Dagens Bild: Burgsvik – utanför stranden

081108-001.jpg

Sveriges Kommuner och Landsting har på uppdrag av Sida beslutat bilda
föreningen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, och inbjudit
Gotlands kommun att ingå som medlem.
ICLD ansvarar från 2009 för programmet Kommunalt Partnerskap vars övergripande mål är att främja lokal demokrati och lokal utveckling i prioriterade samarbetsländer.
Finns det då någon lämpligare part för internationellt demokratiarbete än just Gotlands kommun? Nej, självklart inte! Därför har ledningskontoret, kommunstyrelsen och, som sista instans, kommunfullmäktige beslutat att Gotlands kommun ska ingå som part i föreningen.
ICLD kommer att ha sitt säte på Gotland och initialt bestå av tre medlemmar –Sveriges Kommuner och Landsting, Gotlands kommun och Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.
Det framgår inte av dokumenten om Gotlands kommun ska vara med för att lära eller lära ut demokrati. Men det måste naturligtvis vara för att lära sig demokrati som Gotlands kommun valt att ingå i ICLD. Kanske kan Gotland – tillsammans med massa andra bananrepubliker – utvecklas till en demokrati och ett rättssamhälle. Jag håller tummarna!

GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2008-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-15
Ks § 90
Au § 85
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD
KS2008/0163-10
– Ledningskontoret 2008-03-28
– Sveriges Kommuner och Landsting 2008-04-08

Sveriges Kommuner och Landsting har på uppdrag av Sida beslutat bilda föreningen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, och inbjudit Gotlands kommun att ingå som medlem. Den ska ha sitt säte på Gotland och initialt bestå av tre medlemmar –Sveriges Kommuner och Landsting, Gotlands kommun och Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

Sveriges Kommuner och Landsting har också anhållit att Gotlands kommun ska utse en representant till årsmötet, 25 april, och nominera en ledamot i styrelsen.

Ledningskontoret föreslår att Gotlands kommun ska ingå som part i föreningen. Bildandet av föreningen är ett resultat av regeringens uppdrag till Sida att etablera ett vänortscentrum på Gotland för svenska kommuners och landstings medverkan i internationellt utvecklingsarbete. Verksamheten ska finansieras genom bidrag och ersättningar från andra än medlemmarna.

Kommunstyrelsens beslut
• Gotlands kommun ingår som medlem i föreningen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.
• Kommunfullmäktige informeras om beslutet.
• Till Gotlands kommuns representant vid årsmötet 25 april utses utvecklingsdirektör Per Lindskog med regiondirektör Bo Dahllöf som ersättare.
• Till Gotlands kommuns representant i styrelsen nomineras internationella sekreteraren Ulla Pettersson med tillväxtchefen Stefan Persson som ersättare.

Andra bloggar om: , , ,

Lämna en kommentar