GotlandsHem:s hyresgäster fryser

DSC_8939

Jag skrev för ett par månader sedan om GotlandHem och deras nonchalans mot hyresgästerna. Bl a skrev jag om att GotlandsHem vägrar hålla lagstadgad innomhustemperatur och att det under vinterna varit inne insändare från både Hemse, Roma och Visby som berättat om inomhustemperaturer mellan 16-18 grader trots att lagen föreskriver 20. Idag återkom insändarskribeten från Roma med en insändare i Gotlands Tidningar där det berättas att GotlandsHem fortfarande inte gjort vad lagen kräver av fastighetsägare vad gäller inomhustemperatur.

Min mamma fryser ännu!

Jag hade insändare i tidningen i vintras och läget är ännu oförändrat. Mamma fryser! Gotlandshem, ”Fixa värmen åt min mamma!”
Mamma är 88 år och har fått stå ut med 17-18 grader hela vintern. Koftor, yllesockor, filtar och värmedynor har blivit flitigt använda. Och ugnen, som hon har knäppt på och haft ugnsluckan öppen för att det skulle bli något så när drägligt.
Mamma har varit förkyld hela vintern, och orkar inte med en sådan vinter till.
I vintras ringde vi barn till Gotlandshem. Vi fick gräla oss till att få prata med chefen, och det gick åt en del påringningar innan något hände. Till slut kom vaktmästaren för mammas område dit till henne. Han ”ordnade med något”, och hör och häpna: Mamma hade varmt i två hela dagar! Hon njöt och var lycklig. Men hennes lycka blev inte långvarig. Det var snart lika kallt igen.

Min mamma säger att någon (vaktmästaren?) har sagt, att för att mamma ska få lagom varmt i sin lägenhet (hörnlägenhet) så blir det för varmt i dom andra lägenheterna. Vilken ursäkt! Det går ju att skruva ner elementen.
Nu hoppas vi verkligen att Gotlandshem fixar värmen så min kära mamma slipper frysa en vinter till!

Stina Larsson Roma

GotlandsHems vd Carl Eklund ljuger som den värsta psykopat vid varje tillfälle han kommer till tals i offentligheten. Han påstår i ”Årsredovisning i sammandrag 2008” som kom i våra brevlådor för någon vecka sedan att:

”GotlandsHem nämns nu i olika sammanhang med respekt.”

I årsredovisningen 2005 sa vd Carl Eklund:

”GHs resultat för 2005 är bra, både vad avser resultat som kvalitet och service.
Vi skall kunna ge ännu bättre service till våra hyresgäster. Det gör vi genom vår nya mer kundorienterade organisation där vi alla knyts närmare våra hyresgäster.”

I årsredovisningen 2004 sa vd Carl Eklund:

”…varumärket har ytterligare stärkts… /…/ GHs styrelse har beslutat att företaget ska arbeta efter modellen ”balanserade styrkort” för 2005. Det innebär bland annat att hyresgästen alltmer sätts i centrum och att deras önskemål och synpunkter i möjligaste mån bejakas.”

Ja, vad ska man säga när verkligheten ligger så långt ifrån vad vd Carl Eklund ständigt och jämt upprepar? Är det så att Carl Eklund är helt ovetande om hur GotlandHem sköts i praktiken, dvs han är blind och döv, eller är det så att han är en samvetslös lögnare med psykopatiska drag?

I vilket fall som helst är GotlandsHem ett kommunalt bolag varför jag lägger allt ansvar för att Carl Eklund får missköta företaget och hyresgästerna på den politiskt valda styrelsen. Och GotlandsHems nonchalans mot hyresgästerna speglar bara kommunens nonchalans mot medborgarna.
Jag har tidigare skrivit om kommunens öststatsmentalitet.

Dagens Bild: Burgsvik – vägen från Gisle

090407-001

I morgon lämnar jag Gotland för ett tvåveckors besök på fastlandet. Två veckor känns lite långt så hade kollektivtrafiken fungerat bättre, och inte hänvisat mig till att resa hem enbart på onsdagar, så hade en och en halv vecka varit tillräckligt. Trots allt politiskt skit på den här korrupta ön så är ju naturen och stillhet så tilltalande att jag får hemlängtan redan efter en veckas bortavaro. Men det finns säkert en hel del människor som glädjer sig åt att slippa mina inlägg i den politiska debatten med de brott mot konformismen – vad gäller tron på turismen som välståndsskapare – som det innebär. Men konformismen på Gotland är bara ytlig. Under ytan finns den stora tystade massan som inte vågar yttra sina tankar offentligt av rädsla för social utstötning. Men med mig pratar de. Eftersom jag är obotligt asocial och lika obotlig sanningssägare så har jag tagit på mig rollen att framföra de tankar som förtigs. Jag kan inte hålla käft och jag har av någon psykologisk anledning alltid ställt mig på de svagares sida. Ser jag en boxningmatch brukar jag hålla på den som verkar vara given förlorare. Det blir både mer spännande och känns mer moraliskt. Därför håller jag på den tysta majoriteten här på Gotland och strävar efter att de ska få den framtid som borde vara alla förunnat; ekonomisk trygghet på en skaplig nivå, intellektuell och fysisk frihet och allt annat som är förutsättningar för att göra livet behagligt.

