Nedslag på Furillen/Furilden, på min väg till Fårö

På min väg norrut, i tisdags, passade jag på att göra en avstickare till Furliden/Furillen (välj uttal/stavning själv). Furillen ska ju, om ägaren Johan Hellström får som han vill, bli vad Hellström kallar ”Furillen Studios”, etableringar i kreativ anda inom konst, musik och arkitektur. För detta vill Hellström göra ännu större ingrepp i kultur- och naturlandskapet på Furillen. Jag citerar Gotlands Allehanda.

För att ge utrymme åt kommande etableringar behöver planprogrammet för Furillen ändras. Furillens Utvecklings AB kommer därför att begära att Gotlands kommun utvidgar det område som avsatts för företagsetableringar.
– Får vi ett större område så sätt blir det lättare att skydda nyckelbiotoperna, säger Johan Hellström.

Jag tror ingen av vår världs mest beundrade och intelligenta filosofer skulle kunna hitta någon logik i Johan Hellströms uttalande. Logiken säger och är tvärt om: Genom att hålla exploateringen till ett så litet område som möjligt blir det möjligt att skydda nyckelbiotoper. Då skyddar man också öns rekreationsvärden och kultur- och naturlandskap bättre än vid utbredd bebyggelse.

Johan Hellström har blivit upphöjd till företagsguru av de som styr på Gotland. Därför blir jag inte överraskad om de tar Hellströms råd om hur man bäst skyddar nyckelbiotoperna på allvar och ger honom en detaljplan som medger ökad kapitalisering av Furillens unika miljö, samtidigt som Furillen förstörs som ”orört” rekreationsområde för överblickbar framtid.

Jag tycker man kan avstå natur- och kulturvärden om det verkligen skapas ett betydelsefullt antal arbeten. Men att bygga en kåk här och en kåk där och därmed ta massor av natur i anspråk, och med dessa främmande byggnader i naturen sabba naturupplevelser på stora arealer även utanför själva tomtgränserna, för en handfull arbeten är helt oacceptabelt.

Jag har ännu inte lagt mig i debatten och kalkbrytning på Gotland just för att den verksamheten, trots stora intrång i naturen, ger ett betydelsefullt antal arbetstillfällen. Tyvärr rationaliseras kalkindustrin och snart kommer man kanske till en brytpunkt där ingreppen inte ger så många arbetstillfällen att det är försvarbart. Och påverkar kalkbrytningen grundvattnet så är det oförsvarbart oavsett antal arbetstillfällen.

Alltså: Sälj inte ut Gotland billigt!

Det talas bland makthavare och skrivs mycket i lokalpressen om hur Johan Hellström skapar arbetstillfällen på norra Gotland. Men hur många är det egentligen av lokalbefolkningen som behövs för att serva t ex team som kommer från Stockholm till Furillen för att fotografera? Hur många heltidsanställda kockar, hur många heltidsanställda städare, hur många heltidsanställda totalt?
Hur många arbetstillfällen, som går att leva på, ges lokalbefolkningen av den verksamhet, ”Furillen Studios”, Johan Hellström vill offra Furillen för?

Läs vad jag bloggade om Furilden för ett och ett halvt år sedan.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Lämna en kommentar