Med vår demokratiska måttstock var Adolf Hitler demokrat

090930-001

En majoritet av Gotlands kommunstyrelses arbetsutskott anser att Adolf Hitlers beslut, under sin tid som Tysklands rikskansler, var fattade i föredömligt demokratisk ordning. Den slutsatsen kan man dra om man använder sig utav den logik som kommunstyrelsens arbetsutskott ger uttryck för när den säger nej till en folkomröstning om Hällarna, belägna söder om Visby.

Kravet på en folkomröstning hade rests av Nätverket rädda Södra hällarna. Med stöd av omkring 3 600 namnunderskrifter krävde man att kommunen skulle följa kommunallagens paragraf om rätten att begära folkomröstning i en viktig fråga.
Lagen säger att om fem procent av befolkningen vill ha en folkomröstning måste frågan tas upp av kommunfullmäktige. Detta mål har nätverket uppnått med råge. Men trots detta ser det nu inte ut att bli någon folkomröstning.

Arbetsutskottet motiverar sitt nej på följande vis:

”…eftersom frågan om Södra Hällarnas framtid redan är en del av en demokratisk process med betydligt större möjligheter för den enskilde individen att göra sin röst hörd än vid en folkomröstning. En folkomröstning skulle endast bekräfta det man redan vet, nämligen att det finns olika uppfattningar om Södra Hällarnas framtid”

På vilket sätt skulle det vara mer demokratiskt att låta politiker, som valdes innan folkomröstningsfrågan ens fanns på dagordnignen, avgöra frågan än att låta gotlänningarna själva bestämma på det allra mest demokratiska sätt som finns; genom demokratins grundprincip: En människa, en röst!

Självklart visar arbetsutskottest avslagsmotivering på total okunnskap om demokrati. Denna okunskap, och därmed visade ointresse för att sätta sig in i vad demokrati innebär, är märklig med tanke på att flera av arbetsutskottets ledamöter ägnat större delen av sina liv åt politiken. De började redan som unga.
Har de aldrig haft andra ambitioner med politiken än att förverkliga sig själva genom att skaffa sig en position som ger makt över undersåtarna?

Detta är ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott:
c  Eva Nypelius, Lokrume, ordförande
c  Lars Thomsson, Vänge
m  Lena Celion, Slite, vice ordförande
m  Gustaf Hoffstedt, Visby
s  Björn Jansson, Visby
s  Lilian Virgin, Visby
v  Brittis Benzler, Sjonhem

Frågan om folkomröstning ska även upp i kommunfullmäktige…

Adolf Hitler var ju vald av Tysklands parlament, som bestod av flera partier. Vilka i sin tur var valda av Tysklands röstberättigade. Mer demokratiskt än så kan det ju inte vara enligt Gotlands kommunstyrelses arbetsutskott. Logiken är:
Desto längre avstånd mellan medborgarna och den/de som fattar beslut i sakfrågan, desto mer demokratiskt.

Ett bra boktips till alla som inte begriper sig på styrelseskicket demokrati:s innebörd och omfattning, eller helt enkelt är intresserad av att lära sig mer om demokrati, är ”Demokratin och dess antagonister” av Robert A Dahl. Finns på Bokus för 38 kronor.

Lämna en kommentar