Ytterligare argument för länsrättens flytt från Gotland

DSC_9830

Jag skrev för en knapp vecka sedan bloggartikeln ”Bra att Gotlands länsrätt flyttas till Stockholm” där jag fastslår att för rättsäkerheten och likheten inför lagen är det bra att Gotlands länsrätt flyttas till Stockholm. Detta med tanke på de märkligheter länsrättens chef, lagman Peter Freudenthal, sagt till lokalpressen samt hans medlemskap i det slutna sällskapet De Badande Wännerna  – ”där många betydande personer på Gotland ingår”.

Idag fick jag via mejl en förfrågan om jag visste var man kunde finna en medlemsförteckning för Rotary på Gotland. Visserligen hittade jag ingen fullständig medlemsförteckning men väl en artikel som berättar att bl a följande personer var medlemmar i Rotary på Gotland år 2003.

* Peter Freudenthal, lagman och chef för Länsrätten
* Sture Stenström, lagman Gotlands Tingsrätt
* Eva Ernstson, rådman Gotlands Tingsrätt

Alltså finns det ytterligare ett starkt argument – medlemskap i ännu ett slutet sällskap – för att flytta Gotlands länsrätt till Stockholm, där inga vänskapsband kan förmodas påverka rättens utslag.
Läs mer om vad jag anser om myndighetspersoner som är medlemmar slutna sällskap och hur det kan påverka förtroendet för demokratin och rättsäkerheten i den tidigare bloggartikeln ”Bra att Gotlands länsrätt flyttas till Stockholm”.

Eftersom artikeln jag fann är så upplysande om Gotlands  maktstrukturer 2003 – förmodligen är 2009 års motsvarande myndighetspersoner också medlemmar i Rotary- så tar jag mig här friheten att publicera hela artikeln. All heder åt dåvarande nättidningen Screentan som åren 2003 till 2006 gjorde ett mycket ambitiöst och förtjänstfullt arbete – som jag aldrig kommer i närheten av – med att försöka införa demokrati och rättsäkerhet på Gotland. Tyvärr blev det ju ingen framgång i det arbetet, att försöka införa demokrati och rättsäkerhet på Gotland tycks än så länge utsiktlöst även om opinionen mot maktmissbruk har växt och börjat höras allt mer på ön.

DE DOLDA NÄTVERKEN

Det existerar nätverk mellan politiker och näringsliv. En symbiotisk samverkan avsedd att gynna kommunal tillväxt och enskilda näringsidkare. Ett av dessa nätverk är Rotary. Screentan har granskat bl a vilka kommunal- och statstjänstemän som äger medlemskap i Gotlands Rotaryklubbar.

Människan har kvar ett flockbeteende där man söker gynna och få bekräftelse av den grupp man ingår i. Att år efter år, en gång i vecka, äta lunch och samtala med en mycket homogen skara välbärgade, inflytelserika representanter för öns största företag påverkar naturligtvis.Det är inte automatiskt något fel i att kommunala beslutsfattare för en dialog med representanter för näringslivet. Men när man gör det regelbundet och utan insyn, blir det ett demokratiskt problem. Dessutom kan man ifrågasätta lämpligheten i att folkvalda myndighetsutövare ingår i en sammanslutning med tydliga särintressen.

Dessa särintressen är något som Rotary själva förnekar :
– Vi träffas bara för att ha trevligt och arbeta med välgörenhet, säger kommunjurist Jan Olsson.

månadens företag
På Rotaryklubben Wisborg utser man ”månadens företag” som får sin logotyp på klubbens webbsida. GotlandsHem, GEAB, Visby Invest, Wisab, Destination Gotland och Nordea är företag som hitills ansetts utmärka sig. I samtliga dessa företag har en ägare, VD eller annan hög chef medlemskap i Rotary.

kommunen överlåter mark till Rotarypresident
Kommunen har, i två omgångar, överlåtit stora markområden till byggföretaget Wisab vars VD, Håkan Ohlsson, var dåvarande Rotarypresident. Kommunstyrelsen bestod av bl a Hans Klintbom, Lena Celion, Majvor Östergren – även dessa medlemmar i Rotary.

Fler myndighetsutövare med medlemskap i Rotary

 • Lillemor Arvidsson, Landshövding
 • Jan Olsson, kommunjurist – Gotlands kommun
 • Lena Thalin, regional utvecklingschef – Gotlands kommun
 • Per Erik Edlund, planeringsstrateg ledningskontoret – Gotlands kommun
 • Leif Hansson, projektledare Tekniska förvaltningen – Gotlands kommun
 • Anders Tingström, seniorkonsult – Tekniska Förvaltningen – Gotlands kommun
 • Roy Hansson, riksdagsman, kommunalråd – Gotlands kommun
 • Majvor Östergren, kommunalnämndsordförande – Gotlands kommun
 • Lena Celion, kommunalråd – Gotlands kommun
 • Hans Klintbom, kommunalråd – Gotlands kommun
 • Lena Andersson, arbetsförmedlingschef – Arbetsförmedlingen
 • Gun Zachrisson, försvarsdirektör – Länstyrelsen
 • Mats-Ola Rödén, socialchef – Gotlands kommun
 • Jan Bäckström, direktör – ALMI Företagspartner
 • Jan Bejrum, räddningschef – Räddningstjänsten
 • Anette Wilén, länspolismästare
 • Lars Samuelsson, VD – GEAB
 • Carl Eklund, VD – Gotlandshem
 • Peter Freudenthal, lagman & chef för Länsrätten
 • Sture Stenström, lagman – Gotlands Tingsrätt
 • Eva Ernstson, rådman – Gotlands Tingsrätt

Ta gärna en titt i Screentans gamla artikelarkiv med texter från åren 2003 till 2006. Där finns mycket intressant läsning. Jag gjorde för ett drygt år sedan en egen inventering i Screentans gamla arkiv och listade mina favoriter i min bloggartikel ”Artiklarna som avslöjar Gotland”.

Andra bloggar om: , , , , , ,
Intressant

Lämna en kommentar