Turistnäringen på Gotland avvisar köpsvaga grupper


Nu har vi fått svart på vitt på hur turistprofitörerna tänker. De som inte är tillräckligt inkomstbringande ska inte tillåtas besöka Gotland. Det innebär att cykelturister, husbilsturister och ekonomiskt svaga grupper inte ska släppas in på Gotland om turistprofitörerna får bestämma. Eller som turistprofitörerna själva uttrycker saken:

”Turismen är en industri som är viktig för ön och då måste vi vara smarta med öns resurser och satsa på de grupper som är bra för hela ön.”

Det började med att Eva Werkelin, Kneippbyn, i tisdags hade inne en insändare i Gotlands Tidningar där hon fastslog att det inte behövdes några fler ställplatser för husbilar eftersom hon själv erbjöd husbilsuppställning till en mindre konkurrenskraftig kostnad på Kneippbyn och därför inte ville ha någon prispressande konkurrens.

Samma dag skrev Gotlands Allehanda om några synpunkter som kommit in till kommunen angående Gotlands nya översiktsplan. Det var Eva Werkelins ökände bror Pigge Werkelin och Niklas Harlevi – båda delägare i bolaget bakom Snäck- och Norderstrand camping – som var för sig lämnade synpunkter i syfte att gynna sina egna verksamheter. Niklas Harlevi ansåg att villavagnar har många fördelar. Pigge Werkelin påstod att det var olämpliga i att man fraktar 500 husvagnar i vardera riktningen mellan Gotland och fastlandet varje vecka. Han framhöll att en familj i husvagn tar minst två familjebilars utrymme på färjan och menar att det riktiga måste vara att vi har uppställda hus- och villavagnar och stugor som besökarna hyr i stället för att frakta sina egna objekt över Östersjön.

Dagen efter berättades i Radio Gotland och på Hela Gotland att husbilsägare hört av sig till kommunen och protesterat mot att Gotland, som enda kommun i Sverige, har förbud mot övernattning på allmänna parkeringar, vilket i klartext innebär att det är totalförbud mot husbilsövernattning över allt utom på privat mark. Detta förbud har troligen tillkommit i syfte att ge campingägarna garanterade intäkter från varenda husbil som behagar besöka Gotland. Så intimt sammarbetar Gotlands kommun med turistprofitörerna.

Idag kom så turistprofitörernas åsikter om husbilsturister i klartext i en insändare. Förmodligen gäller följande åsikter för samtliga mindre bemedlade turister även om det i detta fall är gruppen husbilsturister som är det primära målet.

”Gruppen är inte stor och absolut inte köpstark.” /…/ ”Ett rakt svar är att den gruppen inte är lönsam på Gotland.” /…/ ”Turismen är en industri som är viktig för ön och då måste vi vara smarta med öns resurser och satsa på de grupper som är bra för hela ön.”

Här följer hela insändaren:

Husbilarna är inte lönsamma

Några äldre män med husbilar håller just nu på och lobbar för att Gotlands kommun skall investera i ett antal nya husbilscampingar, som är billigare än de mix-campingar som finns runt om på Gotland. I onsdagens GT kan man läsa att Gotland stänger ute en stor och köpstark kategori.
Gruppen är inte stor och absolut inte köpstark. Den här gruppen är oftast två stycken 55 plus, som tillbringar mellan 50-100 dagar i sin husbil. För att kunna vara ute så mycket, så blir man duktig på att hålla nere kostnaderna. De bor utanför campingar. Gör inköp på stora livsmedelshallar ofta på fastlandet. Äter väldigt sällan på restaurang och är väl uppdaterad på vart man hittar smultronställen i hela Europa. Ett smart och praktiskt sätt att leva på ålderns höst. En äldre man i Motala säger sig vara diskriminerad.

Ett rakt svar är att den gruppen inte är lönsam på Gotland. Varken näringen eller Destination Gotland, DG, vill prioritera husbilar eller husvagnar till ön. Rent ekonomiskt så tar en husvagn eller husbil ofta upp minst två personbilsplatser på båten. Två i husbil stannar sex nätter i stället för 3,8 i två bilar, som stannar sex nätter i stugor, tält eller hotell. 600 hundra husbilar ger 7 200 gästnätter. Många med extrem lågkonsumtion. 1 200 bilar x 3,8 x 6 nätter = 27 360 gästnätter.

Rent miljömässigt är det vansinnigt att frakta husbilar och husvagnar fram och tillbaka till Gotland i 27,6 knops fart. Om Destination Gotland vågade släppa siffrorna för dessa miljöutsläpp, så skulle det troligen bli förbjudet att ta plats för både husvagn och husbil till ön. En miljömässig beräkning är att det fraktas cirka 41 000 meter husbilar och husvagnar per sommarsäsong.
Det motsvarar cirka 6 900 bilar vilket skulle ge mer än 40 000 extra gästnätter. Det innebär att vi fraktar boende fram och tillbaka som motsvarar 22 turer och om en tur drar 21 ton, så blir det 462 000 kilo bränsle, vilket motsvarar 549 780 liter. Skulle man översätta det till moderna diselbilar, så rullar halva Gotlands bilpark cirka 10 000 bilar nästan 110 mil per bil på samma mängd bränsle som elva tur och returresor drar (ungefärlig förbrukning då DG håller sina siffror hemliga).