P.S. Jag är åter den 23 april. Då hoppas jag att det blivit färglatt och vackert i naturen och att mitt humör är på en inspirerande nivå. Det kan i och för sig hända att jag råkar ta del av något som jag finner behov av att skriva om och därför bloggar även under min vistelse på fastlandet. Men jag ska försöka koppla av. 🙂 D.S.

Andra bloggar om: , , ,

Dagens Bild: Burgsvik – Valar brygga

090406-001

För en vecka sedan hade Torsten Gislestam, centerpartistisk kommunfullmäktigeledamot, en patetisk insändare i lokaltidningarna där han menade på att protesterna mot Austre Strand vid Holmhällar, Björn Ulvaeus bygge på strandskyddat område på Furillen och mot att Majstregården vid Hoburgen ska få bygga en hotell-länga, skulle vara hot mot utvecklingen på Gotland i allmänhet och mot Gotlands glesbygd i synnerhet. Idag kom ett svar på Gislestams stollerier och eftersom jag kan ställa upp bakom varje mening i det svaret har jag valt att här publicera det i sin helhet.

Negativ ”utveckling” om naturvärden förstörs

Svar till Torsten Gislestam.
Glesbygdens negativa utveckling, både när det gäller befolkningsantal liksom arbetstillfällen är ett långtgående och konstant fortgående problem.
Tyvärr är så även fallet med den naiva syn på vilka åtgärder som anses vara lämpliga för att motverka den negativa trenden på glesbygden. Den uppenbara och utbredda övertro som hos många finns på att besöksnäringen generellt är synonymt landsbygdens räddare upplever jag i många sammanhang både som skrämmande och enögt naiv.
Nej, jag är varken emot besöksnäringen eller någon annan sektor, som kan bidra med fler arbetstillfällen och därmed människor på glesbygden generellt. Jag kan till och med gå så långt som att säga att jag inget hellre vill än att en sådan utveckling nås. Men det får inte blint ske till vilken pris som helst och absolut inte i form av att natur och kulturvärden offras för att i bästa falls skapa ett fåtal säsongsbundna tjänster.
Att i ren desperation försöka sälja ut, storskaligt kommersialisera och exploatera den mest värdefulla resurs Storsudret som region har, landskapsbilden, de unika natur och betydande kulturhistoriska värden är en helt felaktig väg att gå. Dessa i många fall unika värden, som genomsyrar det gotländska landskapet är kanske den främsta resursen som Storsudret har inför framtiden.
Genom att exploatera och på kort sikt konsumera dessa, försvinner den så betydelsefulla aspekt som gör Storsudret både unikt, attraktivt och värdefullt.
Jag menar att det generellt sett inte är värt att offra kultur och naturvärden (som är fallet med Austre strand) och inte heller, eller i kombination med rent visuella och estetiska värden (som är fallet med en utbyggnad av Majstregården).

Problemet med ett minskande antal arbetstillfällen och en krympande befolkning, är djupt strukturellt och ingår i en utveckling som i princip funnits sedan de agrara och industriella revolutionerna började ge effekter. Det är en utveckling och en problematik som är så omfattande, djupgående och i dagsläget bestående, att försök där landskapsbilden och kultur och naturvärden får stryka på foten för skapandet av några få arbetstillfällen, ur ett mera långtgående perspektiv enbart kan ses som naiv och absurd.

Absurd är också den odefinierade ”utveckling” som många talar om i samband med exploatering och rättfärdigandet av det överdrivna bebyggandet av fritidshus. Ja, man kan nå en utveckling genom att exploatera det gotländska kulturlandskapet med det är i min mening i högsta grad en negativ ”utveckling”. För att skapa en positiv utveckling i min menig, finns det andra åtgärder än att genomgående offra natur och kulturvärden.
Tyvärr är så sällan fallet. En sådan åtgärd, den här gången från kommunalt håll, var planer på att placera ut sin telefonväxel till färdiga och lämpliga lokaler i Burgsvik. Istället hamnade den i Hemse och för området värdefulla arbetstillfällen gick om intet.
Den här typen av förlorade arbetstillfällen gör att det i förlängningen hela tiden och ännu mera tänjs på gränserna för utnyttjandet av de känsliga värden Storsudret har.

En konkret plan för hur de långtgående strukturella problemen med landsbygden generellt kan avhjälpas saknas, liksom en klar målsättning för vart landsbygden ska vara på väg i stort. En sådan hade gjort mer än kortsiktiga och för Storsudrets resurser destruktiva exploateringar av unika värden, vilka behövs för att locka människor till området både nu i framtiden.

