden.
Jag har också fuskat på så vis att jag enbart ökat färgmättnaden i spegelbilderna i själva rutorna.
Bilden blev ändå inte så märkvärdig, vilket bevisar teorin om ”skit in, skit ut”. Det vill säga man kan inte fuska vid tagningsögonblicket med vare sig exponering, komposition eller bildutsnitt. För skit in i datorn, blir skit ut ur den.

”Inventering av områden lämpade för kustnära boende pågår inom ramen för arbetet med ny översiktplan.”

Detta står bland annat att läsa i Gotlands kommuns årsredovisning 2006. Ja, det är väl härligt med havsutsikt. Och ju färre som får tillgång till havsutsikten desto härligare blir den. En sommarstuga på stranden är bättre än tusentals picknickar på samma plats. Eller hur!

Andra bloggar om: , , ,

Lämna en kommentar