Dagens Bild: Burgsvik – på andra sidan

dsc_7138.jpg

dsc_7140.jpg

dsc_7150.jpg

dsc_7152.jpg

dsc_7159.jpg

På Gotland förekommer en grupp bestående av företrädesvis turistprofitörer som återkommer titt som tätt på tidningarnas insändarsidor och ledarsidor och tjatar om att priset för att resa med färjorna för de som icke är bosatta på Gotland ska sänkas.Det är ju självklart så att syftet med detta tjat, och kravet på att staten ska skjuta till ytterligare 200-300 miljoner till färjetrafiken, är grundat i egenintresset som turistprofitörerna har. De vill ha billiga resor hit för att de ska få fler att skinna med sina höga priser på bland annat boende. En av Gotlands Turistförenings egna undersökningar visade att besökarna tycker att resande och boende är dyrt. Men från Turistföreningens sida så är det självklart bara priset på resandet som de opponerar sig mot. Att minska sina egna intäkter genom att sänka priset på boende har aldrig kommit på tal. Men som jag skrivit tidigare så gör det inte mig ett jota om turistprofitörerna styvnackat väljer att prissätta ut sig från turistmarknaden. Och i fredagens Gotlands Tidningar fanns en insändare som bekräftade att de gotländska turistprofitörerna verkligen är på väg att prissätta ut sig från turistmarknaden.

Göran Wahlqvist skriver bland annat:

”Under ett par år har vi i Röda Korset arbetat för att få hit vår Rikssstämma 2011, det är ett tredagarsarrangemang med närmare 500 deltagare, alltså en ganska stor affär innebärande mycket resande och många nätter, måltider etc.

Vi tillskrev tidigt de större hotellen med förfrågan om deras möjligheter att ta emot oss och vilka priser som kunde vara aktuella, en del av hotellen svarade inte ens på förfrågan!

Jag fick dock tipset om att vända mig till Gotland Convention Bureau, som sedan tog över detta arbete och återkom med en mycket professionell offert och presentation av hela konferenspaketet. Detta föll vår styrelse i smaken och man ville gärna ta stämman 2011 till Gotland, dock visade det sig att priserna för övernattningar vida översteg det konkurrerande alternativet (Norrköping). Att kostnaden för att förlägga vår riksstämma till Gotland skulle innebära högre resekostnader kunde accepteras men att hotellen skulle kosta i storleksordningen 500 000 till 1 miljon kronor mer i Visby än i Norrköping var en sak som man självklart ifrågasatte. Vi fick chansen att prata en gång till med hotellen för att ge möjlighet till prisjusteringar, detta gjordes, i princip utan framgång med följd att beslutet blev att förlägga riksstämman till Norrköping.”

Det skulle inte förvåna mig – rik på erfarenhet som jag, tyvärr, börjar bli – om följden av detta blir att Turistföreningens chef Anders Murat kommer att föreslå att kommunen skjuter till mellanskillnaden mellan vad ”marknaden” vill betala för boende och vad turistprofitörerna begär.

Andra bloggar om: , , ,

Lämna en kommentar