Den medialt upphöjda rasismen

bq. ”Det statligt utkolporterade festbudskapet är att det skingrade folket nu slagit rot och att det värsta är över. Har optimismen fog för sig? Det Tel Aviv-baserade, dynamiska Israel sträcker sig utmed Medelhavskusten med allt kortare intervaller, nästan hela vägen från Gaza till Libanongränsen. *Men Galiléen och snart också Negevöknen och Jerusalem har arabisk majoritet. Ingen tillväxt i världen kan råda bot på det dilemmat.*”
DN:s korrespondent Nathan Shachar, ur ”Dagens Nyheter 2008-05-03.”:http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=766492

Detta rasistiskt motiverade israelska problem låter Sveriges Radios korrespondent i Israel, Cecilia Udden, Nathan Shachar ventilera även i radioprogrammet ”Konflikt den 10 maj.”:http://www.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_konflikt_080510110011.mp3
Cecilia Udden låter även den israeliske historikern Benny Morris få komma till tals och uttrycka sin rasistiska syn på israel-palestinierna (de palestinier som bor i Israel). Benny Morris säger i radioprogrammet Konflikt:

bq. ”*Hade dom [israel-palestinierna] haft det bättre ekonomisk hade dom haft ännu mer tid över att tänka på hur man placerar bomber och bekämpar fienden. Den som måste kämpa för brödfödan varje dag hinner inte slåss.*”

Detta var ett par exempel på den rasism som helt utan förbehåll eller kritiska frågor sprids i svenska medier. Det är inget problem att nästan dagligen hitta fler exempel i våra stora rikstäckande medier. Men jag stoppar där.
Tänk i stället på hur alla andra former av rasism (där subjektet inte är jude och objektet inte är arab) bemöts i svenska medier. Andra rasister får antingen inte alla komma till tals i media eller så gör sig journalister _då_ till de kritiska granskare som journalister ska vara. Ofta nöjer sig inte journalister med att vara kritiska mot rasism utan blir vid andra former än judisk rasism rent fördömande.

Vi borde dra lärdom av historien. Det som just nu pågår helt öppet i offentligheten är ett demoniserande av muslimer. Muslimer kommer, och har till viss del redan blivit, drabbade av samma öde, som under en lång tid, drabbade judarna. Om detta är jag verkligen helt allvarlig och helt övertygad. Men detta vill inte den så självgoda och uppblåsta offentligheten, bestående av opinionsbildare som politiker och journalister, inse. Eller kanske är det så att de verkligen medvetet håller på att sätta en pariastämpel på muslimer. De kanske verkligen vill blåsa upp en opinion som vill ta ifrån muslimerna ära och värdighet. Som vill ta ifrån muslimerna deras länder och naturrikedomar. Och som anser det lämpligt att sätta de muslimer som lever i förskingringen i förortsgetton där får leva i utanförskap och fattigdom. Är svenska journalister och politiker aningslösa eller har de svenska opinionsbildarna samma syn på muslimer/araber som Benny Morris:

bq. ”*Hade dom haft det bättre ekonomisk hade dom haft ännu mer tid över att tänka på hur man placerar bomber och bekämpar fienden. Den som måste kämpa för brödfödan varje dag hinner inte slåss.*”

Lämna en kommentar