UPPROP FÖR GOTLAND: Bästa stranden på Sudret är hotad!

Med anledning av att giriga fastighetsspekulanter nu hotar att bebygga mark vid Storsudrets finaste strand – mellan Holmhällar och Norebod – har det startats ett upprop med namninsamling. Av den anledningen publicerar jag dessa bilder av den hotade stranden i repris. Under bilderna finns ett utdrag ur uppropet och längst ner en länk till en pdf-fil som du skriver ut, samlar full med namn (eller bara undertecknar själv) och skickar in till den adress som anges i pdf-filen. Och gör det snabbt: Före utgången av januari måste insamlingen redovisas för att kunna hindra Byggnadsnämnden att fatta ett förödande beslut.

080929-001.jpg

080929-003.jpg

080929-007.jpg

080929-008.jpg

Bästa stranden på Sudret är hotad!

På Storsudret har ett återkommande samtalsämne varit de planer på en större exploatering av Rembs 1:26, som fått ny ägare. Exploateringen planeras i strandskogen mitt på den långa sandstranden mellan Holmhällar och Norebod. Projektet, som kallas ”Austre Strand”, omfattar ett hundratal hus, flera belägna inom det strandskyddade området, som sträcker sig 200 meter upp från stranden. Planerna presenterades i Gotlands Allehanda den 24 november 2008 (artikeln bifogas detta upprop för information).

Många, både bofasta och deltidsboende, är förskräckta över planerna! Om vi genom detta upprop och på andra sätt skall kunna påverka denna kortsiktiga exploatering, så är det bråttom! Exploatörens begäran om att få förverkliga sina planer skall behandlas i Byggnadsnämnden den 11 februari 2009.

Efter samtal med både bofasta och delårsboende har vi skrivit bifogade upprop. Är Du av samma uppfattning som vi, som står bakom detta upprop, gäller det att snabbt samla så många som möjligt och skriva på, eller att sända ett mail med den rubrik, som finns på sista sidan. Det är viktigt att uppge både namn och adress för att underskriften skall vara giltig.

En mer generell debattartikel hittar Du i GA den 23 december 2008. Den finns på www.gotlandsallehanda.se, med rubriken ”Håll stränderna fria från exploatering”.

Massiva påringningar till ansvariga politiker och tjänstemän före mötet 11/2 kan ha effekt.
– Byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson (c), tel 0498-269344
– Nämndens vice ordförande Håkan Onsjö (m), tel 0498-244054
– Stadsarkitekt Carin Johansson, tel 0498-269170

Gör din röst hörd, skriv på namnlistan – före 31/1.

***** HÄR HÄMTAR DU UPPROPET! *****

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Intressant

Lämna en kommentar