Totalitära Sverige 2008

Hur långt kan man driva en stat i repressiv och totalitär riktning, och med trovärdighet fortsätta hävda att det är en demokratisk stat?

EU

Redan dagar efter att Irland röstade nej till EU-fördraget har EU-politikerna börjat diskutera hur de kan genomdriva det som inte skulle kunna genomdrivas om irländarna röstade nej. Så nu ska alltså Irlands befolkning, i sann antidemokratisk anda, få sina röster åsidosatta genom nya demokratifientliga manövrar av EU-politikerna. EU har aldrig, åtminstone sedan Sverige gick med, varit ett demokratiprojekt. Vi blev inlurade, med falska löften, av de Svenska politikerna till det som snart skulle visa sig vara nyliberal sammanslutning. Sedan dess har den demokratiska förankringen stadigt minskat som en följd av EU-politikernas förakt för folkviljan. Politikerna har hela tiden styrt EU dit de velat och klyftan till folket har ökat allt mer desto mer till höger på den politiska skalan EU gått. Och nu har EU infört terroristlagar som terroriststämplar ”bristande medborgaranda”. Där har EU passerat gränsen och infogat sig bland totalitära stater. Och totalitära stater behöver övervaka sitt folk…

FRA

Det som med stark emfas och starka fördömanden kritiserades när det praktiserades i så kallat totalitära stater ska nu genomföras i Sverige, av en i stort sätt enig riksdag. I framtiden kommer alla att vara misstänkta och utsättas för den typ av integritetskränkande övervakning som bara spioner och grova brottslingar utsattes för fram till nu. Att vi inte kan lita på övervakarna framstår allt mer klart desto närmare beslut i frågan kommer. Nu berättas öppet om hur vår tidigare relativt sparsamma övervakning missbrukats och genomförts med lagstridiga metoder. Och hur åsiktsregistrering och olaglig datalagring förekommit. Nu ska detta bli lagligt. Dessutom ska numera ALLA individer övervakas. Hur mycket missbruk och olaglig användning av insamlade data kommer inte detta att leda till? Att tro på att politiskt tillsatta nämnder och styrelser ska övervaka och stävja missbruket är i historiens sken naivt. De överträdelser av övervakarnas befogenheter som inte dessa utvalda politiker stoppade DÅ, kommer de inte att stoppa nu heller.

SÄPO

Sverige har en säkerhetspolis som samarbetar med en av värdens mest aktiva terroristorganisationer. När inte CIA undergräver och omstörtar demokratiskt valda regeringar torterar organisationen påstådda terrorister. De vittnesmål som då framkommer och överlämnas till SÄPO anses vara heltäta bevis av svenska domstolar. Och i svenska domstolar anses nedskjutning av den amerikanska ockupationsmaktens helikoptrar i Irak vara terrorism. Rättsäkerheten har blivit ett skämt.

Krigsmakten

Svensk krigsmakt samarbetar sedan slutet av andra världskriget med USA:s krigsmakt. Svensk militär är så lierade med USA att de begått landsförräderi i flera fall. Ubåtskriserna är några sådana fall där svensk militär ville skapa allvarliga spänningar mellan Sverige och Sovjet genom att påstå att Sovjet kränkte svenskt territorium. I fallet U-137 var det tveklöst frågan om en Sovjetisk ubåt. Men i de andra fallen tyder nu allt på att det var ubåtar från NATO-länder som behagade kränka svenskt territorium. Men svensk militär vill inte ta i de bevis som nyligen framkommit av risk för att smutskasta sina inofficiella vänner och samarbetspartners inom NATO-alliansen. Svensk militär är inte heller intresserade av att rentvå före detta Sovjet av ideologiska skäl. Hellre än att avslöja sanningen står svensk militär fast vid sina lögner inför svenska folket och Sveriges riksdag. Inget ska få framkomma som ytterligare kan stärka kritiken mot svensk militärs NATO-samarbete och krigföring till stöd för USA imperialismen.

Läget är allvarlig!

2 tankar på “Totalitära Sverige 2008”

 1. Signalspaningslagen. Jag känner inte till detaljerna. Får hålla mig till principen. Jag stödjer lagen. Den är nödvändig. Vi måste ha en förstklassig säkerhets- och underrättelsetjänst. Det är en bister nödvändighet. Den personliga integriteten får komma i andra hand.

  Jag ställer inte alls upp på den våldsamma motreaktionen. Den är bara enögd. Ignorerar argumenten. Det är ansvarslöst. Det övertygar inte.

  I själva verket går det inte långt nog. En effektiv underrättelse- och säkerhetstjänst, som alltså är av nöden, kräver informationsinsamlig i massiv skala. ALLT är relevant, och ALLT bör övervakas!

  Självfallet handlar det inte blott om terrorhot. Det handlar om hot generellt.

  Det finns en motsägelse i reaktionen. Dessa demokrater, som vill syna makten, vill själva osedda förbli. Vad är tanken? Varför inte ömsesidighetsglasnost?

  Problemet är att reaktionen strängt taget inte bygger på en tanke överhuvud taget. Det är bara känslorna som styr.

  Ledarskap behövs. Folklig tanklöshet får inte styra landet.

  Den blinda opinionen måste köras över av en upplyst statsledning.

  – Peter Ingestad

  Svara

Lämna en kommentar