Anmälan mot länsstyrelsen på Gotland

dsc_2728.jpg

Länstyrelsen på Gotland, under auktoritativ ledning av Marianne Samuelsson, har infört en ny rättslig princip. Man behöver numera inte invänta länsstyrelsens beslut innan man agerar. En ansökan till länsstyrelsen räcker. Sedan kan man agera precis som om tillstånd beviljats.
Detta uppdagades redan i somras när lokaltidningarna – GA & GT – skrev att lanshövding Marianne Samuelsson kört över sina sakkunniga jurister – Tomas Johansson som är handläggare på naturvårdsenheten och Anna Karlsson på enheten för juridik och förvaltning – och gav Pigge Werkelin och Tott Resort despens till att uppföra en restaurang på strandskyddat område, på stranden nedanför Norderstrand.
Juristerna som till länsstyrelsens beslut bifogat sin avvikande mening skriver att åtgärder som avhåller allmänheten från att beträda området är förbjudna enligt strandskyddsbestämmelserna.

Marianne Samuelsson körde även över sina båda sakkunniga jurister med sitt beslut att länsstyrelsen skulle ignorera den lagsstadgade skyldighet, som länstyrelsen har sig ålagd, att polisanmäla brott mot strandskyddsreglerna. Bygget på strandskyddad mark hade i detta fall påbörjats innan länstyrelsen givit sitt utlåtande. Gotlands Tidningar skriver:

”Landshövding Marianne Samuelsson motiverade i somras i GT beslutet att inte polisanmäla företaget med att de ”i alla fall sökt tillstånd, även om det inte var klart.””

Frågan är om landshövding Marianne Samuelssons nya rättspraxis är laglig och om det är en praxis.
I Sverige sägs att det ska råda likhet inför lagen. Därför ska det dömas lika från fall till fall. Man kan alltså inte som myndighetsperson avstå lagstadgad polisanmälan i vissa fall och anmäla i andra. Detta måste landshövding Marianne Samuelsson känna till. Därför förutsätter jag att hon beslutat införa en ny praxis. Men är det lagligt med en praxis som säger att de som söker tillstånd inte behöver invänta myndighetens beslut? Kan man ha en praxis som innebär att det räcker med att skicka in en ansökan och direkt kan man börja agera precis som om ansökan beviljats? För att få svar på dessa juridiska spörsmål gjorde jag häromdagen en anmälan till Justitiekanslern JK.

ANMÄLAN MOT LÄNSSTYRELSEN PÅ GOTLAND

Enligt uppgift i media – där två namngivna jurister på länsstyrelsen på Gotland uttalar sig – har landshövding Marianne Samuelsson, på eget initiativ, åsidosatt myndighetens skyldighet att polisanmäla brott mot strandskyddslagen. Bygge på strandskyddad mark hade påbörjats innan länstyrelsen givit sitt utlåtande.
Gotlands Tidningar skriver: ”Landshövding Marianne Samuelsson motiverade i somras i GT beslutet att inte polisanmäla företaget med att de ”i alla fall sökt tillstånd, även om det inte var klart.””

Nu undrar undertecknad om detta är det en ny rättslig princip, d.v.s. man behöver numera inte invänta beslut innan man agerar, en ansökan till vederbörande myndighet räcker, och sedan kan man börja agera precis som om tillstånd givits.  Vad anser JK om detta?

Landshövding Marianne Samuelsson har också, på eget initiativ, och mot juristernas uttryckliga juridiskt grundade åsikter, beviljat despens för en strandrestaurang på strandskyddat området. Juristerna som till beslutet vbifogat sin avvikande mening skriver att åtgärder som avhåller allmänheten från att beträda området är förbjudna, enligt strandskyddsbestämmelserna.

De tidningsartiklar denna anmälan grundar sig på finns att läsa på nätet på följande andresser:
http://www.helagotland.se/ga/artikel.aspx?articleid=3856905
http://www.helagotland.se/gt/artikel.aspx?articleid=3857153
och den nyligen publicerade varur citatet ovan, ut Gotlands Tidningar, är hämtat:
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=4372839

Om jag inte är snett ute – själva handlingarna är inte tillgänliga på nätet – så har ärendet hos länsstyrelsen diarienr 02760-2008 och är handlagt av Tomas Johansson. Tomas Johansson som är handläggare på naturvårdsenheten och Anna Karlsson på enheten för juridik och förvaltning var de som reserverade sig mot landshövding Marianne Samuelssons beslut och även bifogade sin avvikande mening, till beslutet.

Nu önskar jag att JK tar en titt på ifrågavarande ärende och agerar i enlighet med lagen.

mvh
Magnus Berg

Före det att jag gick åstad och gjorde min anmälan läste jag följande citat av Vilhelm Moberg i Anna-Karin Carlstoft Bramells bok ”Vilhelm Moberg tar ställning”, som är en stor och omfångsrik avhandling av Vilhelm Mobergs livslånga och omfattande journalistiska verksamhet.

