Gotlands Tidningar sköter indoktrineringen

Med anledning av den krönika jag berättade om i tidigare bloggartikel författade jag igår en insändare som jag skickat till Gotlands Tidningar. Med tanke på att krönika är skriven av tidningens chefredaktör så anser jag att han åsidosatt de etiska regler som majoriteten journalister och publicister bekänner sig till i Sverige.

————

Lär av Ulf Hammarlund

Det finns en hel del att lära om marknadsföring, opinionsbildning och indoktrinering i Ulf Hammarlunds krönikor på fredagar. Därför tycker jag ni ska läsa dem nogrannt och eftertänksamt.

I senaste krönikan vill Hammarlund får oss att tro att Gotland står och faller med turismen. Han berättar att turismen sysselsätter ”1 100 personer sett på årsbasis” och att ”turismen tillför Gotland 1,5 miljard kronor”.
Att relatera till dessa siffror är inte lätt utan några andra siffror att jämföra med. Det låter ju otroligt mycket med 1,5 miljarder kronor. Jämfört med en vanlig inkomsttagare är det snudd på omöjligt att få grepp om siffran och dess betydelse för Gotland. Detta läsarproblem utnyttjar Hammarlund mycket väl. Ända skriver han om sina förvillande uppgifter: ”Siffror som talar sitt ganska tydliga språk.”

Men om man läser i kommunens eget dokument om Vision 2025 får man det perspektiv som Hammarlund vill dölja. I Dokumentet står att läsa:
”Under 2006 var inflödet (den s.k. turistkronan) cirka 1,47 miljarder kronor att jämföra med Gotlands bruttoregionalprodukt (BRP) för 2004: 13,2 miljarder kr.”
Att turismen bara står för 11 procent av Gotland BRP innebär att vi inte är utlämnade åt turismen, vilket Hammarlund påstår. Turismen är ett relativt litet ekonomiskt komplement till all annan företagsamhet på Gotland.

Likaså är inte 1 100 årsarbeten någon imponerande siffra. Enligt SCB fanns det på Gotland år 2006 22 069 anställda och 3 561 företagare. Det innebär att turistnäringen sysselsätter endast 5 procent av det totala antalet anställda på Gotland.

Ulf Hammarlund skriver i sin krönika ”Vi är beroende av turismen.” Hur trovärdigt är det?

Magnus Berg, Burgsvik

————

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Intressant

Lämna en kommentar