Dagens Bild: Burgsvik – traktor

080906-001.jpg

I går publicerade Gotlands Allehanda en intressant artikel. En man som hyrt ett garage av GotlandsHem i 15 år låser upp garaget och upptäcker att en takplatta har ramlat ner och orsakat skada på hans bil. När mannen tar kontakt med GotlandsHem förklarar deras försäkringsansvarige Rolf Wilén att GotlandsHem inte tar något ansvar för skadan eller betalar ut ersättning eftersom olyckan inte hade gått att förutse. ”Här kom man fram till att det var en slumpmässig olyckshändelse”, säger Rolf Wilén.

Men om man är uppenbart försumlig med underhåll och dessutom helt saknar rutiner för att kolla upp fastigheternas behov av underhållsåtgärder så är händelser av detta slag inte slumpmässiga olyckor. Därför ska självklart GotlandsHem ta sitt ansvar och se till att de som drabbas av bolagets bristande underhåll blir skadelösa. Att saker med tiden går sönder om de inte underhålls kan man förutse.

Människovärdet är något man i konkurenssamhällen alltid får kämpa för. En indikator på sitt värde är vad man får i lönekuvertet. Ett annat är hur man blir behandlad av kommunen. Bor man hos kommunens bostadsbolag och det behandlar en som skit så är man inte skit värd enligt de politiker som sätter riktlinjerna för hur bostadsbolaget ska agera emot hyresgästerna.

Vi hyresgäster i GotlandsHem bidrog med 19 miljoner kronor till kommunkassan förra året. Pengar som vi boende ser delas ut frikostigt i form av bidrag till bland annat olika lokala näringsidkare hellre än att användas till att GotlandsHems hyresgäster har ett bra boende där underhållet sköts och servicen följer bostadsförvaltningslagen och jordabalken 12 kap.

Kapitalism är när man låter var och en klara sig så gott de kan alldeles själva. Men på Gotland är den rådande ideologin i praktiken att människor ska klara sig så gått de kan alldeles själva. Men privata företag får bidrag och annat stöd. Detta uttryckte Lars Thomsson i klarspråk på det möte jag tidigare refererat. På förfrågan om kommunen kunde tänka sig att bidra till en vandringsled svarade Thomsson:

”Vi kan inte ge bidrag till något som ingen tjänar på.”

Att många människor skulle ha glädje av en vandringsled var inte skäl nog för att ge ekonomiskt stöd, enligt Thomsson. Inte heller att turistprofitörerna indirekt skulle tjäna pengar på de turister som kommer för att vandra var skäl nog. Nej, ska kommunen ge bidrag ska det vara till företagsinvesteringar som ger konkret och synlig avkastning till företaget.

Jag tycker det är en mycket märklig inställning. Om företag ska göra lönsamma investeringar så ska och kan de betala själva.

Det är ju just saker som inte någon tjänar på som bör vara förbehållet kommunens stöd.

Thomsson och hans centerpartistiska kolleger tycks ha en stor förkärlek till fascismen. Där är grundideologin att statlig/kommunal verksamhet sammankopplas med privata sektorn – vilket redan är fallet på flera andra områden än bidragsutdelning på Gotland – och sedan låter vanligt folk betala både ekonomiskt och på andra sätt som t.ex. otrygghet och ofrihet. Detta uttrycktes också ganska tydligt på mötet ifråga.

Därmed framstår inte GotlandsHems behandling av sina hyresgäster som ett kommunalt undantag utan faller väl inom ramarna för kommunens styrandes ideologi. De som bor i hyreslägenhet på Gotland är mestadels de som har ett lågt människovärde sett utifrån inkomst. Att behandla oss som mindervärda är väl då inte fel?

Slå gärna på oss som redan ligger ner!

Andra bloggar om: , , ,

2 tankar på “Dagens Bild: Burgsvik – traktor”

  1. Visst det!
    Jag lägger ansvaret på politikerna. I styrelsen sitter Hans Klintbom som ordförande. Honom ringde jag upp och pratade med för en dryg månad sedan. Som styrelseledamot får man den mycket sållade verklighetsbild som vd Carl Eklund ger. Därför är det faktiskt viktigt att kontakta styrelsemedlemmarna och informera hur det är i verkligheten.
    Sedan kan det mycket väl vara så att styrelsen tycker att de boende ska hållas kort och att servicen ska vara snudd på obefintlig. Det är ju styrelsen som lägger upp riktlinjerna som vd sedan ska arbeta efter. Därför vilar allt ansvar på hur GotlandsHem agerar på styrelsen. Och egentligen är det också styrelsen själv som har ansvar för att hålla sig informerad. Men Hans Klintbom har säkerligen fler uppdrag inom kommunen och andra organisationer än vad han klarar av att sköta på ett bra och ansvarsfullt sätt. Men det ger ju stålar…

    Svara

Lämna en kommentar