Turistnäringen på Gotland avvisar köpsvaga grupper


Nu har vi fått svart på vitt på hur turistprofitörerna tänker. De som inte är tillräckligt inkomstbringande ska inte tillåtas besöka Gotland. Det innebär att cykelturister, husbilsturister och ekonomiskt svaga grupper inte ska släppas in på Gotland om turistprofitörerna får bestämma. Eller som turistprofitörerna själva uttrycker saken:

”Turismen är en industri som är viktig för ön och då måste vi vara smarta med öns resurser och satsa på de grupper som är bra för hela ön.”

Det började med att Eva Werkelin, Kneippbyn, i tisdags hade inne en insändare i Gotlands Tidningar där hon fastslog att det inte behövdes några fler ställplatser för husbilar eftersom hon själv erbjöd husbilsuppställning till en mindre konkurrenskraftig kostnad på Kneippbyn och därför inte ville ha någon prispressande konkurrens.

Samma dag skrev Gotlands Allehanda om några synpunkter som kommit in till kommunen angående Gotlands nya översiktsplan. Det var Eva Werkelins ökände bror Pigge Werkelin och Niklas Harlevi – båda delägare i bolaget bakom Snäck- och Norderstrand camping – som var för sig lämnade synpunkter i syfte att gynna sina egna verksamheter. Niklas Harlevi ansåg att villavagnar har många fördelar. Pigge Werkelin påstod att det var olämpliga i att man fraktar 500 husvagnar i vardera riktningen mellan Gotland och fastlandet varje vecka. Han framhöll att en familj i husvagn tar minst två familjebilars utrymme på färjan och menar att det riktiga måste vara att vi har uppställda hus- och villavagnar och stugor som besökarna hyr i stället för att frakta sina egna objekt över Östersjön.

Dagen efter berättades i Radio Gotland och på Hela Gotland att husbilsägare hört av sig till kommunen och protesterat mot att Gotland, som enda kommun i Sverige, har förbud mot övernattning på allmänna parkeringar, vilket i klartext innebär att det är totalförbud mot husbilsövernattning över allt utom på privat mark. Detta förbud har troligen tillkommit i syfte att ge campingägarna garanterade intäkter från varenda husbil som behagar besöka Gotland. Så intimt sammarbetar Gotlands kommun med turistprofitörerna.

Idag kom så turistprofitörernas åsikter om husbilsturister i klartext i en insändare. Förmodligen gäller följande åsikter för samtliga mindre bemedlade turister även om det i detta fall är gruppen husbilsturister som är det primära målet.

”Gruppen är inte stor och absolut inte köpstark.” /…/ ”Ett rakt svar är att den gruppen inte är lönsam på Gotland.” /…/ ”Turismen är en industri som är viktig för ön och då måste vi vara smarta med öns resurser och satsa på de grupper som är bra för hela ön.”

Här följer hela insändaren:

Husbilarna är inte lönsamma

Några äldre män med husbilar håller just nu på och lobbar för att Gotlands kommun skall investera i ett antal nya husbilscampingar, som är billigare än de mix-campingar som finns runt om på Gotland. I onsdagens GT kan man läsa att Gotland stänger ute en stor och köpstark kategori.
Gruppen är inte stor och absolut inte köpstark. Den här gruppen är oftast två stycken 55 plus, som tillbringar mellan 50-100 dagar i sin husbil. För att kunna vara ute så mycket, så blir man duktig på att hålla nere kostnaderna. De bor utanför campingar. Gör inköp på stora livsmedelshallar ofta på fastlandet. Äter väldigt sällan på restaurang och är väl uppdaterad på vart man hittar smultronställen i hela Europa. Ett smart och praktiskt sätt att leva på ålderns höst. En äldre man i Motala säger sig vara diskriminerad.

Ett rakt svar är att den gruppen inte är lönsam på Gotland. Varken näringen eller Destination Gotland, DG, vill prioritera husbilar eller husvagnar till ön. Rent ekonomiskt så tar en husvagn eller husbil ofta upp minst två personbilsplatser på båten. Två i husbil stannar sex nätter i stället för 3,8 i två bilar, som stannar sex nätter i stugor, tält eller hotell. 600 hundra husbilar ger 7 200 gästnätter. Många med extrem lågkonsumtion. 1 200 bilar x 3,8 x 6 nätter = 27 360 gästnätter.

