Dagens Bild: Burgsvik – blommor utanför mitt köksfönster

090512-001
(Samma blomrabatt i november.)

Det är fan så märklig att man hittar bäst information om kommunens budgetberedning i den moderata ledarskribenten Mats Linders ledarartikel i Gotlands Allehanda i stället för i GA:s och GT:s redaktionella artiklar om budgetberedningen. Kan det tyda på dålig journalistik eller på en överjävligt ambitiös ledarskribent? Troligen ligger sanningen någonstans däremellan. De två ledarskribenterna i Gotlands Tidningar, socialdemokraten Håkan Ericsson och centerpartisten Eva Bofride, har i varje fall inget att tillföra.

Mats Linder skriver inledningsvis:

”Av materialets datering att döma (2009-09-11) så hade man tvingats spara bort fyra av årets månader för att få pengarna att räcka till.”

Inom Gotlands kommun förekommer ingen korrekturläsning. Det var det första jag fick lära mig när jag flyttade hit och stod och väntade på den buss som skulle gå enligt turlistan men inte gick i verkligheten. Bristen på korrekturläsare uppenbarades också förra året när det gjordes en ganska påkostad broschyr med titeln ”Vision och varumärkesplattform för Gotland – den magiska ön” vilket föranledde en medborgarmotion av Ylva Liljeholm om att densamma skulle dras in med motiveringen:

”Broschyren ”Vision och varumärkesplattform för Gotland – den magiska ön” är full av skrivfel, stavfel, språkfel samt pinsamma generaliseringar av hur gotlänningar är. /…/ Att dela ut den i marknadsförande syfte riskerar att Gotland och Gotlands kommun blir driftskucku i hela landet.”

En härlig karaktärisering av gotlänningen ingår i nämnda skrift. Vad sägs om följande:

”Den absolut viktigaste och avgörande profilbäraren är dock alla vi som bor, lever och verkar på Gotland. Gotlänningarna är jordnära och familjära. Vi strävar efter det som är naturligt, äkta och genuint och arbetar för en hållbar utveckling. Det har gjort oss Gotlänningar till mycket omtyckta människor som anses öppna och gästvänliga.”

Så kan det gå när ambitionsnivån är lägre än låg. Men åter till budgeten. Beslutet, i dessa nedskärnings och besparingstider, att bygga arenahall och nytt badhus visar på att det finns andra ambitioner som har företräde framför kommunens kärnverksamhet. Och varför berättar Mats Linder.

”Plötsligt förvandlas Eva Nypelius från Spara till Slösa. Plötsligt är det inte längre viktigt att hålla igen, utan att satsa. Plötsligt ska man inte längre hålla koll på kostnaderna utan stimulera ekonomin.
Jag förstår ingenting. Eller snarare – jag förstår precis. Det hänger inte ihop med föresatsen att prioritera barnen och kärnverksamheten. Men arenahall och badhus, det är roliga projekt. Och det är att bygga monument. De projekten vill kommunledningen inte avstå ifrån. Trots att satsningen motsäger allt man säger sig stå för.

Filmsatsningen är ett annat drömäventyr som kommunledningen inte vill släppa. Det var i slutet av mars som det meddelades att kommunen ska satsa sex miljoner om året på nätverket Filmön Gotland.
Den foten i klaveret väljer man att inte dra ur. För vad är film?
Ett roligt projekt. Publikknipande. Börjar vi inte ana ett mönster?”

Nog är det så alltid och samtidigt som kommunen bl a tar bort gratis busskort till skolbarn och -ungdomar och sparar 1,3 miljoner så fortsätter bidragen till näringslivet dock med en minskning på 2,6 miljoner. Mats Linder igen:

”Projektet Tillväxt Gotland får klartecken om fortsatt kommunalt stöd. Det var tänkt att Tillväxt Gotland skulle bli självfinansierat. Det verkar mycket, mycket avlägset. I dagsläget skulle man tvingas höja medlemsavgiften med flera tusen procent för att uppnå självfinansiering. Teoretiskt. För om man höjer medlemsavgiften med säg 3 500 procent så KAN det ju tänkas att några omprövar medlemskapet.
Nå, näringslivsanslaget minkas med 2,6 miljoner. Jag hoppas att det innebär startskottet till en klarsynt rabattrensning i den rika floran av kommunala och semikommunala näringslivstillvända verksamheter.”

P.S. Läs även Mats Linders skarpa ledarartikel om den kritiserade broschyren ”Vision och varumärkesplattform för Gotland – den magiska ön”, han är rolig, klarsynt och skarp. D.S.

Andra bloggar om: , , ,

Lämna en kommentar