Inga fler speedway-GP i Göteborg, tack!

För ganska exakt ett år sedan skrev jag ”Inga fler speedway-GP i Göteborg, tack!”. I kväll har jag åsett årets speedwayarrangemang på Nya Ullevi i Göteborg och kan konstatera att arrangörerna av speedway GP-serien borde ha följt mitt råd och bojkottat Göteborg som arrangör. De har nämligen inte förmågan att bygga bra provisoriska speedwaybanor i Göteborg; banor som håller en hel tävling.

Även i år var banan under all kritik och förhindrade en säker och sportslig tävling. ”Modet vinner över rutinen” sa SVT:s expertkomentator Erik Stenlund. Dock ville han inte hävda att banan var direkt farlig men när man i heat 20 får se dansken Hans Andersen strikea polacken Sebastian Ulamek – en påkörning som lyckligtvis slutade utan skador – så insåg nog de flesta vilka olyckor som hängt i luften under större delen av tävlingen. Redan i heat 6 var banan så gropig och spårig att GP:ts äldste och mest erfarne förare, amerikanen Greg Hancock, körde ner i ett spår, fick res så att framhjulet lyfte från marken och gjorde hojen ostyrbar, och tvingades kasta sig ikull innan han hade kört in i planket.

Spåren och groparna avgjorde placeringarna i flera hit. Jag har noterat heaten 6, 7, 9, 12, 17 och 20 i grundomgången.
I den första av de två semifinalerna kör svensken Fredrik Lindgren ner i ett spår, får res och krachar in i planket.
Även i den andra semifinalen samt finalen märktes att förarna inte vågade ge sitt max pga de osäkra förhållandena. Det syntes också hur förarna fick brottas med sina cyklar nu när banan blivit totalt sönderkörd. Tävlingen blev ett lotteri och inget sportarrangemang.

Efter dagens tävling och tidigare års skandalarrangemang i Göteborg måste jag komma med samma uppmaning som den 25 maj förra året:
Inga fler speedway-GP i Göteborg, tack!

Snäcks camping hyr ut villavagnar olagligt

dsc_2111

För ett par veckor sedan skrev jag och krävde att Snäcks campings VD ska be så förbannat mycket om ursäkt. Detta pga att han kallat en granne för rättshaverist eftersom grannen i laga ordning överklagat Snäcks, av kommunen, felaktigt hanterade bygglov. I går kom det genom Radio Gotland fram att Snäcks camping hyr ut 8 villavagnar i trots mot det tillfälliga bygglovet campingen har, och har dessutom 5 villavagnar uppställda som helt saknar bygglov.

Snäck har chansat och ställt upp villavaganar innan kommunens bygglov vunnit lagas kraft. När så grannen överklagade och ärendet hamnade hos Kammarrätten gick kammarätten på grannens linje och underkände hälften av kommunens beviljade bygglov för villavagnar.

Niklas Harlevi säger nu till Radio Gotlands reporter att han dessutom medvetet trotsat byggnadsnämndens beslut när han i sommar olovligt hyr ut de 8 villavagnarna.

Snäcks campings VD Niklas Harlevi hävdar också att han fått muntliga löften av någon kommunal myndighetsperson eller politiker.
”I vilka fall har det varit så att ni fått ett besked muntlig och ett annat svart på vitt”, undrar Radio Gotland reporter.
”Det är en sak mellan mig och dom”, svarar Niklas Harlevi.

Med tanke på att Niklas Harlevis mor är en inflytelserik kommunpolitiker, med många stolar även inom privat näringsliv på Gotland, så borde Niklas veta hur myndighetsutövning går till. Men kanske är det det Niklas vet: Vet hur gotländsk myndighetsutövning gå till. Då kanske beslut mellan fyra ögon anses bindande. Dock förnekar byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson att några muntliga löften givits.

Lyssna på Radio Gotlands utmäkta journalistiska insats och få en inblick i hur ägarna till Snäcks camping, familjerna Werkelin och Harlevi, tar för givet att de alltid ska få som de vill här på ön.

Nå, vem var det som var rättshaverist, Niklas Harlevi eller grannen???

Andra bloggar om: , , , , , ,
Intressant

Dagens Bild: Burgsvik – moln över Gotland

dsc_9582

Jag har ju flera gånger tidigare skrivit om Gotlands kommuns juridiska inkompetens eller bristande repekt för lagen. Om och om igen så går Gotlands kommun på ett bakslag när ärenden går till en högre instans som är neutralt placerad på fastlandet. Idag kom ännu ett sådant bakslag. Kommunen hade krävt att en man som fick ärva sin farbrors brädgård skulle bekosta den sanering som måste göras. Så här skriver Gotlands Tidningar om kraven och det bemötande de fick i Miljödomstolen:

Olagligt föreläggande
– Vi har varken tagit ställning till om det är rimligt att sanera området eller vem som i så fall ska göra det. Eftersom kommunens föreläggande inte är lagligt, fanns det inte skäl för oss att ta ställning till de frågorna, säger Johan Svensson.
Ett andrahandsyrkande från kommunen som innebar att dödsbona skulle föreläggas att utföra själva saneringen förkastas också av domstolen.
Här hänvisar man till den så kallade instansordningsprincipen, som innebär att miljödomstolen är fel instans. Man skulle ha gått ut med yrkandet tidigare i en lägre instans så att motparten haft chans att överklaga det.

