Almedalsveckan startar i den korrupta kommunen

DSC_5594

Idag inleds Almedalsveckan. Under en vecka ska politiker från hela landet mingla runt i en odemokratisk och korrupt kommun. För er som lurats hit av att jag taggat inlägget med ”Almedalsveckan” ska jag här ge exempel på vari Gotlands korruption består.
För att ni ska få begreppet korruption klart för er tycker jag ni bör läsa Inga-Britt Ahlenius DN-artikel ”Se upp med ”affärer” och ”gräddfiler”!”.

Tills idag, Almedalsveckans start, har det uppförts en klunga hus på parkeringen mellan kallbadhuset och hamnbassängen. Det är företaget Leva Husfabrik AB, som under 17 veckor, ska visa upp sina ekologiska hus, berättar Gotlands Allehanda.

Under våren fick vi dock, genom lokalpressen, veta att kommunen behöver fler parkeringplatser nere vid hamnen. För att uppnå detta skulle två biluthyrningsföretag avhysas. Ann-Sofi Lindskog, chef för kommunens gatu- och markavdelning, tyckte att det är fel att kommunen ska gynna ett par hyrbilsfirmor med attraktiv mark i hamnen. Därför avhystes de två biluthyrningsföretagen som under många år haft en liten plats, för några bilar och varsin friggebod, i en träddunge utanför färjeterminalen. Då skrev jag bloggartikeln Vinnare och förlorare när familjen Lindskog styr i kommunen.

”Vi ska se om det finns någon annan kommunal mark. Men i hamnen blir det inte”, sade Ann-Sofi Lindskog till Gotlands Tidningar. Om biluthyrarna försvann räknade kommunen med att kunna anlägga ett 30-tal nya platser.
Biluthyrningsföretagen som blev varslade om flyttning först i slutet av februari vägrade flytta på sig inför den stundande sommaren. Då tog kommunens företrädare fram storsläggan. Tekniska förvaltningens chef Bertil Klintbom hävdade att: ”De gör sig skyldiga till ockupation av kommunal mark” och även han motiverade avhysandet med behovet av parkeringsplatser. ”De vet att vi behöver marken för nya parkeringsplatser”, sade Klintbom till Gotland Tidningar.
För att fördriva de motvilliga biluthyrarna från sin funktionella plats gick Tekniska nämnden så långt som till polisanmälan. Så viktiga ansågs alltså de 30 parkeringsrutorna vara, .

Nu har kommunen alltså låtit företaget Leva få disponera minst lika många parkeringsrutor på minst lika attraktiv plats som de avhysta biluthyrarna. Hur går detta ihop, kan man fråga???

Jo, Gotland har en lång tradition av korruption och särbehandling. Detta syns inte på ytan. Jag flyttade till Gotland den 25:te februari 2006 men inte förrän i maj 2007 föll bitarna på plats och jag förstod till fullo hur kommunens politiker och tjänstemän tillsammans med en lojal lokalpress och vissa priviligierade företagare styr kommunen utan någon hänsyn till befolkningsmajoriteten eller Sveriges rikes lagar. Kommunens lagstrots uppenbarar sig när någon behagar överklaga kommunala beslut till högre instans på fastlandet. Då får kommunen stå med skammen.

På Gotland finns tre slutna sällskap som förbehålls öns ”elit”. Det är De Badande Wännerna, Rotary och Frimurarna. Bara vetskapen om att de flesta av kommunens högre politiker och tjänstemän är medlemmar i ett eller flera av dessa slutna sällskap är god grund till att misstänka att det är i dessa slutna sällskap Gotlands politik utformas och beslutas, innan den förs fram som kommunalt tjänstemannaförslag och formellt beslutas i de politiska instanserna.

Chefen för länsrätten på Gotland är medlem i både De Badande Wännerna och Rotary, och kom med följande horribla uttalande, i Gotlands Tidningar, som skäl till varför länsrätten inte, så som regeringen just beslutat, ska flyttas från Gotland till Stockholm.
”Man kommer att känna sig mer anonym inför domstolen. Jag tror att fler kommer att avstå från att driva sina mål vidare på grund av det här, och det är inte bra för rättssäkerheten.
Eftersom vi är en liten enhet som ligger nära till hands, har gotlänningarna haft en god service. Man har alltid kunnat ringa och komma in och prata med dem som är ansvariga i ens mål. Så kommer det inte att bli nu.”

I en rättstat ska domstolen inte vara vän eller bekant med någondera av målens parter. Detta för att undvika att domslutet påverkas av jäv. Här tycker alltså chefen för länsrätten på Gotland tvärt om. Detta föranledde mig att skriva två bloggartklar om saken; Bra att Gotlands länsrätt flyttas till Stockholm och Ytterligare argument för länsrättens flytt från Gotland. Där utvecklar jag mina tankar om varför det är bra att länsrätten, och för all del all myndighetsutövning, flyttas från Gotland. Jag skrev även hur medlemskap i de slutna sällskapen kopplar samman kommunens politiker och tjänstemän med näringlivet på ett sätt som kan antas vara förklaringen till öns korrupta styre; där en liten minoritet gynnas på majoritetens bekostnad.
T ex har det under året varslats och sagts upp många inom vård, skola och omsorg. Samtidigt anser sig kommunen ha råd att bygga både en kryssningskaj för mellan 150 till 190 miljoner och en idrottsarena i samma kostnadsspann. Ännu har kommunen inte fått lönsamhet i den kongresshall som byggdes för några år sedan (mer om den nedan) utan får varje år betala ett antal miljoner som hyresbidrag.
Utmärkande för kommunes investeringar är att de handlar om att gynna turistbranschens olika aktörer på ön.
I det offentliga samtalet, där media okritiskt sprider politiker och turism-intressenternas propaganda, påstås turismen vara Gotland huvudnäring. I själva verket står turisterna/besökarna för cirka 10 procent av öns bruttoregionalprodukt och ger arbete åt cirka 5 procent av öns förvärvsarbetande (företagare samt löntagare).

I en artikel på ledarsidan den 17:de juni sedan skrev Eva Nypelius (c), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, följande om demokrati. ”Ett demokratiskt fattat beslut ska bygga på fakta och på vad majoriteten tycker inte på vad en ”högröstad grupp” ger uttryck för i enskilda frågor.” Detta som svar på den opinion som vill bevara ”hällarna”. Redan i nästa stycke gör Eva Nypelius klart vad som gäller i praktiken. När det gäller placeringen av en planerad idrottsarena, är det viktigare att ta hänsyn till ekonomi och särintressen än att bevara en bit obebyggd, men av många nyttjad, mark vid havsklinten direkt söder om Visby. Eva Nypelius skriver: ”Men en idrottshall behöver väl inte havsutsikt, säger då vän av ordning? Nej, men för att få sponsorer och investerare intresserade krävs mervärden.”

Att Gotland kommun låter intressenter, de som förväntar sig att tjäna en hacka, utreda kommunens framtida investeringar har jag skrivit om tidigare, bl a i bloggartikeln Gotlands kommun låter intressenter utreda kommunala investeringar där jag tar upp tillkomsten av kongresshallen och den planerade idrottsarenan.

Ni som nu fått blodad tand och vill läsa mer om demokrati, korruption och rättsäkerhet på Gotland kan ju klicka på på dessa ord. Glöm inte bort att det går att klicka sig bakåt i tiden och läsa fler bloggartiklar med hjälp av länken ”« Föregående sida” som finns längst ner på sidorna.

Kampen för demokrati och rättsäkerhet på Gotland går vidare… hänger du med?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
Intressant

Lämna en kommentar