Dagens Bild: Burgsvik – vissen växt

090114-001.jpg

För ganska drygt ett år sedan, den 12/11 -07, observerade jag för första gången att GEAB, Gotlands Energi AB, har väldigt långa leveranstider på sina fakturor. Då tog det 13 dagar från fakturadatum tills räkningen låg i min brevlåda. Det innebar att man som kund bara hade 2 veckor på sig att betala, eftersom 2 veckor gått åt redan för att distribuera räkningen. Helt oacceptabelt! Men så har det varit fram till förra räkningen, för ett kvartal sedan, som bara tog 10 dagar att distribuera.

Idag fick jag ånyo en räkning från GEAB. Och till min stora förvånging och glädje visade det sig att denna räkning var daterad 2009-01-07 och därmed bara behövt  7 dagar på sig för att hamna i min brevlåda. Jag tycker fortfarande det är väldigt långsamt och dålig service att 1 vecka av betalningstiden ska gå åt redan under fakturans distribution. Men det går framåt. Snart kanske GEAB blir lika serviceminded som ägarbolaget Vattenfall som ger ett rejält tidsspann för kunden att betala räkningen. Min mor berättade att hon fått en räkning från Vattenfall och hade två månader på sig att betala. Hur lång tid jag brukar få på mig att betala elen från Vattenfall har jag ingen riktig koll på, men det är minst en månad från det jag fått räkningen i min hand. Dessutom är Vattenfall betydligt billigare än GEAB. Vattenfall är väl vana med kunder som ställer krav… medan GEAB enbart har kunder på Gotland, som köper extra dyr el av ren lokalpatriotism.

GEAB berättar i ett följebrev till dagens räkning att de behagat höja elnätsavgiften eftersom de gjort ”stora investeringar för att höja kvaliteten på elnätet”. Ja ha, men det måste väl betyda att vi trots väldigt höga nätavgifter på 18,6 öre per kilowatt-timme, plus fast avgift, har vi alltså betalat för ett undermåligt elnät. Och det har ju visat sig under mina år här i form av relativt vanligt förekommande kortare och längre elavbrott. Under mina nästan 20 år i Stockholm var elavbrott ytterst ovanligt. Jag har inga minnen av att det ens förekom elavbrott, men det måste det väl ha gjort.

Borde man inte, när nu GEAB bekänner sina tidigare försummelser, ha rätt att få en del pengar tillbaka för att man betalat ett så högt pris för osäker elleverans, på grund av ett undermåligt elnät?

Andra bloggar om: , , , , , ,

Lämna en kommentar