Rent miljömässigt är det vansinnigt att frakta husbilar och husvagnar fram och tillbaka till Gotland i 27,6 knops fart. Om Destination Gotland vågade släppa siffrorna för dessa miljöutsläpp, så skulle det troligen bli förbjudet att ta plats för både husvagn och husbil till ön. En miljömässig beräkning är att det fraktas cirka 41 000 meter husbilar och husvagnar per sommarsäsong.
Det motsvarar cirka 6 900 bilar vilket skulle ge mer än 40 000 extra gästnätter. Det innebär att vi fraktar boende fram och tillbaka som motsvarar 22 turer och om en tur drar 21 ton, så blir det 462 000 kilo bränsle, vilket motsvarar 549 780 liter. Skulle man översätta det till moderna diselbilar, så rullar halva Gotlands bilpark cirka 10 000 bilar nästan 110 mil per bil på samma mängd bränsle som elva tur och returresor drar (ungefärlig förbrukning då DG håller sina siffror hemliga).

Öland har ungefär fyra-fem gånger så många gästnätter som Gotland. Detta beror på att Gotlands transportsystem begränsar tillgängligheten och då blir det vissa kategorier som inte bör resa hit. Vist finns det fler kategorier än 55 plus i husbilar, men 55 plus är den dominerande delen. Skall kommunen prioritera, så borde det vara att få till en ungdomscamping på ön.
Kan vi få dessa att börja turista på Gotland så lär de återkomma många gånger. Om nu denna lobbinggrupp lyckas övertyga Kjell Skalberg, att husbilar skall vara en prioriterad målgrupp på Gotland, så borde det byggas fyra-sju nya husbilscampingar på ön för att få någon effekt. Turismen är en industri som är viktig för ön och då måste vi vara smarta med öns resurser och satsa på de grupper som är bra för hela ön.

Mer än 1000 mil i husbil

Som synes är insändaren undertecknad med en annonym signatur. Men eftersom de åsikter som framförs – bland annat att kommunen, inte Kneippbyn och andra privata campingplatser, ska ta ansvar för ungdomscampare, för att de ska återkomma som vuxna, med mer pengar på fickan, till de privata campingplatserna som nu behagat utestänga alternativt reducera yngre campare – är precis desamma som Eva Werkelin skrev om i sin insändare så får man förmoda att det är en representant för turistprofitörerna som skrivit.

Nu förväntar jag mig att Gotlands Turistförening är ärliga också i sin marknadsföring och ger tydliga signaler om vilka gäster de inte önskar se på Gotland eftersom de tar plats från mer lönsamma grupper. Även Gotlands kommun och dess näringslivsorganisation Tillväxt Gotland – vilka båda alltid springer i turistprofitörernas ledband – måste i sin information och marknadsföring ge klara besked om vilka som är välkommna till ön. Kommunen bär även ge klart besked om vilka personer de önskar slippa som bofasta, så att inga fler missförstånd uppstår.

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Intressant

Korrupta kommunen Gotland i praktiken…

070426-004

Endast tre månader efter valet 2006 – då centerpartiet med sina allianspartier efterträdde socialdemokraterna med sina allianspartier – beslutade kommmunstyrelsen 2007-01-25 att sänka avgiften för betor från 5.90 kr per 1 000 kg till 3 kr. Tre av de kommunstyrelseledamöter som röstade ja till att nästan halvera hamntaxan för betor var så sent som året före, 2006, själva odlare och leverantörer av betor. Dessa tre, Eva Nypelius, Lars Thomsson och Per-Olof Jacobsson, är samtliga centerpartister, varav de förstnämnda två var nytillträdda kommunalråd.

Kommunalrådet och kommunstyrelsen ordförande Eva Nypelius hade enligt Sveriges Radio Gotland inte en aning om hur demokrati fungerar i en rättstat.

Eva Nypelius ovetande om betjäv

Kommunalrådet Eva Nypelius visste inte att hon befann sig i en jävsituation när hon var med och fattade beslut om lägre hamntaxor för betodlarna. Detta trots att hennes familj själva odlar sockerbetor.

Det säger hon nu till Radio Gotlands efter uppgifterna om att hon och centerpartikollegorna PO Jakobsson och Lars Thomsson misstänks för så kallat delikatessjäv.

Eva Nypelius säger att hon inte kände till de hårdare jävsregler som gäller ledamöter i kommunstyrelsen jämfört med vad som gäller för kommunfullmäktiges ledamöter.

Hon tycker att det är olyckligt om hon varit jävig i frågan, men påpekar att varken hon eller de övriga två aktuella centerpartisterna kommer att odla betor under 2007. Hon tycker också att det är konstigt att frågan om jäv inte kommit upp tidigare eftersom frågan om hamntaxorna diskuterats under lång tid.