Miljödomstolens rådman uttrycker sig alltså tveklöst och kallar kraven ”inte lagligt”.

Jag kräver nu kommunjuristen Patrik Petterssons avgång. Han ligger bakom det olagliga föreläggandet mot en maktlös privatperson. Och detta är som ni vet, ni som följer min blogg, inte första gången Gotlands kommun skiter i lagen uppsåtligen eller pga inkompetens. Gotland är inte ett rättsamhälle. Betänk hur många oskyldiga som kan ha drabbats av kommunens godtyckliga agerande genom åren. Det är ju bara de som överklagar kommunens beslut som har möjlighet att få rätt. Och hur många har mod och pengar till det? Resten blir oskyldigt dömda/straffade av Gotlands kommuns rättsövergrepp. Ska Gotland någonsin bli ett samhälle där det råder rättsäkerhet så måste först och främst den bevisat inkompetenta kommunjuristen entledigas.

Andra bloggar om: , , ,

Dagens Bild: Sundre – kastal och kyrka

dsc_9533

dsc_9539

dsc_9547

Hötorgskonst är vackert!

Efter att ha jobbat en månad som flygfotograf ifrågasätter jag varför människor betalar ganska bra för hafsiga flygbilder på sina hus och fastigheter när de skulle kunna få mycket finare bilder tagna från marken. Tänk om jag skulle försöka pracka på Gud, ägaren till Sundre kyrka, bilderna av kyrkan. Skulle Gud då säja nej med motiveringen att han redan har ett flygfoto på kåken?

P.S. Vägen mellan Sundre kyrka och Hobugen platsar lungt som en av världens vackraste vägavsnitt. D.S.

Andra bloggar om: , , ,

Nedslag på Furillen/Furilden, på min väg till Fårö

På min väg norrut, i tisdags, passade jag på att göra en avstickare till Furliden/Furillen (välj uttal/stavning själv). Furillen ska ju, om ägaren Johan Hellström får som han vill, bli vad Hellström kallar ”Furillen Studios”, etableringar i kreativ anda inom konst, musik och arkitektur. För detta vill Hellström göra ännu större ingrepp i kultur- och naturlandskapet på Furillen. Jag citerar Gotlands Allehanda.

För att ge utrymme åt kommande etableringar behöver planprogrammet för Furillen ändras. Furillens Utvecklings AB kommer därför att begära att Gotlands kommun utvidgar det område som avsatts för företagsetableringar.
– Får vi ett större område så sätt blir det lättare att skydda nyckelbiotoperna, säger Johan Hellström.

Jag tror ingen av vår världs mest beundrade och intelligenta filosofer skulle kunna hitta någon logik i Johan Hellströms uttalande. Logiken säger och är tvärt om: Genom att hålla exploateringen till ett så litet område som möjligt blir det möjligt att skydda nyckelbiotoper. Då skyddar man också öns rekreationsvärden och kultur- och naturlandskap bättre än vid utbredd bebyggelse.

Johan Hellström har blivit upphöjd till företagsguru av de som styr på Gotland. Därför blir jag inte överraskad om de tar Hellströms råd om hur man bäst skyddar nyckelbiotoperna på allvar och ger honom en detaljplan som medger ökad kapitalisering av Furillens unika miljö, samtidigt som Furillen förstörs som ”orört” rekreationsområde för överblickbar framtid.

Jag tycker man kan avstå natur- och kulturvärden om det verkligen skapas ett betydelsefullt antal arbeten. Men att bygga en kåk här och en kåk där och därmed ta massor av natur i anspråk, och med dessa främmande byggnader i naturen sabba naturupplevelser på stora arealer även utanför själva tomtgränserna, för en handfull arbeten är helt oacceptabelt.

Jag har ännu inte lagt mig i debatten och kalkbrytning på Gotland just för att den verksamheten, trots stora intrång i naturen, ger ett betydelsefullt antal arbetstillfällen. Tyvärr rationaliseras kalkindustrin och snart kommer man kanske till en brytpunkt där ingreppen inte ger så många arbetstillfällen att det är försvarbart. Och påverkar kalkbrytningen grundvattnet så är det oförsvarbart oavsett antal arbetstillfällen.

Alltså: Sälj inte ut Gotland billigt!

Det talas bland makthavare och skrivs mycket i lokalpressen om hur Johan Hellström skapar arbetstillfällen på norra Gotland. Men hur många är det egentligen av lokalbefolkningen som behövs för att serva t ex team som kommer från Stockholm till Furillen för att fotografera? Hur många heltidsanställda kockar, hur många heltidsanställda städare, hur många heltidsanställda totalt?
Hur många arbetstillfällen, som går att leva på, ges lokalbefolkningen av den verksamhet, ”Furillen Studios”, Johan Hellström vill offra Furillen för?

Läs vad jag bloggade om Furilden för ett och ett halvt år sedan.

Andra bloggar om: , , , , , , ,