E

Vore intressant att någon gång få höra exploateringsförespråkarna berätta varför den bofasta befolkningen på Gotland minskar trots omfattande exploatering.
Det vore också intressant att höra exploateringsförespråkarna berätta vad Gotland ska locka besökare och potentiellt bofasta med om Gotlands unika naturvärlden försvinner.
Har ni några svar exploateringsförespåkare, eller är ni svarslösa???

Andra bloggar om: , , ,

Dagens Bild: Burgsvik – på och kring hamnen

090405-002

090405-003

090405-005

”Jag är i branschen för att tjäna pengar.”

Så skriver Einar Steen, som driver Steen Teknikproduktion AB, i en insändare i Gotlands Allehanda. Jag är chockad, jag tror inte jag läst något liknande i lokaltidningarna sedan jag flyttade till Gotland. Alla andra företagare som framträtt i media och gett uttryck för varför de driver företag eller varför de vill exploatera och/eller expandera säger att de gör det ”för Gotland”, ”för att utveckla Gotland” eller något annan liknande altruistiskt syfte. Av alla dessa företagare så uppskattar jag därför Einar Steen mest eftersom han inte ljuger och hycklar. Lögnarna gör mig skitförbannad eftersom de vill framstå som några stackars motarbetade välgörare, när de blir motarbetade av allmänna opinionen, när de i själva verket för egen vinnings skull vill exploatera Gotland hänsynslöst. Inte fan är det något allmänintresse att bygga stugbyar runt Gotlands kuster. Det ger inga arbeten som går att leva på. Det är bara ren och skär fastighetsspekulation när det byggs stugbyar enligt Pigges koncept; bygga på attraktiv mark och sälja dyrt.

Einar Steens insändare är intressant även på ett annat sätt. Han berättar om hur tungt han tycker det är att ha med Gotlands kommun att göra. Han jämför med min hemstad Oskarshamn, vilket också förklarar varför jaoponerar mig mot den inställning som mött mig på Gotland. Är man inte van med något annat än den gotländska öststatsmenatliteten så tar man den för given. Men har man bott i andra kommuner, med betydligt bättre inställning till medborgarna, så blir det självklart så att man reagerar mot det gotländska bemötandet.
Läs mina tidgare bloggartiklar om Gotlands kommun bl.a. om öststatsmentalitet och bristande service. Här följer ett utdrag ur Einar Steens långa insändare.

Oskarshamns kommun ringde mig och frågade om vi skulle kunna tänka oss det [leverera både teknik och artister till en festival]. Visst tyckte vi och efter 3 dagar hade vi kommit tagit fram offerter på teknik samt ett artiststartfält. Detta skickade jag in till uppdragsgivaren (kommunen) och fick svar efter 12 timmar. Visst, kör på bara. Snabba svar inger ett förtroende och kontraktet skrivs under. KLART. Nu är det bara genomförandet kvar, det ser jag som en ganska behaglig uppgift med tanke på att uppdragsgivaren hela tiden frågar om vad dom kan hjälpa till att leverera. Som staket, toaletter, personal, transporter med mera. Fantastiskt!

Nu till Gotland. Kommunen vill få fart på vecka 28.
Bra att viljan finns.
Dom tar då kontakt med en entreprenör som kan branschen. Denna tar i sin tur kontakt med mig och vi kommer fram till ett förslag som ser bra ut på pappret som lämnar in detta.
Vi vill ha skisser på området som vi tänkt, Hamnområdet vid silon. Det ska ju vara snabba beslut tycker kommunen och dels för att vi ska kunna boka in artist och ett annat rikstäckande event. Vi har fortfarande inte fått skissen, och beslutet från kommunen kom aldrig så vi drog oss ur på grund av tiden som rann iväg. Man ger ju upp. Vi fick en kommentar angående platsen. ”Det är ju inget bra ställe för där är ju det parkering”
Mig veterligen så får man inte köra bil i hamnen under sommaren utan tillstånd.
Såna tillstånd är svåra att få och med facit i hand så är det ju mest husbilar som står där.

Tjänstemän på kommunen har uppgiften är att lotsa företag till rätt person vid förfrågningar om platser, kontakter, lokaler med mera. Det verkar verkar vara ett tröstlöst arbete när den de rekommenderar inte svarar utan vill att man ska lämna meddelande.
Dessa personer ringer inte tillbaka!
Dessa personer kan inte heller ta egna beslut utan måste ”kolla uppåt först”. Det ger inget förtroende!

Det skulle vara intressant att få reda på hur kommundirektören ser på detta. Han är ju ytterst ansvarig så att kommunen fungerar på ett bra sätt.
Jag är ganska trött på att hela tiden mötas av, eller läsa om, ett genuint motstånd när beslut skall tas.

Jag vet att vi är ganska många som är det. Det är väldigt komplicerat när kontakter ska tas och beslutsgången är oerhört långsam. Kom inte och säg att det är så i andra kommuner utan se istället till att ändra på det och var först med nya beslutgångar. Våga sticka ut, på det sättet vinner man förtroende.

Andra bloggar om: , , ,