Dagens Bild: Visby – flaggorna hissade vid Östergravar

DSC_0044

Det känns tryggt att veta att även i år har kommunen råd att hissa flaggorna på stängerna på ringmuren. Synd att de styrande inte är lika motiverade att låta smycka ringmuren med flaggor även vid andra tillfällen. Jag tycker det är jättefint med flaggor och skulle önska att kommunens beslutsfattare hissade flaggorna varje gång jag kom till Visby. Mig veterligt så är det endast under Almedalsveckan som flaggorna hissas på ringmuren, men nog borde det finnas även andra tillfällen, eller är politrukerna och deras följe som besöker Visby under Almedalsveckan så otroligt mycket mer värda att få se ett utsmyckat Visby än alla vi andra?

I vilket fall som helst var det hett som i helvetet i Visby idag. Min hjärna känns helt kokt.

Vad gäller kändisar så såg jag två. 😉 Detta är för fan inte Svensk Damtidning… Men OK, jag såg Mats Knutsson, politisk kommentator i SVT, och Lena Adelsson-Liljerot, kulturminister. Men på torsdag blir det lite klass på Almedalsveckan. Då kommer Frances Tuuloskorpi och håller föredrag i S:t Hansskolan klockan 13.30 till 14.30. Vore jag där, , skulle jag be henne om en autograf. Hon är så jävla duktig att hon är i stort sett helt okänd. Skulle SVT någon gång ta och reprisera Mikael Olssons film ”Fackklubb 459” så se den, eller googla och köp den på dvd. Frances Tuuloskorpi har huvudrollen.

Andra bloggar om: , , ,

Snäcks camping knäcks inte av viten för svartbyggen

DSC_2114Villavagnar som Gotlands kommuns byggnadsnämnd ansåg vara en ”tillfälliga åtgärd” och som byggnadsnämnden därför gett tillfälligt bygglov.

Sex dagar som skakade Gotland, tog slut i torsdags. 😉

Fredagen den 19:de juni kunde vi läsa i Gotlands Tidningar att det vite som förelagts Snäcks camping för svartbygge och olovlig uthyrning skulle knäcka familjerna Werkelin och Harelvis företag ekonomiskt. Pigge Werkelin uttalar sig i GT:

”- Det blir tre miljoner kronor i vite för ett år. Det är helt orimligt! Det måste vara det högsta vite som dömts ut på Gotland. Och då pratar vi om husvagnar och uthyrningsstugor – på en camping!
– Det här kommer att knäcka Snäcks Camping, och det är grunden för den andra verksamheten på ön så det kommer att få konsekvenser för dem.”

Hela Gotland skakade, samtidigt som vi höll andan. Men torsdagen den 25:te juni kunde vi alla andas ut och dra en suck av lättnad efter att ha läst Niklas Harlevis besked i Gotlands Allehanda.

”- Eventuellt låter vi villavagnarna stå kvar. Vi betalar hellre vitet.”

Till saken hör ju att det inte var byggnadsnämnden på Gotland som initialt ville att Snäcks camping skulle tvignas följa lagen. Det var okorrumperade statliga myndigheten Boverket som på uppdrag av Miljödepartementet var och inspekterade Snäcks camping och upptäckte att där fanns fler villavagnar och uthyrningsstugor än vad bygglovet tillät. Boverket riktade också skarp kritik mot Byggnadsnämndens hantering av Snäck. Både Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda återgav Boverkets kritik.

