Dagens Bild: Burgsvik – någon molke kanske

dsc_6010.jpg

Björn Larsson, ordförande för Centerparitet på Gotland, får ibland förmånen att skriva på centerpartistiska ledarsidan i Gotlands Tidningar. Följande stycke var infört för några dagar sedan.

Tänkvärd utsikt

När vi åkte hem med färjan satt jag i en vilstol längst fram i fören och såg Gotland komma närmare och närmare, man såg Domkyrkans fina torn och trappstensgavlar och till vänster en grå prick som var hotellet vid Snäck. I övrigt var det i stort sett ingenting, ändå kan en del påstå att hela Gotlands kust exploateras hänsynslöst. När sen stora partier på Gotland faller in i den kritiken för att göra sig populära blir jag bekymrad.
Nej ett större långsiktigt ansvar för Gotlands framtid är vad som behövs. Skall vi öka befolkningen på Gotland krävs det investeringar i både turistnäringen och tillverkningsindustrin, det tror jag att majoriteten av gotlänningarna inser.

Björn Larsson

Han är inte bara blind, han är dum i huvudet också. Skulle Björn Larsson inte vara blind så har han medvetet blundat för turistanläggningen Kneippbyn som syns klart och mycket tydligt i söder. Söder om Kneippbyn ligger fritidshusen på rad enda ned till Ygne fiskeläge. Men dessa tomter ligger tio meter från klintkanten och döljs bakom träd och buskar. Därför behövs det lokalkännedom för att veta att de finns där även om de inte syns från färjan. Men för de som vill promenera längs klintkanten är fritidshusen påtagligt närvarande och mycket distraherande för de som vill njuta av en storslagen naturupplevelse .

Hur har Björn Larsson tänkt sig att Gotlands befolkning ska öka genom fler fritidshus vid strandkanten? Kan någon förklara den kopplingen?

Någon som däremot förstår ett och annat  är Hans Gärdeklev som skrivit nedanstående insändare.

Största hindret för ökad tillväxt är kommunen!

I och med kommunstyrelsens beslutade att sälja ”koltomten” till högstbjudande innebär detta förmodligen ”dödsstöten” att i överskådlig framtid det inte kommer att byggas några hyresrätter till en rimlig hyra. Jag har mycket svårt att förstå varför kommunens ledande politiker inte tar sitt ansvar mot sina kommuninnevånare. De senaste åren har kommunen sålt och gynnat enskilda som företagare som de anser är bra för gotlands utveckling på olika sätt men att se till att våra innevånare har rätt till en bostad till en rimlig hyra det verkar man inte intresserad av. Kommunen har makt och styrmedel att reglera bostadsbyggandet och på ”koltomten” hade kommunen chansen att på sin egen mark och med sitt eget bostadsbolag påbörja byggnationen att ett antal hyresrätter till en rimlig kostnad för våra ungdomar och nybildade familjer som inte vill sätta sig i skuld på x antal miljoner.

NEJ! Istället väljer man att auktionera ut tomten till högstbjudande. PEAB vinner och köper tomten för 20 miljoner kronor för att bygga bostadsrätter som säkert kommer att ha en insats på 1,5-2 miljoner och en månadskostnad på ca 8000:-/månad.

20 miljoner kanske kan ses som mycket pengar som kommer in i kommunkassan , men sätter man detta i ett större perspektiv kan detta bli riktiga syndapengar. Det här ger mycket tydliga signaler till våra ungdomar att inte förvänta sig att de kan få en hyresrätt under överskådlig framtid och det är nog bäst att de flyttar till fastlandet. De som önskar flytta till Gotland kommer också att utebli med tanke på den brist på hyresrätter som råder.

Sambandet att det finns hyresrätter att tillgå och att man kan öka tillväxten i en kommun finns klart påvisat i olika utredningar. Kommunens vision att vi skall ha en befolkning 2025 på 65000 tror jag inte ett dugg på av den enkla anledningen att avsaknaden av hyresrätter gör att man drar sig för att flytta till Gotland. Menar våra ledande politiker på allvar att Gotland skall få en ökad tillväxt samt att våra ungdomar stannar kvar på ön måste de se till att det byggs fler hyresrätter.
Kommunen har mark och det finns ett kommunalt bostadsbolag att tillgå.

Hans Gärdeklev

De byggnationer som sker på Gotland idag är helt ägnade åt en utsocknes välbärgad krets som har råd att slänga upp mer än 2 miljoner  på sitt fritidsboende. Så mycket klarar inte befolkningen på Gotland av att betala ens för sin permanentbostad. Detta medför självklart att befolkningen på Gotland inte kommer att öka med den nuvarande byggnadspolitiska inriktningen (läs fritidsboende). Ej heller kommer den arbetsmarknadspolitiska inriktningen på turism (läs sommarjobb) att leda till att fler kan bosätta sig på Gotland. De välbärgade pensionärer som förväntas säsongsbo i de dyra nybyggena kommer inte att skriva sig på Gotland så länge kommunalskatten är ett öre högre än där de nu är skrivna och kommer att ha kvar sin ordinarie bostad.

Jag vet att Hans Gärdeklev är ombudsman på Hyresgästföreningen på Gotland. Han är därmed antagligen sosse. Insändaren publicerade han i eget namn som en privat åsikt. Därför tycker jag den är läsvärd och värd att beakta. Däremot skiljer sig inte Centerns politik (med stödpartierna Folkpartiet och Moderaterna) nämnvärt från den som Socialdemokraterna (med stödpartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet) förde förra mandatperioden. Det finns därför ingen anledning att hoppas att något skulle bli bättre på Gotland om det skedde ett regimskifte. Därför kvarstår min förutsägelse om en fortsatt utflyttning från Gotland och cirka 20 000 bofasta år 2025; tvärt emot politikernas vision på 65 000 bofasta enligt deras i kommunfullmäktige fastslagna Vision 2025.

Jag har bloggat tidigare om oduglingarna i Centerpartiet.

Andra bloggar om: , , ,

Lämna en kommentar