Dagens Bild: Burgsvik – naturens färger

090511-003

Förra året anmälde Mårten Hyltner, så kallad Företagarombudsman på den nyliberala tankesmedjan Den Nya Välfärden, Gotlands kommuns hantering av försäljningen av Björkhaga camping. Kommunen sålde Björkhaga camping för två miljoner kronor till en enskild näringsidkare trots att en oberoende värdering fastställt värdet till sex miljoner kronor. Idag återkommer Mårten Hyltners intresse till Gotland då han på insändarplats i Gotlands Tidningar kommenterar kommunens placering – plats 235 av 290 – i Svenskt Näringslivs rankinglista över lokalt företagsklimat. Eftersom det är ord och inga visor i Mårten Hyltners artikel så publicerar jag den här i sin helhet. Jag konstaterar att i allt så ger Mårten Hyltner stöd för de synpunkter om korrupta kommunen som jag själv brukar ge utttryck för här i bloggen. Bl a tipsar Mårten Hyltner om hur kommunen kan bättra sig och dessa tips stämmer också helt överens med mina egna gratisråd till korrupta kommunen.

”Ett sätt att underlätta företagandet i kommunen är att vara lyhörd och ett annat att följa lagar och regler och behandla alla lika.”

Här följer hela Mårten Hyltners artikel. Läs och njut. 😉

Gotland ligger på jumboplats

Gotlands kommun har från en redan dålig placering fallit ytterligare fem placeringar till plats 235 av 290 sedan förra året på Svenskt Näringslivs rankinglista över lokalt företagsklimat. Listan baseras till stor del på vad företagen själva anser om sin kommun.
Anledningen till bottenplaceringen var företagens kritik på följande fyra områden

1. Kommunalpolitikernas attityder till företagande (plats 234)
2. Kommunens tillämpning av lagar och regler (plats 271)
3. Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen (plats 274)
4. Kommunala tjänstemännens attityder till företagande (plats 268).

En orsak till den dåliga placeringen på kommunrankingen kan vara hur kommunen valt att hantera sina fastighetsförsäljningar.
Under 2007 sålde kommunen Björkhaga camping för två miljoner kronor till en enskild näringsidkare trots att en oberoende värdering fastställt värdet till sex miljoner kronor. Kommunens lagbrott resulterade i att Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden anmälde Sverige till EU-kommissionen för otillåtet statsstöd. Ärendet är ännu inte avgjort.
Ett annat dåligt exempel är restaurang Burmeister. Trots att det hade drivits restaurang där i över hundra år sålde kommunen fastigheten till ett factoringföretag. Att restaurangägaren lagt ett högre bud struntade man helt i.
Detta är typexempel på hur kommunen genom felaktiga beslut snedvrider konkurrensen och hur vissa företagare favoriseras framför alla andra.
Detta visar på såväl bristande respekt för gällande lagar och regler som dåliga attityder till företagande, vilket naturligtvis påverkar det lokala företagande negativt. Dessutom får inte kommuninvånarna tillräckligt betalt för sina gemensamma tillgångar.
Det är alltså först och främst kommunens agerande och dess attityder till företagarna som placerar Gotland så långt ner på listan.
En kommun ska syssla med kärnverksamhet. I den ingår bland annat daghem, skolor och viss infrastruktur såsom planläggning av bostäder. När kommunen säljer ut tillgångar ska det ske på samma sätt som när man säljer sin egen villa, genom anbud.
Ett sätt att underlätta företagandet i kommunen är att vara lyhörd och ett annat att följa lagar och regler och behandla alla lika.
En viktig del i företagarklimatet är förutsägbarhet, regelsystem och det offentligas agerande ska kunna gå att förstå och förutse. En enkel sak att förbättra företagarklimatet för en kommun är alltså helt enkelt att inte bryta mot lagar och regler som ska skydda konkurrensen.
Kommunpolitikernas attityder till företagande har dessutom försämrats det senaste året. Kommunen har rasat hela 35 placeringar från plats 198 till plats 234.
Men allt är inte nattsvart. Det verkar trots allt som om kommunen tagit till sig av kritiken.
Nyligen valde kommunen att lägga ut försäljningen av Kappelshamns hamn på anbud. Ett alldeles korrekt förfarande. Sannolikt ger det också ett bättre pris än utan anbudsförfarande. Åtminstone blir priset marknadsmässigt och det innebär inte heller något stöd till enskild företagare.
Detta gynnar företagarklimatet och Gotlands skattebetalare. Med fler rätt och färre fel så finns goda förutsättningar för Gotlands kommun att återfå även förtroendet bland småföretagarna och klättra på kommunrankingen nästa år.

Mårten Hyltner Företagarombudsman Den Nya Välfärden

Andra bloggar om: , , ,

2 tankar på “Dagens Bild: Burgsvik – naturens färger”

Lämna en kommentar