”Miljödepartementet har vänt sig till Boverket för att få experternas synpunkter på om kommunens handläggning av planen har skett i överensstämmelse med lagen
Det har den inte gjort, förklarar Boverket i ett yttrande.
För det första stämmer den detaljplan som upprättats för campingområdet inte överens med den översiktsplan som gäller för norra Visby. Detaljplanen innebär en hårdexploatering av ett område som utpekats som riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Här växer den starkt hotade dikesskräppan och här finns Visbytraktens mest utnyttjade strövområde.
Den detaljplan som antagits av kommunen tar ett stort avsteg från intentionerna i översiktsplanen, tycker Boverket:
”När planen är fullt utbyggd kommer området att mer likna ett industriområde för turism”, förklarar man i yttrandet till miljödepartementet.
Om ett förslag till detaljplan avviker från vad som har angivits i en översiktsplan ska det framgå när planen ställs ut, men detta har inte skett.
/…/
Dessutom konstaterar Boverket med viss häpnad att kommunen har utfärdat tillfälliga bygglov för inte mindre än 105 villavagnar och stugor i området under planarbetets gång. Alla bygglov i områdets övre del upphävdes av kammarrätten i december, eftersom de inte ansågs vara tillfälliga.
Arkitekten Kristina Adolfsson som varit föredragande i ärendet på Boverket tror att den domen kommer att stå sig:
– I lagstiftningen är det kristallklart: Det måste finnas en plan innan man kan utfärda bygglov. Jag har aldrig tidigare sett något exempel på att man har utfärdat tillfälliga bygglov i den här omfattningen i väntan på att en detaljplan ska bli klar.”

Nu såg sig Gotlands Byggnadsnämnd tvungen att agera. De vågar helt engkelt inte blunda för Snäcks campings lagtrots nu när en okorrumperad statlig myndighet ligger på. Agerade gjorde Byggnadsnämnden genom att utfärda ett vite som var så lågt att det helt enkelt lönade sig för Snäcks camping att låta de 5 villavagnarna, som inte har bygglov, stå kvar och betala vitet på 32 000 kronor i veckan. Även i detta fall gör alltså Byggnadsnämnden ett avsteg från lagen.

Lag (1985:206) om viten

Vitesbelopp

3 § När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet.

Hur det står till med de 8 uthyrningstugorna, som också förelagt med vite om de används till uthyrning, är oklart.

Nu verkar det i alla fall som om Snäcks camping överlever och Pigge Werkelin kommer att fortsätta exploatera Gotland. Nu blir det tyst i lokalpressen ett tag tills Pigge Werkelin återigen tappar sin napp och börjar gallskrika och tycka att kommunen är dum som inte gör som han vill…

Villavagnarna på Snäck är en låång historia som jag skrivit en hel del om tidigare. Läs fler av mina bloggartiklar om Snäcks camping.

Almedalsveckan startar i den korrupta kommunen

DSC_5594

Idag inleds Almedalsveckan. Under en vecka ska politiker från hela landet mingla runt i en odemokratisk och korrupt kommun. För er som lurats hit av att jag taggat inlägget med ”Almedalsveckan” ska jag här ge exempel på vari Gotlands korruption består.
För att ni ska få begreppet korruption klart för er tycker jag ni bör läsa Inga-Britt Ahlenius DN-artikel ”Se upp med ”affärer” och ”gräddfiler”!”.

Tills idag, Almedalsveckans start, har det uppförts en klunga hus på parkeringen mellan kallbadhuset och hamnbassängen. Det är företaget Leva Husfabrik AB, som under 17 veckor, ska visa upp sina ekologiska hus, berättar Gotlands Allehanda.

Under våren fick vi dock, genom lokalpressen, veta att kommunen behöver fler parkeringplatser nere vid hamnen. För att uppnå detta skulle två biluthyrningsföretag avhysas. Ann-Sofi Lindskog, chef för kommunens gatu- och markavdelning, tyckte att det är fel att kommunen ska gynna ett par hyrbilsfirmor med attraktiv mark i hamnen. Därför avhystes de två biluthyrningsföretagen som under många år haft en liten plats, för några bilar och varsin friggebod, i en träddunge utanför färjeterminalen. Då skrev jag bloggartikeln Vinnare och förlorare när familjen Lindskog styr i kommunen.

