Gotlands kommun kastar miljoner i sjön

091001-001

Man blir beklämd när man får veta hur mycket pengar Gotlands kommun kan tänkas kasta i sjön varje år för att som det heter utveckla och ge tillväxt.

Idag kunde man läsa i Gotlands Tidningar att Gotlands kommun har en Näringslivsenhet under ledning av en näringslivschef vid namn Kalle Löwenberg. Sedan tidigare vet jag att Gotlands kommun har en Tillväxtenhet under ledning av en tillväxtchef vid namn Stefan Persson. Dessutom har Gotlands kommun en utvecklingsdirektör vid namn Per Lindskog.

Och så har vi alla dessa näringslivsorganisationer som Gotlands kommun är med och finansierar. I Gotlands Tidningar idag kan man läsa att:

”Gotlands kommun listar själv på sin hemsida en rad organisationer och nätverk med olika former av näringslivsstödjande funktion, bland annat kommundrivna Regionala utvecklingsenheten (RUE) och Regionalt partnerskap på Gotland, samt Gotlands Turistförening, Gotland Interactive Park och Ung Företagsamhet Gotland, alla med ekonomiskt stöd från Gotlands kommun.”

Några siffor på hur mycket de olika föreningarna får fanns inte med i artikeln idag. Men igår skrev Gotlands Tidningar om kommunens bidrag till näringslivsorganisationen Tillväxt Gotland:

”Organisationen har sedan starten tilldelats två heltidstjänster och 4,8 miljoner kronor i reda pengar. De kontanta medlen har delats upp på två år: cirka 2,8 miljoner betalades ut 2008 och resterande två miljoner under 2009.”

Undrar hur mycket t ex Gotlands Turistförening får. Den organisationen har till skillnad mot Tillväxt Gotlands 2 anställda hela 13 anställda. Jag tror inte att medlemmarna i Gotlands Turistförening själva skulle vilja betala för dessa 13 stycken anställda.

Så här var det han sa Benito Mussolini:

”Det vore lämpligare om fascism kallades korporatism då det handlar om en förening av stats- och företagsmakt.”

Gotlands kommun gillar också företag bättre än människor. Gotlands politiker har under många år vägrat lägga en sjukvårdbudget som motsvarar gotlänningarnas efterfrågan av vård. Därför har det alltid blivit budgetunderskott, vilket resulterar i en ständigt tjat om nerskärningar inom vården. Men när det gäller kostnader för att hålla företagare, och specifikt turistföretagen, under armarna har det inte funnits några snäva budgetramar. Då minsann har politikerna skjutit till pengar i massor, till det fåtal som gynnas.

Sedan undrar jag hur rekryteringen av dessa näringlivschefer, tillväxtchefer och utvecklingsdirektörer gått till. T ex utvecklingsdirektör Per Lindskog. Vilka meriter har han? Han jobbade tidigare som någon mellanchef på Tekniska kontoret, där han bl a sysslade med att till underpris avyttra kommunal egendom. På vilket sätt ger det meriter och kunskap till att kunna marknadsföra, utveckla och skapa förutsättningar för tillväxt???
Ärligt talat så tror jag att kriterierna för att få höga positioner inom Gotlands kommun är att man i grunden är inkompeten och därför inte kommer med några förslag som kan ge överordnade mindrevärdeskomplex. Då blir man säkerligen ansedd som lämplig till mer välavlönade positioner.
Och så går det som det går med Gotland och dess stackars, ofta förnuftiga och kloka, invånare: Det går utför när dumskallarna har makten.

Lämna en kommentar