Öststatsmentaliteten inom Gotlands kommun

090104-009

“Folk har lätt för att gnälla på kommunen när det är halt. Men man har ett eget ansvar också. Och det är väldigt få dagar på året som halkan ställer till problem. Gnället känns lite överdrivet. En del skulle behöva ett par dygn i Gaza för att få lite perspektiv på tillvaron.”

Så låter det när Sivert Persson på Tekniska förvaltningen kommenterar kommuninvånarnas klagomål på den bristande snöröjningen, vid snöovädret dagarna efter nyår, i Gotlands Tidningar.

När jag reste i Östtyskland under DDR-tiden mötte jag samma attityd. Jag kallar den därför öststatsmentalitet. Då kunde den yttra sig på så vis att när jag skulle köpa tågbiljett och försökte göra mig förstådd på engelska, eftersom jag inte kan tyska, så drog biljettförsäljaren bara ner luckan. Samma attityd präglar mycket inom Gotlands kommuns verksamhet.

Häromdan pratade jag med en företagare som gör uppdrag åt Tekniska förvaltningen. Företagaren har haft svårt att få betalt för sina fakturor. Det kan dröja både tre och fyra månader. När företagaren förde saken på tal med en (o)ansvarig på Tekniska förvaltningen fick företagaren till svar att företagaren inte behövde göra något alls åt Tekniska förvaltningen, underförstått de kan anlita någon annan.

2006 utgick allmänt påbud om att Gotland skulle bli “Smidiga Gotland”. Kommunens förvaltningar och myndigheter skulle bli snabbare och vara mer serviceinriktade emot företagare. Åtgärdsplanen berättar bland annat om följande:

“En arbetsgrupp bestående av representanter från Ledningskontoret, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Konsult – och servicekontoret, Räddningstjänsten, Stadsarkitektkontoret och Tekniska förvaltningen har sedan i maj arbetat med att konkretisera innebörden av Smidiga Gotland samt kartlagt vad företag upplever som problematiskt i sina kontakter med kommunen.”

Men att gå från ord till handling var uppenbarligen inte lika roligt. Det är ju betydligt roligare att spela småpåve mot de som är beroende av ens gunst. Detta attitydproblem, mot både företagare och individer, är något som självklart borde åtgärdas, men det finns uppenbarligen ingen vilja bland de som har makt att påverka de anställda på kommunen.

I stället för att ta kritik på allvar och åstadkomma förändring framhåller kommunens politier, tjänstemän och lokalpress en lögnaktig bild av hur bra allt är och hur bra kommuninvånarna trivs.
Den medborgarundersökning jag rapporterade om för ett par veckor sedan har använts som “bevis” (av Eva Nypelius) för hur bra det är på Gotland, trots att Gotland hamnade under snittet för de 97 undersökta kommunerna. Här kan man också dra paralleller till totalitära öststater och dess styrandes mentalitet.

Medborgarundersökningen presenterades på kommunens hemsida med rubriken “Gotlänningarna stortrivs med den gotländska miljön” sedan fortsätter det med inledningen “Livet på Gotland får höga betyg av gotlänningarna som i huvudsak även är klart nöjda med kommunens service.”.

Lite längre ner står att läsa:

“Det är alltid bra att få konkreta bevis på det vi redan vet, nämligen att Gotland är en bra plats att bo på året runt. Nu måste vi alla hjälpas åt att sprida det budskapet så att vi kan bli ännu fler gotlänningar, konstaterar Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande.”

Sanningen är ju, precis som jag skrev när jag citerade medborgarundersökningen, att:

“Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Gotlands kommun som en plats att bo och leva på blev 64. Genomsnittet för samtliga 97 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 64.”
[…]
“Vid jämförelse med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass (50 000+ invånare) i de två senaste undersökningsomgångarna är NRI för Gotlands kommun statistiskt säkerställt lägre än genomsnittsresultatet.”

Allra längst ner i kommunens presentation av medborgarundersökningen kommer medborgarans kritik mot politikerna. Den kritiken framställs så här:

“När det gäller den tredje delen av undersökningen som berör medborgarnas uppfattning om sitt inflytande i kommunen har betygen förbättrats när det gäller information och tillgänglighet till kommunens politiker och ansvariga tjänstemän. Detsamma gäller även påverkansmöjligheterna. Något sämre betyg får dock förtroendet för politikerna.
– Det här är naturligtvis inte bra och det finns ju något i den allmänna synen på politiker som nog spiller över även på oss som jobbar lokalt. Vi kan bara ta till oss detta, försöka få ut information om allt det goda som görs och inte bara fokusera på problemen. Vi ska givetvis också fatta kloka och långsiktiga beslut som gynnar utvecklingen på Gotland. Ibland kommer kvittona inte förrän efteråt, säger Eva Nypelius.”

Med tanke på det praktiska resultatet av “smidiga Gotland” och “vision 2010” så tror jag inte att det blir mycket för kommuninvånarna att vara tacksamma för år 2025 när “vision 2025” ska ha resulterat i:

  • Minst 65 000 invånare bor på Gotland
  • Gotlänningarnas välstånd hör till de bästa i landet
  • Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet

Utflyttningen fortsätter. I kommunens nya budget ska det inte ges full kompensation till förvaltningarna för löneökningar vilket lär innebära urholkad service och att lönerna på Gotland kommer att fortsätta vara skandalöst låga skitlöner. Hälsan blir det väl inte heller mycket med så länge de (o)ansvariga väljer att nonchalera medborgarnas kritik och blunda för verkligheten.

Fler lögner, uttalade av politier, om medborgarundersökningen hittar ni här. Jag har ställt upp dem i form av en toplista där värsta, mest uppseedneväckande, lögnerna kommer först.

  1. 081231 Gotlands styrkor måste nå ut – ledarartikel av Eva Nypelius (c)
  2. 081229 Undersökningen ger olika betyg – ledarartikel av Ola Lindvall (c)
  3. 081219 Så trivs vi på Gotland – intervju med Lars Thomsson (c)

Mer gnäll är bra! Ett bra sätt för de ansvariga är att ta kritiken positivt och på stort allvar samt att se kritiken som en hjälp, från engagerade företagare och individer, för att förbättra verksamheten. Tyvärr är inte Gotlands kommuns politiker och högre tjänstemän mogna sin uppgift. På kritik reagerar de infantilt och kan inte ta det faktum att andra kommer med bra förslag, som de själva inte kommit på. Därför väljer de att se kritiken som obefogat gnäll och tjurar över den som riktigt fåniga motvallskärringar. Denna öststatsattityd är förödande om kommunen ska kunna locka till sig nya invånare och behålla de invånare den redan har.

Andra bloggar om: , , , ,
Intressant

Lämna en kommentar