”Men när de personer som skall övervaka att lagen efterleves själva bryter emot lagen, då svävar rättsamhället i fara. En ämbetsman på en hög post inom rättsväsendet besitter makt och möjligheter, som andra medborgare saknar: Han kan upphäva likheten inför lagen. En ämbetsman, som tystar ner och döljer brott i stället för att enligt sin plikt beivra dem – en sådan ämbetsman är farligare för rättsamhället än tjugo rånmördare.” sidan 396

”Och det finns något i en människas bröst, som icke förändras med den omskrivna och reviderade lagboken: En lag som icke kan skrivas om. Det är den känsla hon erfar inför bevittnade oförätter – de må gälla henne själv eller andra. Det är rättsmedvetandets reaktion när likheten inför lagen icke upprätthålles – när myndighetspersoner begagnar sin tjänsteställning för att dölja egna och andras lagbrott.” sidan 397

Vilhelm Moberg har för övrig cykelturistat på Gotland. Om detta skriver han enligt följande i ett brev till Ingemar Hadenius 5 juli 1963:

”En sommar på 1930-talet cyklade jag Gotland runt, vilket tog mig bara två dagar, för ön har ju utmärkta cykelvägar, utan backar.” Ur: ’Du tror väl jag är död – Vilhelm Mobergs brev 1950-1973’ sidan 251

För de som är intresserade av att stärka och inspirera sitt civilkurrage är veckans Kaliber i radions P1 en mycket lämplig källa. Där berättar undomar som vågat vittna om rån och överfall – till skillnad mot de i media så omfattande skriverierna om de som inte vågat vittna – hur de kännt sig stolta och starka efter att ha avlagt sina vittnesmål.
Tänk vad det kan bli av dessa ungdomar i framtiden när de nu fått smak på stoltheten och styrkan i att vara rakryggad. Bäva alla korrupta politiker och tjänstemän. 🙂
Programmet finns att höra som mp3-fil eller läsa utskrivet på programmets hemsida.

Jag kommer inte att bli ett uns förvånad om Justitiekanslern, JK, lämnar min anmälan, mot landshövding Marianne Samuelssons självsvåld, utan åtgärd. Sverige är ju, trots vad som hävdas, ingen rättsstat där det råder likhet inför lagen. Jag har dock gjort vad jag har kunnat för att få Sverige att leva upp till sina stolta förpliktelser. Men troligen kommer jag åter igen att få dra samma erfarenhet som Vilhelm Moberg:

”Jag har efter dessa sju år [med de så kallade rättsröteaffärerna] slutligen kommit till den bittra insikten, att någon rättvisa icke finnes i vårt samhälle i dag, lika litet som det har vid någon tidpunkt i historien funnits någon rättvisa i något samhälle.” Ur: ’Du tror väl jag är död – Vilhelm Mobergs brev 1950-1973’ sidan 156

Andra bloggar om: , , , , ,
Intressant

3 tankar på “Anmälan mot länsstyrelsen på Gotland”

 1. Jag måste bara återigen säga att jag är imponerad över ditt jobb med att försöka stoppa korrumptionen på Gotland! Det är väldigt intressant att läsa dina inlägg, och jag tycker det är bra att du nu anmält henne till JK för granskning. Hoppas JK tar upp saken!
  Du kanske ska tipsa tidningarna om anmälan till JK?

  Svara
 2. Tidningarna hade en liten blänkare om ”Landshövdingen JK-anmäld för Tott-bygget”. Det måste väl vara min anmälan som avses såvida inte fler börjar agera.

  Jag har initialt trott att man skulle kunna förändra bara genom att påpeka felaktigheter i politiker och myndigheters ageranden. Men så småningom har insikten slagit mig att de ansvariga inte är påverkbara för opinion och påpekanden. Som när revisorn och förre kommunalrådet Jan Lundgren avvisar de professionella revisorenas krav på dokumentation – för att medborganra ska kunna följa händelseförloppen – med att politikerna hade tillräckligt med dokumentation för att fatta beslut. Jag menar, då finns det inte mycket hopp om att kunna påverka genom påpekanden. Därför återstår bara att överklaga alla felaktigheter till högre instans och hoppas på att detta kan få de ansvariga att börja följa lagar och regler.

  Det ska bli intressant att så småningom för höra vad EU-kommisionen säger om hanteringen av Björkhaga camping. Den nyliberala tankesmedjan Den Nya Välfärden har ju anmält kommunen för gynnande av enskild. Synd bara att inte DNV slog ihop hela klabbet av gynnande av enskild d.v.s. Björkhaga, Norderstrand, Snäck och varför inte den billiga hyran för att hyra gamla hamnterminalen. Det hade varit mumma för övervakningsmyndigheterna att få ett sådant uppenbart ’gynnande av enskild’ och därmed brott mot konkurrenslagstiftningen att att bita i.

  Svara

Lämna en kommentar