Befolkningsminskning på ön

Befolkningsminskning på ön

Gotlands befolkning minskade med 118 personer förra året.

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Den sista december hade Gotland en befolkning på 57 004 personer.
Sveriges befolkning ökade däremot med 73 420 personer föregånde år, vilket innebär att vi hade en folkmängd på 9 256 347 personer den sista december 2008. Bidragande orsaker till folkökningen var de många födslarna och att invandringen nådde över 100 000, något som aldrig tidigare skett. Både dödsfallen och utvandringen minskade något jämfört med 2007.

Detta är resultatet av att politikerna och deras priviligierade vänkrets satsat så hårt på turism och besökare att de totalt skiter i att ens försöka tillgodose de bofastas önskemål och intressen. För att uppnå det av politikerna fastslagna målet på 65 000 bofasta år 2025 tar politikerna krafttag och fortsätter precis som tidigare: Mycket snack och ingen handling!
Men Gotland är ju unikt på så sätt att här kan man, enligt vad jag hört och läst, som enda plats på jorden, leva och försörja sig på arbete under endast 2-3 månader. Därför denna tro och fokusering på turism och besökare.

Nedan redovisas beräkningar som Turismens Utredningsinstitut har gjort [Ur Kongresshall på Gotland – 2004] angående dygnsutlägg vid olika turistkategorier. Priserna är justerade efter gotländska förhållanden då priserna på till exempel en hotellnatt är lägre på Gotland än de är i Göteborg. Anledningen till detta är att Göteborg har en något annorlunda kundkategori, på grund av fler utländska besökare.

Utländska kongressbesökare 2 800 kr
Affärsresenärer 1 516 kr
Fritidsresenärer på hotell 1 340 kr
Stugbygäster 440 kr
Kryssningsgäster en dagsbesök 390 kr
Vandrarhemsturister 330 kr
Campinggäster 235 kr
Boende hos släkt och vänner 220 kr
Boende i fritidshus 140 kr

Det som kan utläsas av ovanstående tabell är att det föreligger stora skillnader i konsumtion beroende på vilken kategori av besökare det handlar om. Tabellen visar att utländska kongressbesökare spenderar 2 800 kronor per dygn, som en jämförelse med boende i fritidshus som spenderar 140 kronor per dygn.

Jag själv konsumerade livmedel i ICA Hoburgshallen för 80 kronor per dag under januari. Sedan köpte jag väl lite annat också. Bl a hyra till GotlandsHem.
Enligt lokalpolitikernas logik, utifrån hur de förmår tolka siffrorna ovan, så är det bättre med turister och besökare. Att sedan de bofasta konsumerar året runt är uppenbarligen inget som någon makthavare förmått reflekterar över.

Jag är nu så jävla trött på den här korrupta skitkommunen att jag börjar känna att mitt engagemang bränner ut mig. Inte fan blir man gladare ju mer man sätter sig in i hur kommunen styrs. Kunskap är vanmakt! Inte fan blir något bättre för att man opponerar sig. För att överhuvud taget få respons måste man tillhöra nomenklaturan på ön. Pöblen skiter makthavaran fullständigt i. Vi får leva i våra statarlängor med råttor som tuggar i väggarna. Det skiter de i. De skär ner på vård, skola och omsorg men tar våra skattepengar och kommunala tillgångar och slumpar bort till sina vänner.
Att ropa i öknen är så jävla tröstlöst och förbrännande att jag nu tar ledigt från den här bloggen åtminstone fram till månadskiftet. Jag ska vila mig, och troligen passa på att lära mig lite om C-programmering eller något annat meningsfullt.

Passa på att: Besök min absolut mest besökta sida. Förra året hade den 5764 besök, hittills i år har det varit 922 besök.

1 svar på ”Befolkningsminskning på ön”

Lämna en kommentar