Hon påpekar också att den nya lägre hamntaxan inte gäller retroaktivt, utan tidigast från mars i år och ingen av de tre centerpartisterna kommer att odla betor i år.

Vilken tur att jäv-ärendet uppkom redan i slutet av januari så det var möjligt att avstå från att sätta betor. Att fram på våren med trovärdighet hävda att man inte avsåg att odla betor, när betorna redan varit satta i jorden, hade varit svårare…

”I sista hand kommer blommor och lavar och naturintressen”

090312-006

Några kommentarer till ett rundabordssamtal som var publicerat i tidningen Gotlands Näringsliv nr 1/2009 sid. 20-21. Ett samtal under ledning av chefredaktör Patrik Annerud, med bl. a. Eva Nypelius, centerpartistiskt kommunalråd samt ordförande i kommunstyrelsen, och Henrik Svensson, VD för Sweprod

Moderator: Hur viktig är industrin för Gotland?

Henrik: Vi måste ju ha en basindustri så länge vi inte har något annat som sysselsätter folk året runt.

Så sant, så sant!

Moderator: I Vision 2025 nämns ordet industri två gånger, en gång med ordet livsmedel och en gång med anledning av att det krävs energi till kalkindustrin. Det verkar inte vara ett prioriterat mål med industri om man läser visionsdokumentet.

Eva: Det är ju ett prioriterat mål med tillväxt, med bra företagsklimat, att vi har bra förutsättningar för näringslivet. Sen är ju industrin som bransch direkt utpekad.
Det vi gör just nu är att Gotlands kommun, och Tekniska Resurscentrum tillsammans inventerar de industriföretag som finns på ön och vilka resurser som finns, för att stötta och utveckla de företagen genom att uppmuntra dem att samarbeta.

Så falsk, så falskt! Fakta är att kommunens initiativ för att organisera industi-samarbete på Gotland inte uppkom förrän nyligen då den ekonomiska krisen blivit kännbar på ön.

Eva: Vi är positiva till kalkindustrin. Det viktiga är att vi i första hand klarar vattenförsörjningen på Gotland. Och det tror jag alla håller med om att det är nummer ett. Sedan är jobben det viktiga och i sista hand kommer blommor och lavar och naturintressen.

Henrik: Så det här är er offentliga hållning?

Eva: Ja, i princip är vi överens i kommunstyrelsen. Det är två partier som inte är med.

Moderator: Så jobben är viktigare än blommor?

Eva: Jo, men sen tror jag att man måste inte alltid sätta det här i motsatsställning till varann. Om man nu kan göra det här på ett bra sätt där man tar vara på det naturvärden vi har. Då är det ju faktiskt de här kalkbrotten som kan bli besöksmålen framåt.

I Vision 2025 – det regionala utvecklingsprogrammet där regiondirektören och Eva Nypelius skrev förordet och  som klubbades av kommunfullmäktige förra året – fastslogs bl a följande:

”Vision Gotland 2025 är ett styrdokument för hela det gotländska samhällslivet. Oavsett aktör ska detta vara inriktningen för våra gemensamma kraftsamlingar.”

[…]

”Utgångspunkten för formandet av det regionala utvecklingsprogrammet är en hållbar utveckling. I hållbar utveckling ingår tre samspelande dimensioner – den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det innebär att alla mål i Vision Gotland 2025 syftar till att uppnå en hållbar utveckling.”

[…]

”Med hållbar tillväxt avses en ekonomisk tillväxt utan att de ekosystem som vi är beroende av äventyras, samtidigt som de mänskliga resurserna värnas.”

[…]

”Den ekonomiska tillväxten är en av delarna i den hållbara samhällsutvecklingen, där den ska samspela med miljömässig och social utveckling.”

Ska man inte vanvördigt tolka Vision 2025 allt för fritt så är det uppenbart är att Eva Nypeluis svänger kappan snabbare än vinden. Det andra som uppenbarar sig är att alla miljoner som kommunen satsade på utredningar, samråd, konsulter, och trycksaker för att åstadkomma dokumentet Vision 2025 varit bortkastade. För nu betyder uppenbarligen inte den 25-sidiga framtidsvisionen ett skvatt för moderater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater och socialdemokrater. Nu skiter dessa politiker i alla beslutade visioner och gör precis som de själva personligen vill; precis så folk- och demokratiföraktande som politikerna tydligen alltid agerat på Gotland. Och glöm det där snacket om att centern skulle vara ett miljöparti!