”Vi ska se om det finns någon annan kommunal mark. Men i hamnen blir det inte”, sade Ann-Sofi Lindskog till Gotlands Tidningar. Om biluthyrarna försvann räknade kommunen med att kunna anlägga ett 30-tal nya platser.
Biluthyrningsföretagen som blev varslade om flyttning först i slutet av februari vägrade flytta på sig inför den stundande sommaren. Då tog kommunens företrädare fram storsläggan. Tekniska förvaltningens chef Bertil Klintbom hävdade att: ”De gör sig skyldiga till ockupation av kommunal mark” och även han motiverade avhysandet med behovet av parkeringsplatser. ”De vet att vi behöver marken för nya parkeringsplatser”, sade Klintbom till Gotland Tidningar.
För att fördriva de motvilliga biluthyrarna från sin funktionella plats gick Tekniska nämnden så långt som till polisanmälan. Så viktiga ansågs alltså de 30 parkeringsrutorna vara, .

Nu har kommunen alltså låtit företaget Leva få disponera minst lika många parkeringsrutor på minst lika attraktiv plats som de avhysta biluthyrarna. Hur går detta ihop, kan man fråga???

Jo, Gotland har en lång tradition av korruption och särbehandling. Detta syns inte på ytan. Jag flyttade till Gotland den 25:te februari 2006 men inte förrän i maj 2007 föll bitarna på plats och jag förstod till fullo hur kommunens politiker och tjänstemän tillsammans med en lojal lokalpress och vissa priviligierade företagare styr kommunen utan någon hänsyn till befolkningsmajoriteten eller Sveriges rikes lagar. Kommunens lagstrots uppenbarar sig när någon behagar överklaga kommunala beslut till högre instans på fastlandet. Då får kommunen stå med skammen.

På Gotland finns tre slutna sällskap som förbehålls öns ”elit”. Det är De Badande Wännerna, Rotary och Frimurarna. Bara vetskapen om att de flesta av kommunens högre politiker och tjänstemän är medlemmar i ett eller flera av dessa slutna sällskap är god grund till att misstänka att det är i dessa slutna sällskap Gotlands politik utformas och beslutas, innan den förs fram som kommunalt tjänstemannaförslag och formellt beslutas i de politiska instanserna.

Chefen för länsrätten på Gotland är medlem i både De Badande Wännerna och Rotary, och kom med följande horribla uttalande, i Gotlands Tidningar, som skäl till varför länsrätten inte, så som regeringen just beslutat, ska flyttas från Gotland till Stockholm.
”Man kommer att känna sig mer anonym inför domstolen. Jag tror att fler kommer att avstå från att driva sina mål vidare på grund av det här, och det är inte bra för rättssäkerheten.
Eftersom vi är en liten enhet som ligger nära till hands, har gotlänningarna haft en god service. Man har alltid kunnat ringa och komma in och prata med dem som är ansvariga i ens mål. Så kommer det inte att bli nu.”

I en rättstat ska domstolen inte vara vän eller bekant med någondera av målens parter. Detta för att undvika att domslutet påverkas av jäv. Här tycker alltså chefen för länsrätten på Gotland tvärt om. Detta föranledde mig att skriva två bloggartklar om saken; Bra att Gotlands länsrätt flyttas till Stockholm och Ytterligare argument för länsrättens flytt från Gotland. Där utvecklar jag mina tankar om varför det är bra att länsrätten, och för all del all myndighetsutövning, flyttas från Gotland. Jag skrev även hur medlemskap i de slutna sällskapen kopplar samman kommunens politiker och tjänstemän med näringlivet på ett sätt som kan antas vara förklaringen till öns korrupta styre; där en liten minoritet gynnas på majoritetens bekostnad.
T ex har det under året varslats och sagts upp många inom vård, skola och omsorg. Samtidigt anser sig kommunen ha råd att bygga både en kryssningskaj för mellan 150 till 190 miljoner och en idrottsarena i samma kostnadsspann. Ännu har kommunen inte fått lönsamhet i den kongresshall som byggdes för några år sedan (mer om den nedan) utan får varje år betala ett antal miljoner som hyresbidrag.
Utmärkande för kommunes investeringar är att de handlar om att gynna turistbranschens olika aktörer på ön.
I det offentliga samtalet, där media okritiskt sprider politiker och turism-intressenternas propaganda, påstås turismen vara Gotland huvudnäring. I själva verket står turisterna/besökarna för cirka 10 procent av öns bruttoregionalprodukt och ger arbete åt cirka 5 procent av öns förvärvsarbetande (företagare samt löntagare).

