Korruption

080223-008.jpg

Inga-Britt Ahlenius – som gjorde sig känd och beundrad när hon med stort civilkurrage ledde en utredning om misstankar om korruption och nepotism inom EU-kommissionen, som resulterade i att kommissionens ledare Jacques Santer tvingades avgå år 1999 – skrev för nästan fyra år sedan en kolumn i Dagens Nyheter om korruption.

Hon berättar där att den moderna internationella definitionen av korruption är:

”Korruption är missbruk av makt- eller förtroendeställning för personlig förmån eller till förmån för en annan person eller grupp till vilken man har ett lojalitetsförhållande.”

Därmed bli det inte så svårt att fastslå att det förekommer korruption på Gotland. Men Inga-Britt Ahlenius skriver:

”Sverige har vi en snäv syn på begreppet korruption. Och det är tankeväckande att ordet ”korruption” inte ens finns i svensk författningstext, endast i bakomliggande konventionstexter! Korruption är enligt gammalt svenskt synsätt avgränsad och konkret, det är helt enkelt mutor – en bunt sedlar under bordet för en given tjänst. Man kan i Sverige ställas till mutansvar men inte till ansvar för förtroendemissbruk. Bedrägeri och trolöshet mot huvudman är de rubriker som skulle kunna komma till användning – med strafflagens skarpa krav på uppsåt och skada. Åtal för korruption existerar inte. Alltså har vi ingen korruption i Sverige!”

Så kan lagstiftarna låta det vara kryphål i lagen, för att de inte  själva ska behöva hamna inför skranket. Men detta avhåller inte Inga-Britt Ahlenius från att, som det verkar, skriva om gotlandspolitiken, den som fördes under förra mandatperioden av vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna, och den politik som förs idag av kristdemokraterna, folkpartiet, moderaterna och centern. Inga-Britt Ahlenius ber oss vakna:

”Om vi har ögonen öppna för vad som döljer sig under begrepp som ”skandal”, ”affär”, ”mygel”, ”gräddfil”, ”fusk” – så finner vi att det är just ”korruption” som rapporteras, och det praktiskt taget dagligen.”

Läs gärna hela Inga-Britt Ahlenius artikel. Hon ger massor av exempel på sådant som är korruption, men som vi alla nästan ser som vardagshändelser.

Jag har ju taggat 16 av mina tidigare bloggartiklar med taggen korruption. Men jag har även skrivit en hel del om den gotländsk korruptionen i mina texter under rubrikerna ”Dagens Bild”. Jag gillar inte korruption. Och jag tror, utifrån definitionen av korruption ovan, att Inga-Britt Ahlenius skulle ha gjort samma tolkningar, av dessa fall av kommunala märkligheter på Gotland, som mig. Jag kan därför bara instämma och uppmana fler till att öppna ögonen och kalla saken vid dess rätta namn, precis såsom Inga-Britt Ahlenius själv gör när hon skriver:

”Låt oss i fortsättningen kalla saker vid deras rätta namn – korruption, korrupt.”

Andra bloggar om: , , , , ,
Intressant

Dagens Bild: Burgsvik – vatten

081129-001.jpg

081129-002.jpg

Att fotografera något som finns under en vattenyta kan vara lite besvärligt. Ölburken ovan ville jag ha horrisontellt centrerad i bilden. Men när det kom en liten våg så flyttade sig burken visuellt eftersom vattnet ändrade ljusbrytningen. Så det var inte helt enkelt att få burken exakt där jag ville ha den.

Bilden av Näsudden nederst är också lite utanför min kontroll. När jag såg på den i datorn så visste jag inte alls hur jag ville ha den. Efter lite rattande med nivåerna så testade jag att låta automatiken i Gimp ställa in nivåerna – det gör jag aldrig annars – och där satt det, ett bilduttryck som jag gillade.Vinjetteringen runt om är inte heller avsiktligt. Objektivet vinjeterar en liten aning. Men när man höjer kontrasten rejält – vilket auto-nivåerna gjorde – så förstärks vinjetteringen och blir – som i detta fall – klart synlig. Men jag gillar det också, i detta fall. Eller om jag nu bara efterhandskonstruerar och motvilligt accepterar den tekniska ofullkomligheten. Jag får fundera på det. 🙂

Andra bloggar om: , , ,

Dagens Bild: Burgsvik – stängsel och öppningar

081127-001.jpg

Är det inte lysande tänkt, så säg?

Igår kväll var jag på möte i Hemse om sjukvården på Gotland. Så nu förstår jag precis hur man ska kunna skära ner på sjukvården och minska antalet sängplatser på Visby sjukhus. Man flyttar helt enkelt ut en del av vården från de professionella sjuksköterskorna på lasarettet till patienternas själva och till hemtjänst- och äldreomsorgspersonal.

Är det inte lysande tänkt, så säg?

Sjukhuschefen sade att flödet ska öka. Jag fick honom att motvilligt medge att orden ”ökat flöde” var detsamma som att tiden patienterna tillbringar på sjukhuset ska minskas. Sedan ska då en anställd på sjukhuset se till att eftervården – den vård som inte längre ska utföras av professionell personal på sjukhuset – görs av patienterna själva eller eventuell hemtjänt- respektive äldreomsorgspersonal.

Är det inte lysande tänkt, så säg?

Man kan alltså skära ner på sjukvårdsbudgeten och överlåta stora delar av det arbetet och de kostnaderna på äldreomsorgsbudgeten, där hemtjänst och äldreomsorgen ingår. Men frågan är om det verkligen blir mer pengar och därmed mer personal till äldreomsorgen. Jag antar att det blir de redan nu överbelastade anställda inom äldreomsorgen som på något sätt får missköta andra delar av sitt egentliga arbete för att få tid att också utföra sjukvårdens arbetsuppgifter.

Är det inte lysande tänkt, så säg?

Att det kan vara så enkelt att skära ner och spara i en kommun. Nu vet jag ju att det bara är att lasta över arbetet på någon annan.
Sammanlagt kommer det att kosta hälso- och sjukvårdsförvaltningen 4 380 000 kronor för de två år – 2008-2009 – som Ledningsbolaget i Skandinavien AB:s konsult Jan Carlsson använder till att överbelasta de anställda i äldreomsorgen.

Är det inte lysande tänkt, så säg?

Andra bloggar om: , , ,