Gotland vill ha mer från nationella [skatte-] utjämningssystemet

dsc_5079.jpg

Idag hade kommunalrådet Lena Celion (m) en insändare i GA där hon bekräftar att den gotländska borgerliga alliansens avsikt med att locka äldre – 55-69 åringar – att bosätta sig på Gotland är att:

”Enligt ekonomen Björn Sundström på SKL är det en bra affär; för genom det nationella utjämningssystemet får kommunen mer i bidrag än det kostar.”

Sedan ger det förstås andra fördelar, vilket Celion också skriver:

”Det blir också ett ökat skatteunderlag, fler som rör sig i samhället och handlar i affärerna och många andra positiva bieffekter, bl a på arbetsmarknaden.”

Men om vi uppehåller oss vid det första argumentet så finner åtminstone jag det ytterligt kontroversiellt. Och jag antar att det måste vara rent stötande att läsa för de kommuner som är nettobidragsgivare till nationella [skatte-] utjämningssystemet.

Moderatstyrda Täby kommun skrev 2003 en motion till Svenska Kommunförbundets kongress (nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) med bland annat följande innehåll:

”I inkomstutjämningssystemet – i dess nuvarande utformning saknas tillräckliga incitament för kommunerna att skapa tillväxt och därigenom öka skatteunderlaget.

De ekonomiska förutsättningarna i storstadsregionen har försämrats på grund av den alltför långtgående inkomstutjämningen samtidigt som anspråken och kraven på kommunerna ökar.

Täby kommun yrkar att Svenska Kommunförbundet tar initiativ till överläggningar med företrädare för regeringen med syfte att åstadkomma förändringar i det nationella utjämningssystemet enligt i motionen framförda förslag.”

Nu har den moderatledda regeringen lyssnat och regeringen har beslutat att ge en parlamentarisk kommitté i uppdrag att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Kommittén ska bland annat utreda hur incitamenten för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning kan stärkas.

Därmed måste man väl förutsätta att Lena Celion och hennes kollegor i den borgerliga alliansen på Gotland tycks vara snett ute om de förväntar sig en fortsättning där det nationella utjämningssystemet belönar import av äldre och andra nuvarande bidragsberättigade grupper. Därför kan det bli en mycket dyr idé som den gotländska alliansen kommit på.

De närmsta åren är det ju budgeterat att sjukvården ska spara. Men om man väljer att importerar äldre, som kommer att bli gamlingar, kommer det i stället att krävas stora ökade satsningar på sjukvården i framtiden. Och hur det ska finansieras står just nu skrivet i stjärnorna. 30 april 2011 ska kommittén lägga fram sina förslag på förändringar i utjämningssystemet.

Lena Celion skriver inte en stavelse om hur eventuellt nyinflyttade ska försörja sig fram till pensionen. Men jag antar att även dessa ska varva sommarjobb med bidrag.

Andra bloggar om: , ,
Intressant

Lämna en kommentar