Dagens Bild: Burgsvik – vass, stenar och hamnen

dsc_5549.jpg

Jag hittade en artikel ur tidningen Journalisten (Svenska Journalistsförbundets medlemstidning) med rubriken Miraklet i Visby.

Artikeln är från 2002 men mycket intressant. Där berättas om hur dåvarande centerpartistiske kommunalrådet  Hans Klintbom ville tysta kritik i lokalpressen.

”Politikern Hans Klintbom hade vid ett fullmäktigesammanträde kritiserat GA för ännu opublicerade artiklar som han misstänkte skulle komma att bli ofördelaktiga för kommunen.

Klintbom ansåg att det vore tråkigt om negativa uttalanden spreds till fastlandet, vilket kunde försvåra försök att locka besökare och duktig arbetskraft till Gotland.”

Liknande tongångar kunde man även finna i nuvarande centerpartistiske kommunalrådet Eva Nypeliuz opinionsartikel, förra året, med rubriken ”Nu måste Jante grävas ner”, som trycktes på centerpartistisk ledarplats i Gotlands Tidningar. Där skriver Nypeliuz om lokalmedias ansvar för att ge en positiv syn av Gotland och därmed bidra till ett ännu bättre företagsklimat.

”För att lyckas med den satsning vi nu gör i kommunen krävs ett gediget engagemang från alla som är berörda, och det är många. Politiker, tjänstemän, näringslivets aktörer och företagarna själva samt inte minst media.”

Avskaffa Jante, brukar det höras från de  som ingår i gotlandskotteriet (politiker, tjänstemän och vissa previligierade ”betydelsefulla” företagare) när allmänheten protesterar mot att kommunen delar ut olagligt företagstöd till de inom kotteriet ingående företagen. De olagliga stöden kan ta sig form som kontant bidrag, rabatter på hyra och mark, samt att undvika fri konkurrens genom att inte anordna offentliga upphandlingar/anbud.
Vid kritik mot detta mygel vill kotteriet, i sann Jante-anda, tysta de kommuninvånare som gör sin röst hörd och som inte har den, för kotteriet, goda smaken att låta sig tystas, så som kotteriet förväntar sig av obetydliga kommuninvånare.

Åter till artikeln i Journalisten så handlar den i själva verket om sammanslagningen av lokaltidningarna på Gotland och hur arbetsvillkoren därefter blivit för journalisterna. Det är mycket intressant läsning som jag varm rekommenderar. Här är två journaliströster:

”Det är tråkigt att ramarna har blivit så snäva. Allt är mera styrt. Men man är ju glad över att man har jobb. Det är ont om arbetsplatser på Gotland och jobb försvinner, nu senast på Flextronics.”

”Arbetsbelastningen har blivit tuffare och arbetsuppgifterna per dag blir fler. Chansen att få vikarier är inte så stor. När några är sjuka märks det tydligt.”

Andra bloggar om: , , ,

Lämna en kommentar