Dagens Bild: Burgsvik – knölsvanar

081204-005.jpg

081204-006.jpg

Igår läste jag en insändare som var mycket kritisk mot att bygga en vindkraftpark på Mästermyr. Insändarskribenten var Bror Lindahl som är lokal topp-politiker för folkpartiet. I insändaren undertecknade han dock med “Bror Lindahl Ordförande i “Värna det gotländska kulturlandskapet””.

Ja ha, tänkte jag, en sammanslutning för mig. Jag är ju en satansitk enträgen kämpe för det gotländska kulturlandskapet. Och jag värnar inte bara kulturlandskapet. Jag värnar även natur som är värdefull i sig, samt natur som är värdefull som rekreationsområde.

För att ta reda på mer om “Värna det gotländska kulturlandskapet” besökte jag dess hemsida. – Som egentligen är en Word Press-blogg. – Där fanns inte mer att läsa än att “Värna det gotländska kulturlandskapet” var emot vindkraftverk. Då blev jag lite misstänksam och författade följande skrivelse som en kommentar på sammanslutningens blogg:

“Jag är själv en energisk värnare om det gotländska kulturlandskapet, bl.a. genom min blogg, och skulle gärna bli medlem i en förening för kulturlandskapets bevarande. Men jag undrar om Värna det Gotländska Kulturlandskapet bara är emot vindkraftverk – som kan ha ett allmänintresse – eller om ni även är emot annan exploatering av landskapet såsom hotell, fritidshus och annan fritidsbebyggelse på mark som är värdefull ur natur-, kultur- och rekreationssynpunkt.”

Idag damp då svaret ner från Bror Lindahl. Det bekräftade mina misstankar och löd så här:

“Föreningen Värna det Gotländska Kulturlandskapet kom till i första hand för att undvika att det unika gotländska kulturlandskapet blir ett Industrilandskap genom utbyggnad med vindkraft. Se på hur Näsuddenser ut idag och så vill vi inte att fler områden ska se ut. Däremot har vi inte sett någon anledning ännu att gå emot den typen av anläggningar som du tar upp. Men skulle det bli stora ingrepp i kulturlandskapet av att bygga den typen av anläggningar så kommer vi givetvis att agera.
Om du är intresserad så är du välkommen som medlem.”

Värna det Gotländska Kulturlandskapet är alltså inte en sammanslutning för att värna kulturlandskapet utan arbetar för att förhindra vindkraftsutbyggnad. Sammanslutningen har vefkligen valt ett förvillande och manipulativt namn.

Dessutom stod att läsa på hemsidan att:

“Vi är remissinstans för myndigheter i aktuella frågor som rör gotländsk natur och miljö.”

Detta förtroende att verka som remissinstans åt korrupta kommunens myndigheter måste helt och hållet bero på att en i kommunen högt uppsatt politiker ingår i styrelsen. Jag har nämligen sett, när jag läst igenom olika bygglovsärenden, att GEAB (Gotlands Energi AB) regelmässigt tillfrågas vid Stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggningar. Det tycker jag är märkligt. Varför ska ett privat el-försäljningsföretag vara remissinstans åt en kommunal myndighet i bygglovsärenden? I så fall anser jag att även Svenska NaturskyddsFöreningens lokalavdelning på Gotland ska bli regelmässig remissinstans. Hellre det än ett privat el-försäljningsföretag och en sammanslutning som bara motarbetar vindkraft.
Vindkraftverk kan ha ett allmänninstresse till skillnad mot privata hotell, semesteranläggningar och fritidshus.

Andra bloggar om: , , ,

2 svar på ”Dagens Bild: Burgsvik – knölsvanar”

Lämna en kommentar