I en artikel på ledarsidan den 17:de juni sedan skrev Eva Nypelius (c), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, följande om demokrati. ”Ett demokratiskt fattat beslut ska bygga på fakta och på vad majoriteten tycker inte på vad en ”högröstad grupp” ger uttryck för i enskilda frågor.” Detta som svar på den opinion som vill bevara ”hällarna”. Redan i nästa stycke gör Eva Nypelius klart vad som gäller i praktiken. När det gäller placeringen av en planerad idrottsarena, är det viktigare att ta hänsyn till ekonomi och särintressen än att bevara en bit obebyggd, men av många nyttjad, mark vid havsklinten direkt söder om Visby. Eva Nypelius skriver: ”Men en idrottshall behöver väl inte havsutsikt, säger då vän av ordning? Nej, men för att få sponsorer och investerare intresserade krävs mervärden.”

Att Gotland kommun låter intressenter, de som förväntar sig att tjäna en hacka, utreda kommunens framtida investeringar har jag skrivit om tidigare, bl a i bloggartikeln Gotlands kommun låter intressenter utreda kommunala investeringar där jag tar upp tillkomsten av kongresshallen och den planerade idrottsarenan.

Ni som nu fått blodad tand och vill läsa mer om demokrati, korruption och rättsäkerhet på Gotland kan ju klicka på på dessa ord. Glöm inte bort att det går att klicka sig bakåt i tiden och läsa fler bloggartiklar med hjälp av länken ”« Föregående sida” som finns längst ner på sidorna.

Kampen för demokrati och rättsäkerhet på Gotland går vidare… hänger du med?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
Intressant

Ytterligare argument för länsrättens flytt från Gotland

DSC_9830

Jag skrev för en knapp vecka sedan bloggartikeln ”Bra att Gotlands länsrätt flyttas till Stockholm” där jag fastslår att för rättsäkerheten och likheten inför lagen är det bra att Gotlands länsrätt flyttas till Stockholm. Detta med tanke på de märkligheter länsrättens chef, lagman Peter Freudenthal, sagt till lokalpressen samt hans medlemskap i det slutna sällskapet De Badande Wännerna  – ”där många betydande personer på Gotland ingår”.

Idag fick jag via mejl en förfrågan om jag visste var man kunde finna en medlemsförteckning för Rotary på Gotland. Visserligen hittade jag ingen fullständig medlemsförteckning men väl en artikel som berättar att bl a följande personer var medlemmar i Rotary på Gotland år 2003.

* Peter Freudenthal, lagman och chef för Länsrätten
* Sture Stenström, lagman Gotlands Tingsrätt
* Eva Ernstson, rådman Gotlands Tingsrätt

Alltså finns det ytterligare ett starkt argument – medlemskap i ännu ett slutet sällskap – för att flytta Gotlands länsrätt till Stockholm, där inga vänskapsband kan förmodas påverka rättens utslag.
Läs mer om vad jag anser om myndighetspersoner som är medlemmar slutna sällskap och hur det kan påverka förtroendet för demokratin och rättsäkerheten i den tidigare bloggartikeln ”Bra att Gotlands länsrätt flyttas till Stockholm”.

Eftersom artikeln jag fann är så upplysande om Gotlands  maktstrukturer 2003 – förmodligen är 2009 års motsvarande myndighetspersoner också medlemmar i Rotary- så tar jag mig här friheten att publicera hela artikeln. All heder åt dåvarande nättidningen Screentan som åren 2003 till 2006 gjorde ett mycket ambitiöst och förtjänstfullt arbete – som jag aldrig kommer i närheten av – med att försöka införa demokrati och rättsäkerhet på Gotland. Tyvärr blev det ju ingen framgång i det arbetet, att försöka införa demokrati och rättsäkerhet på Gotland tycks än så länge utsiktlöst även om opinionen mot maktmissbruk har växt och börjat höras allt mer på ön.

