GotlandsHem snöröjer

För ett par dagar sedan fick jag ett brev från Agenda PR. Det inleddes med följande rubrik och efterföljande rad:

Du är en viktig opinionbildare

Du är en av de personer som finns i vårt nätverk och som inpirerar oss.

Jag visste inte hur jag skulle ta det. Visst fan har jag gjort vad jag kunnat för att åtminstone påverka här på Gotland. Men inte har jag haft några märkbara praktiska framgångar. Jag har till och med misströstat på senare tid.
I vilket fall som helst så innehöll brevet från Agenda PR också en liten bok. Boken var en instruktionsbok i hur man lobbar och heter Lobbyhandboken.

Utan att ha tagit något som helst intryck av Lobbyhandboken rent taktiskt så fick boken och brevet mig i alla fall att idag skriva ett mejt till de två lokaltidningarna på Gotland.
Lokalpressen på Gotland har för vana att publicera alla lögner som Gotlandshem önskar få publicerade. Precis lika stor är lokalpressens vana att aldrig intressera sig för den verklighet, vad gäller Gotlandshem, som jag vid ett flertal tillfällen informerat dem om. Inte heller denna gång förväntar jag mig att de ska skriva om verkligheten. Men det var ändå roliga att skriva ett pressmedelande och få retas lite med deras förljugna och inskränkta verklighetsbild. Dessutom vill jag göra vad jag kan för att hjälpa vårt tidningsbud och vår brevbärare.

****** PRESSMEDDELANDE ******

I dagarna två har hyresgäster, samt tidningsbud och brevbärare tvingats pulsa i snö för att kunna hämta tidning och post samt utföra sina arbetsuppgifter. Där tidningsbud och brevbärare tidigare kunna köra, och sittande i sina bilar kunnat utföra sitt arbete, låg igår och idag en oframkommlig mängd snö.

I går förmiddag plogade Gotlandshems anlitade entreprenör med sin gigantiska traktor, som rivit ner stuprör och plogat upp gräsmattor. Men plogningen omfattade inte alls en av brevlådesamlingarna.
Även tidigare har empatiska hyresgäster uppmärksammat hur ifrågavarande entreprenör lagt upp snödrivor som hindrat tidningsbud och brevbärare från att ta sig fram så som de brukar vid barmark. Snöhögar har lagts upp så att de bilburna yrkesutövarna tvingats backa och lirka för att komma intill brevlådorna.


Bilden är fri att använda i samband med en kritisk artikel om Gotlandhem. En högupplöst version kan hämtas från http://gotlandsbilden.se/bild/Brevbarare_hos_GH_i_Burgsvik.JPG

övrig info:
Gotlandshem är ett föredömlig företag enligt lokalpressen. Det har aldrig kommit till allmänhetens kännedom att lagar såsom den om energideklaration och obligatorisk ventilationsbesiktning inte följts vad gäller de 25 lägenheterna i Burgsvik. Inte heller Jordabalkens 12 kapitel eller Hyresförhandlingslagen tycks respekteras av Gotlandshem.
Däremot ställer Gotlandshem en hel rad krav på sina hyresgäster. Bl.a. att 80-90 åriga hyresgäster ska klippa sina gräsmattor och skotta från kvarterets gångbanor fram till sina entréer. Tidigare kunde gräsklippning utföras med en elektrisk gräsklippare som Gotlandshem höll med. När det gick sönder ersattes den med en s.k. handjagare…
Däremot ställer inte Gotlandshem några som helst kvalitetskrav, eller andra krav, på sin entreprenörer eller anlitade hantverkare. Förutom i ifrågavarande fall om snöröjning så kan följande länkar ge information om andra fall, från den verklighet de boende i Gotlandshems lägenheter i Burgsvik lever i. (Självklart är dessa bilder från verkligheten inget som lokalpressen ska smutsa Gotlandshems goda anseende med.)

GotlandsHem renoverar
GotlandsHem energisparar
Energispartips för GotlandsHem
GotlandsHem bjuder på råttor
Jag får bredband installerat…


Magnus Berg, i verkligheten, i Burgsvik, 29 januari 2010