Tott Resorts svartbygge Wisby Beach Club kan tvingas rivas

dsc_6295.jpg

dsc_6300.jpg

Somliga tycker att det är synd att Gotland är underordnat de lagar som gäller för Sverige, de skulle helst vilja att Gotland styrde sig självt.

”Nepotism
är en sorts ism
som även kan betraktas
som ett system
av teorem
där regelverken slaktas”

Så lyder inledningen av Rutgers dikt Svågerpolitik som finns i veckans nummer av Läsarnas Fria Tidning.

Idag stod att läsa i både GT och GA att svartbygget Wisby Beach Club som tillhör komplexet Tott Resort vid Norderstrand, men är beläget på sandstranden väster om den väg som skiljer camping/turismområdet från strandskyddat strandområde, kanske kommer att tvingas rivas. Nu har nämligen Miljödomstolen beslutat att bolaget inte får dispens från strandskyddet.

Gången i detta ärende var den att först sattes bygget på sandstranden igång, sedan inskickades en ansökan om dispens till Länstyrelsen. Den beviljades av landshövding Marianne Samuelsson trots att de två juridiskt sakkunniga handläggaran gick emot. Länstyrelsen har också i sin myndighetsutövning skyldighet att polisanmäla överträdelser mot strandskyddet men landshövding Marianne Samuelsson valde i just detta fallet att inte göra en polisanmälan trots att man som myndighet alltså är skyldig till det. Nu har i alla fall Naturvårdsverket, som överklagade Länstyrelsens beslut att bevilja dispens, och som är baserad i Svenska huvudstaden och inte har några lokala kopplingar, lämnat in en polisanmälan.

Gotlands Tidningar skriver:

”Miljödomstolen, som varit på plats och sett bygget, konstaterar att anläggningen mera har karaktären av en exklusiv restaurang än en
kioskservering. Om- och tillbyggnaden är så omfattande att det krävs strandskyddsdispens, och det delas bara ut om det finns särskilda skäl.

Några sådana finns inte, enligt rätten som påpekar att strandremsan från Visby och norrut, har stor betydelse för det rörliga friluftslivet och får inte störas. Den avhållande effekten får anses ha ökat betydligt och möjligheten att uppehålla sig och promenera på stranden har inskränkts. Det finns risk att badgäster undviker stranden eftersom den kan uppfattas som privat.
Rätten anser också att man brutit mot föreskrifterna för Gotlandskustens naturreservat som förbjuder att man förändrar byggnaden så att den används till något annat.

Länsstyrelsen avvaktar vad som händer i ärendet. När sista domen vunnit laga kraft kan ärendet hamna på länsstyrelsens bord igen.
– Om företaget inte får dispens från strandskyddet måste vi pröva om delar av anläggningen kan vara kvar eller om allt måste rivas, säger landshövding Marianne Samuelsson.”

Det ska bli väldigt intressant och se vad landhövding Marianne Samuelsson kommer att ta sig för när hon ska verkställa Miljödomstolens dom. Sedan Pigge Werkelin skrev en rabiat och okunnig insändare om Marianne Samuelsson, med rubriken ”Jag har tappat förtroendet för landshövdingen”, så har landshövdignen valt att se mellan fingrarna på mycket av Pigge Werkelins framfart på Gotland. Med skrik och gap kommer man på Goltand så långt så att all myndighetsutövning blir ett enda stort rättshaveri. Detta har bekräftats gång efter annan när ärenden drivits vidare till myndigheter på fastlandet. Då får lokala myndigheter kritik för att de inte följer lagen.

Klicka på rubrikerna nedan så får ni läsa hela Gotlands Tidningar:s föredömliga artikelserie om Tott Restorts etablering i Visby. Då förstår ni varför jag inledde med dikten Svågerpolitik och vilken gigantisk nonchalans för lagen Gotlands makthavare har.

För er som inte redan gjort det: Läs Mårten Hyltners, Företagarombudsman på den nyliberala tankesmedjan Den Nya Välfärden, svidande kritik av det gotländska företagsklimatet. Här kommer en godbit som sammanfattar Mårten Hyltners tankar om Gotland.

”Detta är typexempel på hur kommunen genom felaktiga beslut snedvrider konkurrensen och hur vissa företagare favoriseras framför alla andra.
Detta visar på såväl bristande respekt för gällande lagar och regler som dåliga attityder till företagande, vilket naturligtvis påverkar det lokala företagande negativt. Dessutom får inte kommuninvånarna tillräckligt betalt för sina gemensamma tillgångar.”

Det ligger något i vad han säger…  😉

Andra bloggar om: , , , , , , , ,
Intressant

Lämna en kommentar