Öland har ungefär fyra-fem gånger så många gästnätter som Gotland. Detta beror på att Gotlands transportsystem begränsar tillgängligheten och då blir det vissa kategorier som inte bör resa hit. Vist finns det fler kategorier än 55 plus i husbilar, men 55 plus är den dominerande delen. Skall kommunen prioritera, så borde det vara att få till en ungdomscamping på ön.
Kan vi få dessa att börja turista på Gotland så lär de återkomma många gånger. Om nu denna lobbinggrupp lyckas övertyga Kjell Skalberg, att husbilar skall vara en prioriterad målgrupp på Gotland, så borde det byggas fyra-sju nya husbilscampingar på ön för att få någon effekt. Turismen är en industri som är viktig för ön och då måste vi vara smarta med öns resurser och satsa på de grupper som är bra för hela ön.

Mer än 1000 mil i husbil

Som synes är insändaren undertecknad med en annonym signatur. Men eftersom de åsikter som framförs – bland annat att kommunen, inte Kneippbyn och andra privata campingplatser, ska ta ansvar för ungdomscampare, för att de ska återkomma som vuxna, med mer pengar på fickan, till de privata campingplatserna som nu behagat utestänga alternativt reducera yngre campare – är precis desamma som Eva Werkelin skrev om i sin insändare så får man förmoda att det är en representant för turistprofitörerna som skrivit.

Nu förväntar jag mig att Gotlands Turistförening är ärliga också i sin marknadsföring och ger tydliga signaler om vilka gäster de inte önskar se på Gotland eftersom de tar plats från mer lönsamma grupper. Även Gotlands kommun och dess näringslivsorganisation Tillväxt Gotland – vilka båda alltid springer i turistprofitörernas ledband – måste i sin information och marknadsföring ge klara besked om vilka som är välkommna till ön. Kommunen bär även ge klart besked om vilka personer de önskar slippa som bofasta, så att inga fler missförstånd uppstår.

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Intressant

3 tankar på “Turistnäringen på Gotland avvisar köpsvaga grupper”

 1. I konsekvensens namn borde de också passa på att förbjuda färjorna att ta med bilar överhuvudtaget. Tänk vad många hyrbilar ni skulle kunna ha på Gotland! Och vad många passagerare färjorna kan ta om de slipper alla bilar – då kanske det räcker med en avgång per dag för att transportera alla resande. Tänk vilken miljövinst – och vad många anställda det kommer att bli på Hertz…

  Svara
 2. Hej Peter!

  Jo men nu är det ju så att inte alla hyrbilsföretag är önskvärda här på Gotland, åtminstone inte om de riktar sig mot en mindre bemedlad målgrupp. Men precis som du skriver så skulle det ge arbete åt multinationella Hertz och Avis, som är godkända företag av Gotland kommun och dess makthavare. De riktar sig ju inte mot en köpsvag grupp utan tar både rejäl dygnhyra och rejäl milavgift. Så ska det vara på Gotland enligt vad som beslutats ”i god demokratisk ordning”.

  När boende på Gotland checkar in till färjorna så måste vi visa leg för att kunna bevisa att vi är skrivna på Gotand och få resa med Gotlands-rabatt. Detta bör utökas till att alla måste visa leg; för att genom en uppkoppling till Skatteverket kunna bevisa att de taxerat för en viss önskvärd minimi-inkomst. Även de som vill bosätta sig på Gotland bör inkomstkollas innan de ges rätt att flytta hit. Dessa krav bör det omgående fattas beslut om ”i god demokratisk ordning” för att förhindra att de icke önskvärda fattighjonen tar sig hit. Gotland behöver bara en kategori fattiga, och det är de som behövs för att göra dräng- och pigtjänst åt välbärgade sommargäster och turister.

  Svara
 3. I så fall är det bättre för miljön att passagerarna flyger…

  Magnus är nog lite snett ute om ”icke önskvärda fattighjon” i kombination med hans kritik av Kneippbyn.

  En gång i tiden var Gotland ett stort resmål för de mindre bemedlade. Man åkte hit för en billig penning, cyklade runt och tältade. Mycket ungdomar. Och ungdomarna (för att inte tala om alla de fastlänningar som gjorde lumpen här – men det är en annan historia) fortsatte att komma hit när de blev äldre, fast då kanske boende i stuga eller husvagn.

  För att snacka marknadsföringsjargong så hade vi instegsprodukter. Nu håller vi på att ta bort dessa.

  Om det är några som har förstått detta och som kämpar för dessa så är det Ewa Werkelin och Ted.

  Svara

Lämna en kommentar