DE DOLDA NÄTVERKEN

Det existerar nätverk mellan politiker och näringsliv. En symbiotisk samverkan avsedd att gynna kommunal tillväxt och enskilda näringsidkare. Ett av dessa nätverk är Rotary. Screentan har granskat bl a vilka kommunal- och statstjänstemän som äger medlemskap i Gotlands Rotaryklubbar.

Människan har kvar ett flockbeteende där man söker gynna och få bekräftelse av den grupp man ingår i. Att år efter år, en gång i vecka, äta lunch och samtala med en mycket homogen skara välbärgade, inflytelserika representanter för öns största företag påverkar naturligtvis.Det är inte automatiskt något fel i att kommunala beslutsfattare för en dialog med representanter för näringslivet. Men när man gör det regelbundet och utan insyn, blir det ett demokratiskt problem. Dessutom kan man ifrågasätta lämpligheten i att folkvalda myndighetsutövare ingår i en sammanslutning med tydliga särintressen.

Dessa särintressen är något som Rotary själva förnekar :
– Vi träffas bara för att ha trevligt och arbeta med välgörenhet, säger kommunjurist Jan Olsson.

månadens företag
På Rotaryklubben Wisborg utser man ”månadens företag” som får sin logotyp på klubbens webbsida. GotlandsHem, GEAB, Visby Invest, Wisab, Destination Gotland och Nordea är företag som hitills ansetts utmärka sig. I samtliga dessa företag har en ägare, VD eller annan hög chef medlemskap i Rotary.

kommunen överlåter mark till Rotarypresident
Kommunen har, i två omgångar, överlåtit stora markområden till byggföretaget Wisab vars VD, Håkan Ohlsson, var dåvarande Rotarypresident. Kommunstyrelsen bestod av bl a Hans Klintbom, Lena Celion, Majvor Östergren – även dessa medlemmar i Rotary.

Fler myndighetsutövare med medlemskap i Rotary

 • Lillemor Arvidsson, Landshövding
 • Jan Olsson, kommunjurist – Gotlands kommun
 • Lena Thalin, regional utvecklingschef – Gotlands kommun
 • Per Erik Edlund, planeringsstrateg ledningskontoret – Gotlands kommun
 • Leif Hansson, projektledare Tekniska förvaltningen – Gotlands kommun
 • Anders Tingström, seniorkonsult – Tekniska Förvaltningen – Gotlands kommun
 • Roy Hansson, riksdagsman, kommunalråd – Gotlands kommun
 • Majvor Östergren, kommunalnämndsordförande – Gotlands kommun
 • Lena Celion, kommunalråd – Gotlands kommun
 • Hans Klintbom, kommunalråd – Gotlands kommun
 • Lena Andersson, arbetsförmedlingschef – Arbetsförmedlingen
 • Gun Zachrisson, försvarsdirektör – Länstyrelsen
 • Mats-Ola Rödén, socialchef – Gotlands kommun
 • Jan Bäckström, direktör – ALMI Företagspartner
 • Jan Bejrum, räddningschef – Räddningstjänsten
 • Anette Wilén, länspolismästare
 • Lars Samuelsson, VD – GEAB
 • Carl Eklund, VD – Gotlandshem
 • Peter Freudenthal, lagman & chef för Länsrätten
 • Sture Stenström, lagman – Gotlands Tingsrätt
 • Eva Ernstson, rådman – Gotlands Tingsrätt

Ta gärna en titt i Screentans gamla artikelarkiv med texter från åren 2003 till 2006. Där finns mycket intressant läsning. Jag gjorde för ett drygt år sedan en egen inventering i Screentans gamla arkiv och listade mina favoriter i min bloggartikel ”Artiklarna som avslöjar Gotland”.

Andra bloggar om: , , , , , ,
Intressant